Sekcja Obsługi Badań Naukowych

Sekcja Obsługi Badań Naukowych

Monika Gołkowska
ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. 0.22
e-mail: badania.wdib@uw.edu.pl oraz
awanse.naukowe.wdib@uw.edu.pl,
tel. (22) 55 20 237

Search