Sekcja Obsługi Badań Naukowych

Sekcja Obsługi Badań Naukowych

mgr Joanna Siwek-Jasińska
ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, pok. 0.22 
e-mail: badania.wdib@uw.edu.pl oraz 
awanse.naukowe.wdib@uw.edu.pl

tel. (22) 55 20 232

Search