Akademiki i pomoc materialna

WNIOSKI O MIEJSCE W AKADEMIKU r.ak.2020/2021

Od dnia 14 lipca 2020 r studenci maja możliwość składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021. Na stronie Biura Spraw Studenckich pojawił się komunikat dotyczący terminów składania wniosków oraz rozpatrywania wniosków.

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/

Rok akademicki 2020/2021:

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2020/2021:

 1) składanie przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021:

a) dla obecnych studentów – od 14 lipca 2020 r. do 2 sierpnia 2020 r.

b) dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

 2) rozpatrywanie wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

a) obecnym studentom – 24 sierpnia 2020 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej do 2 sierpnia 2020 r.

b) studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – 25 września 2020 r.

c) obecnym studentom, studentom przyjętych na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca 29 września 2020 r.  

3) kwaterowanie w domach studenta:

 dla wszystkich studentów  od 28 września 2020 r. do 19 października 2020 r.

4) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 25 sierpnia 2020 roku do 27 września 2020 roku.

 Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta, po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb, student lub doktorant przesyła wraz z wymaganą dokumentacją na adres poczty elektronicznej koordynatora ds. stypendium socjalnego bądź komisji stypendialnej ds. stypendium socjalnego swojej jednostki organizacyjnej. Termin złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2020/2021 uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem zarejestrowany w USOSweb i pobrany w formie pliku PDF wniosek został przesłany na adres poczty elektronicznej. Przesłanie wniosku drogą elektroniczną rozpoczyna postępowanie w sprawie przyznania miejsca w domu studenta. Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentami przyjmowane będą tylko z maili w domenie UW.

 

UWAGA!! - PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOMUNIKATEM DOTYCZĄCYM STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z TYM STYPENDIUM W DNIACH 13 MARCA DO 9 KWIETNIA 2020 - https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/2853-informacja-dla-studentow-wnioski-o-stypendium-socjalne-oraz-dokumenty-zwiazane-z-tym-stypendium-w-dniach-13-marca-09-kwietnia-2020

UWAGA STUDENCI !!!

Przesyłam link zawierający informację  jak należy składać wniosek o  stypendium socjalne w r. ak. 2019/20 (w tym wiosek na semestr letni) 

Bardzo proszę koniecznie przeczytać przed rozpoczęciem wypełniania wniosku !!!

https://drive.google.com/file/d/1n15YNxKpfYD2-mG2oBiNpMsQxE_JjcRf/view

 

Sekcja Stypendialna WDIB
ul. Nowy Świat 69 pok. 176; III piętro

czynna:
od wtorku do piątku
w godz. 10.00 - 14.00

Dane do kontaktu:
mgr Barbara Domańska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. (22) 55 22 932

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów

[Studenci składają wnioski]

  • stypendium socjalnena semestr zimowy 2019/2020 – w Sekcji Stypendialnej WDIB ul. Nowy Świat 69 pok. 176 III piętro

żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek 

do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca)

  • o stypendium dla osób niepełnosprawnych– w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca);
  • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w Sekcji Stypendialnej WDIB ul. Nowy Świat 69 pok. 176 III piętro;

informacje nt. stypendium publikowane są  na stronie http://www.oks.uw.edu.pl/  termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.

WAŻNE INFORMACJE :

Wnioski o stypendia, wnioski o miejsce w akademiku oraz oświadczenie o dochodach za 2018 rok wypełniamy  w systemie USOS Web

Pełny zakres dokumentów znajduje się w Załączniku Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. 

http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/regulaminy-socj/