Opłaty

Poniżej załączamy dokumenty związane z opłatami.

Wnioski dotyczące umorzeń opłat za czesne i pozostałych opłat edukacyjnych

Wnioski studentów dotyczące umorzeń opłat za czesne i pozostałych opłat edukacyjnych za semestr letni będą przyjmowanie do 22 lutego 2021 r. w sekcji toku studiów, wyłącznie na drukach załączonych poniżej:

Wniosek zwolnienia z opłat za czesne

Wniosek dot. zwolnienia z opłat za pozostałe usługi edukacyjne

Zasady umorzeń płatności 2020/2021

Opłaty za rok akademiski 2020/2021

 

Opłaty za rok akademiski 2019/2020

 

Opłaty za rok akademiski 2018/2019

Opłaty za rok akademiski 2017/2018