Opłaty

Zmiana wysokości opłaty za wznowienie na obronę pracy dyplomowej w okresie dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów

Od 30 kwietnia 2021 r. od osób wznawiających się na obronę w okresie dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów pobiera się w Uniwersytecie Warszawskim opłatę w wysokości 1/10 opłaty należnej za powtarzanie etapu studiów. Opłatę wnosi się przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Opłata naliczana jest na podstawie § 3 ust. 5 pkt. 3 zarządzenia nr 78 Rektora UW z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniającego zarządzenie nr 130 w sprawie zasad pobierania oraz warunków zwalniania z opat za usługi edukacyjne w UW.

Link do zarządzenia:

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5886/M.2021.129.Zarz.78.pdf

Wnioski dotyczące umorzeń opłat za czesne i pozostałych opłat edukacyjnych

Wnioski studentów dotyczące umorzeń opłat za czesne i pozostałych opłat edukacyjnych za semestr letni będą przyjmowanie do 22 lutego 2021 r. w sekcji toku studiów, wyłącznie na drukach załączonych poniżej:

Wniosek zwolnienia z opłat za czesne

Wniosek dot. zwolnienia z opłat za pozostałe usługi edukacyjne

Zasady umorzeń płatności 2020/2021

Opłaty za rok akademiski 2021/2022

Opłaty za rok akademiski 2020/2021

 

Opłaty za rok akademiski 2019/2020

 

Opłaty za rok akademiski 2018/2019

Opłaty za rok akademiski 2017/2018