Inauguracja Roku Akademickiego 2024/2025 połączona z Pożegnaniem Absolwentów WDIB UW

 

Kolegium Dziekańskie i Samorząd Studentów WDIB UW serdecznie zapraszają na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2024/2025 połączoną z Pożegnaniem Absolwentów Wydziału! Wydarzenie odbędzie się 24 września 2024 r., a swój udział zarejestrować można już teraz.

Dowiedz się więcej
Artykuł współautorstwa prof. Tomasza Gackowskiego w "Nature Human Behaviour"

 

Międzynarodowy zespół badaczy postanowił przyjrzeć się strategiom walki z dezinformacją na przykładzie Polski, Stanów Zjednoczonych i Hongkongu. Wśród analizowanych działań szczególną uwagę zwrócono na weryfikację faktów, edukację w zakresie krytycznego korzystania z mediów oraz nagłaśnianie przypadków rozpowszechniania fałszywych informacji. Choć metody te zmniejszają skutecznie wiarygodność nieprawdziwego przekazu, to, zdaniem badaczy, przyczyniają się stopniowo do utraty zaufania obywateli wobec wszystkich mediów. Rozwiązaniem tego problemu miałoby być zaprojektowanie nowych, ulepszonych strategii.

Dowiedz się więcej

Przyszły studencie!

 

Zapoznaj się z bogatą ofertą studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

Dowiedz się więcej

Kampania Równoważni UW

 

Kampania Równoważni UW – uniwersytecka inicjatywa antydyskryminacyjna – ma na celu dbałość o równe traktowanie wszystkich członków społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Dowiedz się więcej

Dzieje się na wydziale

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

  • wtorek, 24 września 2024 16:00 - wtorek, 24 września 2024 18:00
  • "Stary BUW", Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Inauguracja Roku Akademickiego 2024/2025 połączona z Pożegnaniem Absolwentów WDIB UW

STUDIA LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE I PODYPLOMOWE

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Co mówią absolwenci?

WYDZIAŁ W LICZBACH

STUDENCI
0
WYKŁADOWCY
0
KIERUNKI
0
SPECJALIZACJE
0

Projekty i współpraca

Image
W kwietniu 2018 r. ruszył Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. Uniwersytet Warszawski przeznaczył przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią. Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Search