Plany zajęć

Plan zajęć na semestr zimowy 2018/2019

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo oraz logistyka i administrowanie w mediach

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia I stopnia:

Zamieszczone plany mogą się jeszcze zmienić.

 • Plan zajęć, dziennikarstwo, st. stacjonarne, I st., wszystkie spec.
 • Plan zajęć, dziennikarstwo, st. zaoczne, I st. wszystkie spec.
 • Plan zajęć, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo st. stacjonarne I st
 • Plan zajęć, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo st. niestacjonarne I st,
 • Plan zajęć, logistyka, st. stacjonarne, I st., wszystkie spec.
 • Plan zajęć, logistyka, st. zaoczne, I st. wszystkie spec.

Studia II stopnia:

 • Plan zajęć, dziennikarstwo, st. stacjonarne, II st., wszystkie spec.
 • Plan zajęć, dziennikarstwo, st. zaoczne, II st., wszystkie spec.
 • Plan zajęć, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo st. stacjonarne II st
 • Plan zajęć, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo st. niestacjonarne II st,
 • Plan zajęć, logistyka, st. stacjonarne, II st.
 • Plan zajęć, logistyka, st zaoczne, II st.

Inne:

 • Plan zajęć fakultatywnych dla studiów I stopnia
 • Plan zajęć fakultatywnych dla studiów II stopnia
 • Plan seminariów warsztatowych dla studiów II stopnia
 • Przedmioty dla studentów z zagranicy z programu ERASMUS
 • Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Plan zajęć na semestr letni 2017/2018

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunek dziennikarstwo i medioznawstwo oraz logistyka i administrowanie w mediach

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych (zaocznych) na kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia I stopnia:

Zamieszczone plany mogą się jeszcze zmienić.

Studia II stopnia:

Inne:

Plan zajęć na semestr zimowy 2017/2018

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Inne: