Plany zajęć

Plan zajęć na semestr zimowy 2021/2022

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo oraz logistyka i administrowanie w mediach

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) licencjackich na kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne i architektura przestrzeni informacyjnych

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) magisterskich na kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Plany powstały w okresie, w którym planowanie zajęć musi zostać powiązane z aktualną sytuacją epidemiologiczną. Podjęliśmy próbę oddzielenia dnia wykładowego od dnia ćwiczeniowego tam gdzie było to możliwe. Dzięki temu plan pozwala elastyczniej wyłączyć część zajęć, w sytuacji gdyby wymagała tego sytuacja związana z COVID-19 i obowiązujące nas przepisy. Na ten moment planujemy, że wykłady, wykłady ogólnouniwersyteckie oraz zajęcia fakultatywne będą odbywać się zdalnie. Również zadanie będą się odbywać konwersatoria, w których liczba studentów przekracza 30 osób. Przy zajęciach prowadzonych zdalnie nie ma informacji o przypisanych salach. Sposób prowadzenia seminarium dyplomowego/ licencjackiego/ magisterskiego pozostaje w gestii promotora (stacjonarnie, hybrydowo lub zdalnie). Wszystkie ćwiczenia będą odbywać się stacjonarnie.

Zamieszczone plany mogą się jeszcze zmienić.

Studia I stopnia:

 Studia II stopnia:

 Inne:

Plan zajęć na semestr letni 2020/2021

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo oraz logistyka i administrowanie w mediach

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) licencjackich na kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne i architektura przestrzeni informacyjnych

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) magisterskich na kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Legenda dotycząca sal:

 Budynek CIUW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) - 304,305,306,307

 Budynek na ul. Bednarska 2/4 – aula kolumnowa, 0.04, 0.05, 0.06 (sala komputerowa), 0.17 (sala komputerowa), 0.07, 2.06, 2.13, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.40, studia TV, LBM,

 Budynek na ul. Nowy Świat 69 - studio, PFP4, PFP2

Szanowni Państwo
są to plany wstępne. Informujemy, że na tą chwilę nie mamy jeszcze decyzji Władz UW co do planów zajęć w formie stacjonarnej. Wydaje nam się jednak mało prawdopodobne, że wystartujemy w innej formie niż ta w której zajęcia są prowadzone obecnie.

Studia I stopnia:

 Zamieszczone plany mogą się jeszcze zmienić.

Studia II stopnia:

Inne:

Plan zajęć na semestr zimowy 2020/2021

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo oraz logistyka i administrowanie w mediach

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo oraz logistyka i administrowanie w mediach - nowe terminy

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) licencjackich na kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie współczesne i architektura przestrzeni informacyjnych

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) magisterskich na kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Legenda dotycząca sal:

Budynek CIUW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) - 304,305,306,307

Budynek na ul. Bednarska 2/4 – aula kolumnowa, 0.04, 0.05, 0.06 (sala komputerowa), 0.17 (sala komputerowa), 0.07, 2.06, 2.13, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.40, studia TV, LBM,

Budynek na ul. Nowy Świat 69 - studio, PFP4, PFP2

Studia I stopnia:

Zamieszczone plany mogą się jeszcze zmienić. Kolorem czerwonym oznaczono przedmioty realizowane stacjonarnie i hybrydowo. Pozostałe przedmioty realizowane są zdalnie.

Studia II stopnia:

Inne: