Opłaty

Poniżej załączamy dokumenty związane z opłatami.

Wnioski dotyczące umorzeń opłat za czesne i pozostałych opłat edukacyjnych

Wnioski studentów dotyczące umorzeń opłat za czesne i pozostałych opłat edukacyjnych za semestr letni będą przyjmowanie do 20 stycznia 2018 r. w sekcji toku studiów, wyłącznie na drukach załączonych poniżej:

Wniosek zwolnienia z opłat za czesne

Wniosek dot. zwolnienia z opłat za pozostałe usługi edukacyjne

Zasady umorzeń płatności 2019/2020

Zasady zwolnień z opłat 2018/2019

Opłaty za rok akademiski 2020/2021

Opłaty za rok akademiski 2019/2020

Opłaty za rok akademiski 2018/2019

Opłaty za rok akademiski 2017/2018

Opłaty za rok akademicki 2016/2017