Konferencja - Bibliografia 2018

Szanowni Państwo!

Wzorem lat ubiegłych pragniemy zaprosić Państwa na czwartą konferencję naukową, na której głównym przedmiotem rozważań będzie bibliografia i dane bibliograficzne. Planowana konferencja jest także okazją do zapoznania się z nową jednostką organizacyjną – Katedrą Bibliografii i Dokumentacji (dawniej: Zakład Historii, Teorii i Metodyki Bibliografii Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) - utworzoną na powstałym w 2016 r. dwudziestym pierwszym wydziale UW, tj. Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Tegoroczna, czwarta edycja konferencji nosi nazwę Bibliografie specjalne: rozwój i integracja. Konferencja odbędzie się 7 maja (poniedziałek) 2018 roku w Warszawie.

W związku ze zmianami w środowisku informacyjnym pojawiła się potrzeba pogłębionej refleksji nad wzbogaceniem spisów bibliograficznych i ich integracją z repozytoriami cyfrowymi, innymi zasobami pełnych tekstów oraz z informacjami publikowanymi przez różne instytucje ze sfery kultury i biznesu. Mamy nadzieję, że na konferencji uda się omówić ważny i aktualny problem wzajemnych relacji organizacyjnych i komunikacyjnych między bibliografiami, bibliotekami i pozostałymi instytucjami kultury, repozytoriami cyfrowymi oraz wyszukiwarkami internetowymi. Istotnym zagadnieniem wydaje się również analiza miejsca bibliografii w„cyfrowej" nauce i transferze wiedzy. O jakie elementy powinien się wzbogacić schemat rejestracji bibliograficznej, by lepiej przystawać do możliwości i oczekiwań odbiorców, także instytucji państwa? Warto byłoby również podjąć problematykę bibliografii regionalnych i lokalnych, w tym ich roli jako dopełnienia systemu bibliografii narodowej. Naszą intencją jest omówienie tych przykładowo wskazanych problemów w szerokim kontekście, który pozwoli na bardziej efektywne funkcjonowanie bibliografii w różnych kanałach komunikacji naukowej i społecznej, w systemie otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Opiekę naukową nad konferencją sprawuje Rada Naukowa w składzie:
dr hab. Zdzisław Gębołyś (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr hab. Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Artur Znajomski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Uniwersytet Warszawski), dr Grzegorz Gmiterek (Uniwersytet Warszawski).

Liczymy na Państwa udział w konferencji i twórcze wzbogacenie jej efektów.

 

Tematy referatów wraz z abstraktami oraz formularzem zgłoszeniowym proszę przesyłać do 2 marca 2018 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Decyzję o przyjęciu referatów Rada Naukowa konferencji podejmie do 16 marca 2018 r. Zgłoszenia bez referatów prosimy przesyłać do 20 kwietnia 2018 r. Formularze zgłoszeniowe są też zamieszczone na stronie http://konferencja-bibliografia.wdib.uw.edu.pl/

Ostateczny program zostanie przedstawiony w pierwszych dniach kwietnia 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 190zł (opłata ulgowa dla doktorantów: 90 zł). Opłatę prosimy wnosić dopiero po zatwierdzeniu referatu i/lub potwierdzeniu przez organizatorów uczestnictwa, ale nie później niż do 30 kwietnia 2018 r. Koszty podróży i noclegów pokrywają uczestnicy indywidualnie lub delegujące instytucje.

 

Planujemy opublikowanie artykułów, które nadesłane zostaną w terminie i uzyskają pozytywną recenzję. Szczegółowe warunki publikacji przekażemy zainteresowanym osobom.

 

We wszelkich sprawach związanych z konferencją prosimy kontaktować się z jej sekretarzem, Panem dr. Bartłomiejem Włodarczykiem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konferencji;
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.
  5. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.