Sekcja Obsługi Badań Naukowych

Sekcja Obsługi Badań Naukowych

mgr Monika Gołkowska
ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. 0.22
e-mail: badania.wdib@uw.edu.pl oraz
awanse.naukowe.wdib@uw.edu.pl,
tel. (22) 55 20 237

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)

Dofinansowanie w ramach programu

idub

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (2020-2026)

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program MNiSW, który daje Uniwersytetowi Warszawskiemu możliwość podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia, oraz, w konsekwencji, podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni. Mikrogranty UW - idub.uw.edu.pl

Polska Bibliografia Naukowa

pbn

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych.

Przypominamy o obowiązku wprowadzenia nowych publikacji do systemu PBN (w dniu 24.08.2023 r. zaktualizowano system PBN 2.0 do wersji 23.8.1). Publikacje można dodawać ręcznie lub za pomocą BibTeX, numeru DOI, ORCID). Jeżeli podczas wprowa­dze­nia danych wyświetla się kilka wersji tego samego czasopisma czy wydawnictwa - należy wybrać czasopismo/wydawnictwo oznaczone logo Ministerstwa.

Dodawanie publikacji – Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

 

Horyzont Europa

ncbir.png

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa.

horyzont_europa.png

Pierwsze kroki w Programie Ramowym Horyzont Europa

Jest to już 9. program ramowy w zakresie badań i innowacji, przewidziany na lata 2021–2027, z rekordowym budżetem  ok. 95,5 mld euro. Każdy kolejny program jest kontynuacją poprzednich, ale też zawiera uaktualnienia wynikające ze zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych czy ekologicznych. W nowym programie rozbudowano m.in. segment przeznaczony dla przedsiębiorców, położono duży nacisk na przeciwdziałanie szkodliwym następstwom zmian klimatycznych i – co jest bardzo korzystne dla Polski – zaproponowano spory wachlarz instrumentów wspierających wyrównywanie szans krajów członkowskich (tzw. widening). HORYZONT EUROPA

Repozytorium Instytucjonalne UW

ncbir.png

27 lutego 2024 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zainaugurowano działalność Repozytorium Instytucjonalnego UW.

To platforma, na której gromadzone są i udostępniane publikacje pracowników, doktorantów i studentów uczelni.

Repozytorium Instytucjonalne UW udostępnia metadane oraz pełne teksty publikacji naukowych podlegających ewaluacji, których autorzy są afiliowani przy Uniwersytecie Warszawskim. To również miejsce przechowywania materiałów dydaktycznych, prac dyplomowych, raportów i innych materiałów popularyzujących naukę.

Na platformie znajdują się materiały z okresu ostatniej ewaluacji działalności naukowej na UW za lata 2017–2021 oraz ponad 8 tys. publikacji nowych, wydanych po 2022 roku, pobranych z Polskiej Bibliografii Naukowej. Można tu znaleźć też najnowsze prace doktorskie oraz te gromadzone w dotychczasowym Repozytorium UW w latach 2012–2023.

Platforma jest narzędziem zoptymalizowanym pod kątem indeksowania w Google Scholar. Pobiera informacje o cytowaniach z bazy Scopus i  narzędzi altmetrycznych (Altmetrics, Dimensions, PlumX Metrix). Repozytorium jest zintegrowane z bazą ORCID, co umożliwia automatyczny import danych o publikacjach.

Repozytorium Instytucjonalne UW dostępne jest na stronie https://repozytorium.uw.edu.pl/.

Aby korzystać z niego w pełnym zakresie, należy zalogować się na swoim koncie CAS UW.

Biblioteka Nauki

ncbir.png

Biblioteka Nauki udostępnia, w sposób otwarty, pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

  • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
  • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
  • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
  • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
  • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).

Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły udostępnione są jako pliki w formacie PDF, a książki ponadto w formatach EPUB, MOBI oraz XML.

Obecność artykułów i książek na platformie zwiększa ich widoczność w wyszukiwarkach internetowych, co pozwala szerokiemu gronu czytelników odnaleźć publikacje, zapoznać się z nimi i je zacytować.

Biblioteka Nauki prowadzona jest w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Platformy Otwartej Nauki.

Ośrodek Przetwarzania Informacji

ncbir.png

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy przygotowuje na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego serwis Ludzie Nauki, który będzie największą bazą wiedzy o polskiej nauce. W serwisie będą dostępne profile naukowców, zawierające kompleksowe informacje o przebiegu kariery naukowej oraz dorobku naukowym, w tym o dorobku publikacyjnym. Więcej informacji o serwisie Ludzie Nauki można znaleźć pod adresem: https://ludzie.nauka.gov.pl/#o-projekcie.

Decyzją Ministerstwa dane publikacyjne zawarte w Profilach Autorów PBN będą migrowane do Ludzi Nauki. Aby zapewnić kompletność i stabilność danych w tym procesie, PBN przestanie umożliwiać ich edycję z dniem 29 lutego 2024 r. – użytkownicy nie będą mogli dodawać, aktualizować oraz usuwać publikacji
w Profilu Autora.

Profile Autorów wraz z ich zawartością pozostaną widoczne dla użytkowników PBN do czasu zakończenia migracji. Po przeprowadzeniu tego procesu Profile Naukowców w Ludziach Nauki przejmą role pełnione do tej pory przez Profile Autorów. W konsekwencji Profile Autorów nie będą dłużej prezentowane w PBN.

Search