Przewody doktorskie

Przewody doktorskie na wdib uw

Do czasu powstania Szkół Doktorskich UW na naszym wydziale odbywało się kształcenie wielu doktorantów, którzy specjalizowani się w reprezentowanych przez nas obszarach nauk. Poniżej znaleźć można spis wszystkich otwartych oraz zakończonych przewodów doktorskich, wraz ze strzeszczeniami pracy, recenzjami oraz ogłoszeniami o publicznej obronie pracy.

STRESZCZENIA I RECENZJE

Promotor i recenzenci
Dokumenty

Tytuł

Autor

mgr Emilia Zakrzewska

Rola współczesnych mediów w kreowaniu wizerunku wpływowych kobiet

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Recenzent: dr hab. Maria Ryłko-Kurpiewska, prof. ucz. (Uniwersytet Gdański)

Recenzent: dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. ucz. (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

mgr Diana Rutkowska-Acewicz

BBC w epoce cyfrowej. Ewolucja nadawcy publicznego w erze nowych technologii

Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)

Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Recenzent: dr hab. Katarzyna Konarska (Uniwersytet Wrocławski)

mgr Anita Zawisza

Wizerunek osób duchownych i Kościoła katolickiego w polskim filmie fabularnym od 1961 do 2018 roku. Na wybranych przykładach.

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina, (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy: dr Monika Kożdoń-Dębecka

Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, (Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego)

Recenzent: ks. dr hab. Leszek Gęsiak, prof. ucz., (Akademia Ignatianum w Krakowie)

mgr Agnieszka Adamiec

Model oceny akademickich repozytoriów instytucjonalnych w Polsce w kontekście otwartej nauki

Promotor: prof. ucz. dr hab. Katarzyna Materska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Recenzent: prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Recenzent: prof. ucz. dr hab. Marek Nahotko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

mgr inż. Andrzej Ziemski

Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej w Polsce w XXI wieku

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)

Recenzet: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

mgr Anna Woźniak-Kot

Tematyka religijna w publicystyce telewizyjnej na przykładzie cyklu „Między ziemią a niebem” Redakcji Audycji Katolickich Telewizji Polskiej

Promotor: ks. dr hab. Józef Kloch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


Recenzent: prof. ucz. dr hab. Monika Przybysz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


Recenzent: dr hab. Robert Szwed (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

mgr Paweł Lasiuk

„Dobra zmiana” w dyskursie prawicowych tygodników opinii

Promotor: prof. dr hab. Robert Cieślak (Uniwersytet Warszawski)

Promotor pomocniczy: dr Paulina Orłowska (Uniwersytet Warszawski)

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Recenzet:  prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

mgr Andrzej Sikorski

Dyskurs medialny o sytuacjach kryzysogennych w polskim Kościele katolickim. Analiza wybranych tytułów prasowych i źródeł internetowych w latach 2005-2019

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Promotor pomocniczy: dr Anna Miotk (Uniwersytet Warszawski) 

Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Recenzent: prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

mgr Anita Ceglińska

Budowa systemu odpowiedzialności mediów w Szwecji z perspektywy zaangażowania użytkowników

Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: prof. ucz. dr hab. Agnieszka Stępińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Recenzent: prof. ucz. dr hab. Agnieszka Szymańska (Uniwerystet Jagielloński w Krakowie)

Katarzyna Kopeć-Ziemczyk

Polaryzacja mediów w Polsce. Analiza zawartości „Wiadomości” TVP i "Faktów" TVN w okresie kampanii samorządowej w 2018 roku

Promotor: dr hab. Michał Głowacki, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)


Recenzent: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

mgr Grzegorz Furgał

Determinanty skuteczności działań komunikacyjnych radców prawnych i adwokatów w mediach społecznościowych

Promotor: prof. ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: prof. ucz. dr hab. Sławomir Gawroński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)


Recenzent: prof. ucz. dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu)

mgr Ita Głowacka

Prasa polonijna w Niemczech w latach 2004–2016

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Promotor pomocniczy: dr Renata Rozbicka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Sakson (Uniwersytet Adama Mickiewicza)


Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

mgr Przemysław Ciszek

Polskie media o grach wideo w latach 1990-2018. Analiza wybranych przypadków

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)


Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)


Recenzent: dr hab. Bogdan Fischer, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

mgr Anna Kamińska

Cyfrowa humanistyka - koncepcja, kierunki i stan rozwoju oraz powiązania z informatologią

Promotor: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)


Promotor pomocniczy: dr Marcin Roszkowski (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: prof. dr hab. Ewa Głowacka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


Recenzent: dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

mgr Martyna Siudak

Twitter w transformacji polskiego systemu komunikowania politycznego

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Recenzent: prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

mgr Marta Walkusz

Warszawskie druki muzyczne wydane w latach 1875–1918, przechowywane w gdańskich bibliotekach

Promotor: dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)


Recenzent: dr hab. Renata Suchowiejko (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Olimpia Górska-Żukowska

Rola dziennikarza telewizji regionalnej w okresie PRL, transformacji i współcześnie (na przykładzie Kroniki TVP Kraków)

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)


Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)


Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, profesor emeritus (Uniwersytet Wrocławski)

mgr Michalina Guzikowska

Przekazy medialne Państwa Islamskiego kierowane do muzułmanów w świecie zachodnim. Analiza wybranych czasopism anglojęzycznych

Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


Recenzent: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

mgr Karolina Adamska

Kwestia pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

Promotor: prof. uczelni dr hab. Alicja Jaskiernia, (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: dr hab. Beata Klimkiewicz, (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)


Recenzent: dr hab. Lucyna Szot, (Uniwersytet Wrocławski)

mgr Dominika Myślak

Formaty serialowe w mediosferze. Transformacja, rekontekstualizacja, remediacja

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Recenzent: dr hab. Krystyna Doktorowicz, (Uniwersytet Śląski)


Recenzent: dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

mgr Krystian Majchrzak

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw sektora bankowego

Promotor: prof. ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)


Promotor pomocniczy: dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik (Politechnika Śląska)


Recenzent: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

mgr Maria Kordalewska

Wizerunek medialny Azji w tygodniku „The Economist” (2015–2016)

Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


Recenzent: dr hab. Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański)

mgr Paulina Prędotka

Wpływ działań public relations biur podróży na decyzje klientów w Świętokrzyskiem

Promotor: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)


Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Olędzki, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


Recenzent: dr hab. Michał Gajlewicz, (Społeczna Akademia Nauk)

mgr inż. Dariusz Jaruga

Komunikacja sieciowa. Źródło informacji Big Data

Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, (Uniwersytet Warszawski)


Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Kowalik, (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)


Recenzent: dr hab. inż. Antoni Donigiewicz, (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)

mgr inż. Sebastian Grabowski

Ekosystemy informacyjne społeczności programistycznych

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, (Politechnika Warszawska)

 

Recenzent: dr hab. Maria Próchnicka, (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Agnieszka Marzęda

Analiza skuteczności media relations branży motoryzacyjnej w Polsce

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: dr hab. Sławomir Gawroński, (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 

Recenzent: dr hab. Jacek Trębecki, (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

 

mgr Katarzyna Bąkowicz

Fake news jako produkt medialny w dobie postprawdy. Studium przypadku Niebieskiego Wieloryba

Promotor: prof. ucz. dr hab. Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: dr hab. Magdalena Szpunar (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzent: dr hab. Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

mgr Justyna Wackowska-Ślęzak

Projekt krajowego modelu zarządzania informacją w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

Promotor: dr hab. Małgorzata Kisilowska, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: dr hab. Mirosław Górny, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Recenzent: dr hab. Szymon Mitkow, (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)

mgr Patryk Makulski

Nowe technologie komunikacyjne w zarządzaniu polskimi miastami

Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, (Uniwersytet Warszawski)

 

Promotor pomocniczy: dr hab. Wiesław Cetera, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: ks. dr hab. Andrzej Adamski, (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 

Recenzent: prof. dr hab. Marek Bryx, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

mgr Magdalena Paul

Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na przykładach inicjatywy bibliotecznej „Wykiełkuj na rynku pracy” oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicznych

Promotor: dr hab. Małgorzata Kisilowska, (Uniwersytet Warszawski)

 

Promotor pomocniczy: dr Justyna Jasiewicz, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: prof. dr hab. Ewa Głowacka, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Recenzent: dr hab. Maja Wojciechowska, (Uniwersytet Gdański)

mgr Kamil Stępień

Fotografia w zasobach sieciowych - opis i wyszukiwanie

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, (Uniwersytet Warszawski)

 

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Kotuła, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: dr hab. Aneta Firlej-Buzon, (Uniwersytet Wrocławski)

 

Recenzent: dr hab. Tomasz Kruszewski, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

mgr Robert Antoszczak

Komunikatywność i użyteczność stron internetowych

Promotor: dr hab. Michał Gajlewicz, (Uniwersytet Warszawski)

Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, (Akademia Leona Koźmińskiego)

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Mielczarek, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

mgr Radosław Lipiński

Model przepływów informacji w procesach transformacyjnych organizacji

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: dr hab. prof. UMK Ewa Głowacka, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Recenzent: prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, (Politechnika Warszawska)

mgr Jacek Mikulski

Media w smart city. Przykład Berlina i Warszawy

Promotor: dr hab. Michał Głowacki, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

 

Recenzent: dr hab. Agnieszka Szymańska, (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

mgr Agata Raczkowska

Kształtowanie się dziennikarskiej etyki normatywnej w Polsce

Promotor: dr hab. Tadusz Kononiuk, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: prof. dr hab. Wiktor Pepliński, (Uniwersytet Gdański)

 

Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

mgr Ryszard Tomasz Paulukiewicz

"Dziennik Obywatelski A-Z" (1990-1993) i jego miejsce w systemie mediów regionalnych Rzeszowszczyzny

Promotor: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski, (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)


Recenzet: dr hab. Sławomir Gawroński, (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

mgr Dorota Pietrzkiewicz

Piotr Bańkowski – jego wkład w rewindykację i ochronę polskiego dziedzictwa piśmienniczego (od 1945 roku)

Promotor: dr hab. Anna Kamler, prof. ucz., (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: prof. dr hab. Maria Juda, (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)


Recenzet: dr hab. Ryszard Nowicki, prof. ucz., (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

mgr Patryk Makulski

Nowe technologie komunikacyjne w zarządzaniu polskimi miastami

Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, (Uniwersytet Warszawski)

 

Promotor pomocniczy: dr hab. Wiesław Cetera, (Uniwersytet Warszawski)

 

Recenzent: ks. dr hab. Andrzej Adamski, (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

 

Recenzent: prof. dr hab. Marek Bryx, (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

mgr Piotr Kościński

Obraz Polaków i II Rzeczypospolitej w polskojęzycznej prasie w ZSRR w latach 1925–1936

Promotor: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski, (Uniwersytet Warszawski)


Recenzent: dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. nadzw., (Uniwersytet Jagielloński)


Recenzet: prof. dr hab. Mikołaj Iwanow, (Uniwersytet Warszawski)

    Search