Harmonogram sesji

Harmonogram sesji - semestr letni 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Architektura przestrzeni informacyjnych

Publikowanie współczesne

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Architektura przestrzeni informacyjnych

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Publikowanie współczesne

Studia stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Zarządzanie BigData

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 Zajęcia fakultatywne i ogólnouniwersyteckie

 

Harmonogram sesji - semestr zimowej 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Architektura przestrzeni informacyjnej

Publikowanie współczesne

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Architektura przestrzeni informacyjnej 

Publikowanie współczesne

Studia stacjonarne II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Zarządzanie BigData

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

Dziennikarstwo i medioznawstwo

Logistyka i administrowanie w mediach

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wykłady monograficzne i ogólnouniwersyteckie