Harmonogram sesji

Harmonogram sesji - semestr letni 2018/2019

Studia stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Architektura przestrzeni informacyjnej

Publikowanie współczesne

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo i dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Publikowanie współczesne

Studia stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo i dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

Wykłady monograficzne i ogólnouniwersyteckie

 

Harmonogram sesji - semestr zimowej 2018/2019

Studia stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Architektura przestrzeni informacyjnej

Publikowanie współczesne

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo i dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Publikowanie współczesne

Studia stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo i dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

Wykłady monograficzne i ogólnouniwersyteckie