prof. dr hab. Elżbieta Zybert

Zybert

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: ul. Nowy Świat 69  III piętro pok. 306, tel. 22 55 20 226

Będą się one odbywały  w środy  w godz. 11.30-12.30  po  wcześniejszym  umówieniu mailowym z jednodniowym wyprzedzeniem.

Zybert

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: ul. Nowy Świat 69  III piętro pok. 306, tel. 22 55 20 226

Będą się one odbywały  w środy  w godz. 11.30-12.30  po  wcześniejszym  umówieniu mailowym z jednodniowym wyprzedzeniem.

Biogram

Bibliolog i bibliotekoznawca. Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z 1976r., Całą swoją karierę zawodową związała z tym Instytutem (1986 doktorat, 1994 habilitacja UWr). Od 1997 r. profesor nadzwyczajny UW, w 2005 uzyskała tytuł profesora nauk humanistycznych, od 2008 r. profesor zwyczajny UW.  Od 1 września  profesor zwyczajny Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.  Kierownik Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury WDIiB (2017-). W latach 1992-1993 stypendystka Fundacji Fulbrighta (Sixth Year Certificate Program of Advanced Studies in Library and Information Science) w School of Library and Information Science, Kent State University, Ohio. W latach 2005-2008 Prodziekan ds. studenckich, a w latach 2008–2016 Dziekan Wydziału Historycznego UW. Od 1999 r. jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa na UW. Członek Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego UW (2012-). Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Oceniającej dla Nauczycieli Akademickich (2016-).

Członek zespołów redakcyjnych czasopism z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej: („Zagadnienia Informacji Naukowej” (1999-), „Zarządzanie Biblioteką” (2009-). Od 2013 r. redaktor naczelny, prestiżowego, najstarszego (wyd. od 1927 r.) polskiego periodyku bibliotekarskiego „Przegląd Biblioteczny”. Przewodnicząca (od 2013 r.) Rady Programowej periodyku „Polish Libraries”. Od 1995 r. pełni funkcję Przewodniczącej zespołu ZGSBP ds. Nagrody Młodych na najlepszą pracę magisterską z zakresu bibliologii i informatologii. Od 2012 r. jest członkiem Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2017-2020.

Ekspert opiniujący wnioski i projekty badawcze zgłaszane do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NPRH, Zespół ds. Stypendiów dla wybitnych młodych naukowców).

Członek International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) uczestniczy w pracach jej dwóch Sekcji: Library Services to Multicultural Populations oraz Library Services to People with Special Needs. Jest członkiem Narodowego Komitetu przygotowującego 83 konferencję IFLA we Wrocławiu w 20117 r.

Osiągnięcia naukowe: 5 książek, ponad 100 artykułów, 11 książek, których jest redaktorem lub współautorem. Wypromowała ponad 250 magistrów i 3 doktorów. Jest autorką ponad 25 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych, profesorskich i doktorskich.

Zainteresowania badawcze

  • działalność informacyjna w zakresie edukacji;
  • organizacja i zarządzanie różnymi typami bibliotek;
  • formy i metody pracy (m.in. biblioterapia i social information science) dla specjalnych grup użytkowników: niedostosowanych społecznie, przebywających w zakładach karnych, placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, upośledzonych fizycznie i umysłowo;
  • problematyka roli i miejsca książki i słowa drukowanego w życiu mniejszości etnicznych i narodowych jako narzędzi służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego danego kraju;
  • dokumentowanie i analiza dorobku piśmienniczego wytworzonego przez żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie (zwłaszcza 2 Korpusu) oraz dokumentacja pamiątek po tych żołnierzach rozproszonych na całym świecie, po rozformowaniu korpusu w 1947 r. 

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

W przygotowaniu

Dorobek naukowy

W przygotowaniu.

Hobby

  • muzyka klasyczna;
  • literatura współczesna.