prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek

Gogołek 1

Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Mediów (logistykamediow.pl

Mail:          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      Gogolek.pl

dyżur online:  środy od 12.30, link prześlę po zapisaniu się na konsultację

Gogołek 1

Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Mediów (logistykamediow.pl

Mail:          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      Gogolek.pl

dyżur online:  środy od 12.30, link prześlę po zapisaniu się na konsultację

Biogram

Inżynier informatyk, absolwent Wydziału Cybernetyki WAT. Specjalista w zakresie technologii informacyjnych mediów i edukacji. Od lat siedemdziesiątych zajmował się problematyką komputerowego wspomagania nauczania, a od 1991 r. wykorzystaniem technologii informacyjnych jako przedmiotu i narzędzia w edukacji i dziennikarstwie. Jednocześnie od 1990 r. przez pięć lat prowadził własną, pierwszą w Polsce, firmę brokera informacji uzyskiwanych online. W latach 1994–1996 był redaktorem naczelnym i prezesem Polskiej Agencji Prasowej, gdzie zaprojektował i wdrożył system gromadzenia i dystrybucji multimedialnych zasobów informacyjnych za pośrednictwem internetu. Jako członek zarządu, zajmował się wdrażaniem dużych systemów teleinformatycznych w TP S.A., a w szczególności powszechnym dostępem do internetu w Polsce.

Autor książek m.in.: Informatyka dla Humanistów (2012); Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania kategorie, paradoksy (2010); Wprowadzenie do informatyki dla humanistów (2007); Technologie informacyjne mediów (2006); ABC Internetu (1998); www.gogolek.pl.

Zainteresowania badawcze

 • tematyka związana z wykorzystaniem technologii informacyjnych (informatyka, internet) w komunikacji, w szczególności – metody i narzędzia służące łączeniu potencjału technologii informacyjnych z potrzebami ich użytkowników – osób pracujących, w szeroko rozumianych mediach i PR;
 • dydaktyka w zakresie problemów wykorzystania technologii informacyjnych w komunikacji;
 • badania nad analizą zasobów Big Data/rafinacji informacji sieciowych.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

IT (Informatyka)

Technologie informacyjne Mediów / Internet / Zasoby sieciowe

Zarządzanie Big Data

Seminaria

 

Dorobek naukowy

Przed 1986

 

 1. O pewnym modelu komputeryzacji dydaktyki [w:] Cybernetyka Społeczna, Kossecki J. (red.). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, Kielce 1976.
 2. Z badań nad komputerową oceną związku między czasem reakcji a aktywnością emocjonalną, Zbiór referatów XII Międzynarodowego Sympozjum Technologia Kształcenia, Poznań, 17 – 17 października 1980.
 3. Z prac nad usprawnieniem procesu przepływu informacji użytkownik – komputer, Zbiór referatów uczestników konferencji, tom 3, Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Infogryf’84, TNOIK, Oddział w Szczecinie, Szczecin-Kołobrzeg 1984.
 4. Ocena jakości formy informacji wyprowadzanych z komputera, Zbiór referatów uczestników konferencji, Sekcja I, Systemy, metody i techniki tworzenia systemów informatycznych, Infogryf’86, TNOIK, Oddział w Szczecinie, Szczecin-Kołobrzeg 1986.
 5. Nowoczesne technologie informatyczne w dydaktyce [w:] Rozwój metod i zastosowań informatyki, V Krajowa Konferencja Informatyków, Poznań 1987, s. 128 – 132.
 6. Życzliwość personalnych komputerów [w:] Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Infogryf’88, 1988, s. 77 – 83.

 Po 1986

 1. The Industry looks back AT' 91 and forward to '92, INFORMATION WORLD REVIEW, nr 65, Dec. 91, s. 9.
 2. Światowe bazy informacji biznesowej w Polsce, [w:] Infogryf'92   Materiały pokonferencyjne TNOIK Szczecin, s. 32-38.
 3. Broker informacji w Polsce - doświadczenia, [w:] EuroInfo'92 Poland, Wyd. Business Foundation, Warszawa 1992, s. 12 – 19.
 4. Springtime for the Polish information industry, INFORMATION WORLD REVIEW, nr 25, May 92, s. 8.
 5. The Polish information industry - the formative years, INFORMATION WORLD REVIEW, nr 76, 12.01.92, s 8.
 6. Opracowanie założeń oraz wdrożenie do procesu dydaktycznego i do prac naukowo badawczych w WSI Radom światowego serwisu informacyjnego Dialog, Praca naukowo-badawcza, Radom, 1992, współautor/prowadzący pracę, s. 35
 7. Opracowanie założeń oraz wdrożenie do procesu dydaktycznego i do prac naukowo-badawczych w WSI Radom światowego serwisu informacyjnego Dialog, Praca naukowo-badawcza, Radom 1992, kierownik pracy, s. 92.
 8. Poland: a new market for the information industry [w:] 17th International Online Information Meeting, Proceedings, Learned Information, Oxford and New Jersey, 1993, s. 31 – 39.
 9. The first Polish steps towards the world information industry, [w:] Online Information'94 Proceedings, s. 247 - 260.
 10. Serwis informacyjny Dialog w Polsce, [w:] EuroInfo'93 Poland, Wyd. Materiały pokonferencyjne. Business Foundation, Warszawa 1993, s. 5 – 9,
 11. The First Steps of Information Management in Poland, WINRE '94, 5th Workshop on Information Management in Nuclear Safety, Radiation Protection, and Environmental Protecion, Gesellschaf für Anlagen und Reaktorsicherheit, (GRS) mbH, 1994, s. 85 - 101.
 12. Pierwsze kroki przemysłu informacyjnego w Polsce, [w:] Infogryf '94 materiały konferencyjne I-II, Wyd. TNOIK Szczecin, s. 331-339.
 13. Edukacja w dziedzinie komputerowych technik informacyjnych, [w:] EuroInfo'94 Poland, Materiały pokonferencyjne, Wyd. Business Foundation, s. 55 – 59.
 14. Komputerowe technologie informacyjne w nowoczesnej agencji prasowej, Warszawa 1995, [w:] Wyd. Materiały pokonferencyjne Konferencji EuroInfo'95 Poland, Warszawa, czerwiec 1995, Wyd. Business Foundation. S. 4 – 9.
 15. The Information Industry in Poland, Polish Libraries Today, vol. 3   National Library, Warsaw   1995, s. 25 – 35.
 16. Analiza światowej oferty baz danych dostępnych online i na CDROM oraz przygotowanie materiałów do przedmiotu "Światowe serwisy informacyjne”, Praca naukowo-badawcza, WSI Radom, 1995, kierownik pracy. s. 101
 17. Electronic Newspapers: the competition from silicon Valley, Dialog and Universalism, International Society for Universalism, Uniwersytet Warszawski, 1996, vol. VI No. 3/1996, s. 55 – 64.
 18. Key Notes, Information Democracy, Compatibility and Integration of Order Systems,
 19. The End of the beginning of the Information Society, International Conference Business Systems’97, Poznań, 1997, s. 12-19.
 20. Internet and the National News Agencies in the New Era of Communication, Alliance of Mediterranean News Agencies, Ateny, 30.05-2.06.1997, Athens Mil. s. 55 – 61.
 21. Prasa w Internecie, Media i dziennikarstwo na przełomie wieków, Międzynarodowa Konferencja, Uniwersytet Warszawski. [w:] Łączność nr 26 i 27, czerwiec, lipiec 1997, s. 33 – 39.
 22. Business on the Net, Business Information Systems, Poznań 14-16 kwiecień, 1999. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 44 – 49.
 23. Szanse i zagrożenia zastosowań Internetu, XII Ogólnopolskie Forum Teleinformatyki, Olsztyn 20-22 maja 1999 r., Centrum Promocji Informatyki, s. 9 – 15.
 24. Reklama i promocja w Internecie, Forum Marketingu Teleinformatyki, 28-29 września 1999, Nowogród, Centrum Promocji Informatyki, s. 5 – 9.
 25. "Quo vadis" Internecie, XIII Ogólnopolskie Forum Teleinformatyki, Zakopane 18- 20 maja 2000 r., Centrum Promocji Informatyki, s. 7 – 9.
 26. Mity i rzeczywistość Internetu, II Ogólnopolska konferencja „Internet – Wrocław 2000”, Materiały Konferencyjne, Oficyna wydawnicza PW, Wrocław 2000. s. 88- 95.
 27. The End of the Beginning of the Information Society, Third International Conference on Research for Information Society, Warsaw, Poland 19-21 October 2000, National Institute of Telecommunications.
 28. Mity i rzeczywistość Internetu, II Sympozjum „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych” Materiały, AFCEA, Warszawa maj 2001. s. 33 – 39.
 29. Privilege of work, Fourth International Conference on Research for Information Society, Warsaw, 18 – 20 October 2001, Conference proceedings, Volume A, s 66 – 69.
 30. IT a przywilej pracy, III Ogólnopolska Konferencja “Internet – Wrocław 2001”, Materiały Konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 44 – 49.
 31. Stan i uwarunkowania Internetu w Polsce i na świecie, IV Ogólnopolska Konferencja “Internet – Wrocław 2002”, Materiały Konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 56 – 64.
 32. State and conditions of development of Internet in Poland and in the World, Fifth International Conference on Research for Information Society, Warsaw, Poland 17 – 19 October 2002, National Institute of Telecommunications.
 33. Włodzimierz Gogołek, Elżbieta Mączyńska, Dylematy nauczyciela informatyki. Czyli jaki wybrać program nauczania?, Informatyczne Przygotowanie Nauczycieli, pod redakcją Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej, wyd. Rabid, Kraków, 2002, ISBN 83-88668-40-4, str. 205 – 214.
 34. 3Włodzimierz Gogołek, Raczyńska M.: Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych do wspomagania nauki wybranych przedmiotów [w:] Materiały Konferencyjne pod red. M. M. Sysło: „XVIII Informatyka w Szkole”, MENiS, UMK, UWr, Toruń 2002, s. 203 – 209.
 35. Współautor/ Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, Raport o rozwoju społecznym, Program Narodów Zjednoczonych, ds. Rozwoju, Warszawa 2002. s. 160.
 36. Szkoła Internetu – 181 części/publikacji w „Przeglądzie Technicznym” w latach: 1998 –2002.
 37. Media online, Studia Medioznawcze nr 3 (13) 2003, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2003, s. 40 – 62.
 38. Stan i uwarunkowania Internetu jako środka przekazu w Polsce, Europie i na świecie; Konferencja Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Elektroniczne środki przekazu w Polsce wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, 5-6 czerwca 2003, Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski, s. 48 – 56.
 39. Media on the World Wide Web, Conference proceedings, Sixth International Conference on Research for Information Society, National Institute of Telecommunications. Warsaw, 16 - 18 October 2003. s. 33 – 37.
 40. Media w Sieci, V Ogólnopolska Konferencja „Internet – Wrocław 2003”, Materiały Konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. S. 9 – 27.
 41. Badanie wybranych składników nauczania informatyki w szkole, Praca badawcza nr 2003/12/B, współautorzy: E. Mączyńska, E. Pająk, M. Raczyńska, A. Urbański. Politechnika Radomska, Radom 2002 (cz. I). S. 122.
 42. Druga Strona Medalu Internetu, rozdział w: „Internet i nowe technologie – ku społeczeństwu przyszłości”,; praca zbiorowa, pod red. Tadeusza Zasępy i dr. Radosława Chmury, wyd. Święty Paweł., 2003; s. 419 – 433.
 43. .Stan i uwarunkowania Internetu jako środka przekazu w Polsce, Europie i na świecie, Studia Medioznawcze, nr 5 (15), 2003, s. 48 – 56.
 44. Z badań nad uwarunkowaniami edukacji w zakresie technologii informacyjnych, [w:], Pedagogika@środki informatyczne i media, pod redakcją Maciej Tanasia, s.61- 67. Wyd. Impuls, Warszawa-Kraków 2004
 45. Demokracja w Sieci, Materiały pokonferencyjne Konferencji Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych pt. „Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej” pod redakcją Janusza Adamowskiego. Warszawa 2004. S. 9 – 25.
 46. Z badań nad uwarunkowaniami edukacji w zakresie technologii informacyjnych, [w:] Pedagogika @ środki informatyczne i media. Pod red. Macieja Tanasia. Wyd. Impuls, Warszawa-Kraków, 2004.
 47. Gorąca potęga mediów online, [w:] Komputer w Edukacji, 16 Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 29-30 września 2006. Red. Janusz Morbitzer. Wyd. Pracownia Technologii Nauczania AP.
 48. Manipulacja w Sieci, [w:] Manipulacja Media Edukacja, pod red. B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 49. Technologie informacyjne w edukacji, Konferencja: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, [w:] e-edukacja.net, Materiały z III ogólnopolskiej konferencji, Akademia Ekonomiczna. Kraków 16 listopada 2006. http://www.e-edukacja.net/trzecia/_referaty/2_e-edukacja.pdf.
 50. Wybrane aspekty edukacyjnych zasobów sieci, Współautor z: Andrzej Urbański, [w:] Komputer w Edukacji, 17 Ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 28-29 września 2007. Red. Janusz Morbitzer. Wyd. Pracownia Technologii Nauczania AP. s. 54-61.
 51. Praca w Sieci, [w:] Kultura i język mediów, Red. Maciej Tanaś, Wyd. Impuls. Kraków 2007, s. 99 – 107.
 52. Administracja państwowa online, [w:] Nowoczesna administracja skarbowa, tom 3, Red. Z. Gilowska, R. Tadeusiewicz, J. Tchórzewicz, wyd. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007. S. 98 – 104.
 53. Internet w zdalnej edukacji, [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli Potrzeby, przemiany, perspektywy, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wyd. FALL, Kraków 2007. S. 115 – 122.
 54. Ulotne swobody informacyjne społeczeństwa informacyjnego, Studia Medioznawcze nr 4(31) 2007, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2007, s. 11 - 23.
 55. [w:] Studia Medioznawcze nr 3(34) 2008, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2008, s. 125-132.
 56. Paradoks Sieci, [w:] J. Morbitzer (red.), Komputer w Edukacji, Wyd. Pracownia Technologii Nauczania AP, Kraków, 2008.
 57. Wirtualne zagrożenie edukacyjnego świata, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, pod red. T. Lewowickiego i B. Siemienieckiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.
 58. Internet w zdalnej edukacji, [w:] Technologie informacyjne w edukacji policjantów, Legionowo 2008, wyd. CSP Legionowo, s. 42 – 53.
 59. Kreatywność z Siecią, E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju, wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2009.
 60. Manipulation on the Web, w: Dialog and Universalism, Vol. XIX, No. 1-2/2009, s. 143-153.
 61. Kategorie komunikacji sieciowej, [w:], Aleksander Jastriebow, Informatyka w dobie XXI wieku, Technologie informatyczne w nauce, technice I edukacji, Radom 2009, Politechnika Radomska, s. 21 – 27.
 62. Dominacja komunikacyjna maszyn? [w:] J. Morbitzer (red.), Komputer w Edukacji, Wyd. Pracownia Technologii Nauczania AP, Kraków, 2009.
 63. IT podmiotem i orzeczeniem edukacji społeczeństwa informacyjnego, [w:] Stanisław Juszczyk (red.), Media w edukacji, kulturze i zmianie Społecznej – odniesienia kognitywne,
 64. Spolegliwość komputerów – personalizacja, [w:] Janusz Morbitzer (red.), Człowiek Media Edukacja, Wyd. Katedra Technologii Nauczania AP, Kraków, 2010.
 65. Informacyjny potencjał sieci – na przykładzie wyborów prezydenckich 2010, współautor: Paweł Kuczma, Studia Medioznawcze nr 4(43) 2010, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2010, s. 35 - 49.
 66. Recenzja: „Nowe Media”, red. Nacz. Marek Jeziński, Studia Medioznawcze nr 1(44) 2011, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2011, s. 225 – 228.
 67. Krzyk niekompetencji młodych obywateli wirtualnego świata, [w:] Bronisław Siemieniecki i inni (Red.), Kogniwistyka i media w edukacji, 1/2011, wyd. Adam Marszałek, s. 116 – 129.
 68. Personalizacja – nowy wymiar oceny, [w:] Jan Grzesiak (Red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia, PWSZ w Koninie, Kalisz-Konin 2011. S. 59 – 69.
 69. Rafinacja informacji sieciowej, [w:], Aleksander Jastriebow, Maria Raczyńska, Informatyka w dobie XXI wieku, Nauka, Technika, Edukacja a nowoczesne technologie informatyczne, Radom 2011, Politechnika Radomska, s. 229 - 238.
 70. Informacyjne b-wykluczenie, [w:] T. Rowiński, R. Tadeusiewicz, Psychologia i informatyka. Synergia i kontradykcje, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 2010 (wydane w 2011), s. 81 – 103.
 71. Recenzja: „Wczoraj, dziś i jutro polskiej Informatyki”, red. Ryszard Tadeusiewicz, Studia Medioznawcze nr 3(46) 2011, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2011, s. 170-173.
 72. Ulotne swobody informacyjne społeczeństwa informacyjnego, [w:] A. Kucharski, M. Stencla, Homo sapiens – Homo communicans, Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 13 – 27.
 73. Ewolucja druku – media on-line, Międzynarodowa konferencja Poligraficzna, Kliczków 16-18 listopada 2011, s. 5 – 13.
 74. Potencjał informacyjny nowych mediów – rafinacja informacji sieciowej, [w:] 350 lat polskiej prasy, mat. pokonf. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011. S. 253-263.
 75. Paweł Kuczma, Włodzimierz Gogołek, Web Information Potential on the Basis of the 2010 Presidential Elections, Wyd. Skorpion, Warszawa 2011, s. 241 – 263.
 76. Bezpieczeństwo IT. Zakres edukacji szkolnej,   [w:] Jan Grzesiak (Red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania, UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie, Kalisz-Konin 2012. S. 101 – 113.
 77. [w:], Aleksander Jastriebow i inni, Informatyka w dobie XXI wieku, Technologie komputerowe w rozwoju nauki, techniki i edukacji, Radom 2012, Politechnika Radomska, s. 211-219.
 78. Potencjał informacyjny nowych mediów - rafinacja informacji sieciowej, [w:] M. Jabłonowski i inni, 350 lat prasy polskiej, Instytut Badań Literackich Pan, Instytut Dziennikarstwa UW, 2012, s. 253 – 263.
 79. Nowy wymiar zasobów informacyjnych WWW, [w:] Janusz Morbitzer, Emilia Musiał (red.), Człowiek Media Edukacja, Wyd. Katedra Technologii Nauczania AP, Kraków, 2012.
 80. W. Gogołek, P. Kuczma, Rafinacja informacji sieciowych naprzykładzie wyborów parlamentarnych. Część 1. Blogi, fora, analiza sentymentów, Studia Medioznawcze nr 2(53) 2013, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2013, s. 89 - 109. http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2013_2_53/pelny.pdf
 81. The New Information Source for Education. Refining Information from the Internet, 10 IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2013, Learning while we are connected, Volume 3, Toruń 2013.
 82. W. Gogołek, P. Kuczma, Rafinacja informacji sieciowych naprzykładzie wyborów parlamentarnych. Część 2. Portale internetowe, konteksty medialne i merytoryczne, Studia Medioznawcze nr 3(54) 2013, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2013, s. 153 - 161. http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2013_3_54/pelny.pdf
 83. Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów, Ekspertyza Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa, sierpień, 2013, ss. 39, http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1952:wpyw-e-podrcznikw-na-rozwj-psychosomatyczny-uczniw&id=158:e-podrczniki-materiay-do-pobrania&Itemid=1776
 84. Cyfrowa szkoła – przeszkody i zaniedbania, w: Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, Red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając,
 85. The Dominance of the net. Refining information from of the net.МАТЕРИАЛЫ, I Международною Гуманитарною форума. «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - «МОЦПЛ1К ЕЛ»:
  ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА», проведенною н рамках Государственной программы. «Интеллектуальный потенциал страны». Алматы, «Казак университет
  i»s. 15-22.
 86. BigDataForJournalism. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ в КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: вызовы и тренды времени»5 декабря 2014 годы.
 87. Informacyjny potencjał rafinacji zasobów sieciowych, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, tom 6/17, Kielce 2014, ss. 27-46.
 88. The New information Source For journalism. Refining information from the Internet. [w:] Media Business Culture, Studies on the Language and Functions of the Media, red. Małgorzata Łosiewicz, Anna Ryłko-Kurpiewska, Kinvara Co. Galway – Gdynia, 2015, s. 219-237.
 89. Rafinacja informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015. Studia Medioznawcze nr 3(62) 2015, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2015, s. 31 – 43.
 90. Big Data. Sieciowe źródło informacji dla edukacji, w: M. Tanasia, S. Galanciak (Red.), Cyberprzestrzeń Człowiek Edukacja, wyd. Impuls, Warszawa 2015. S. 97 – 10
 91. W. Gogołek, i inni, Z badań nad wykorzystaniem rafinacja informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015. Studia Medioznawcze nr 3(62) 2015, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2015, s. 31 – 43. http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2015_3_62&content=gogolek&lang=pl
 92. Logistyka i administrowanie w mediach. Technologie, w: Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne, Red. W. Cetera, K. Kowalik, Stowarzyszenie Fair Business, Warszawa 2015. S. 13-20.
 93. w: W. Czerski, R. Wawer, Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych, Wyd. Uniwesytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 105 – 117.
 94. Rafinacja dużej skali zasobów sieciowych – Big Data. Dziennikarskie źródła informacji, w: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, nr 7 (798) lipiec 2016, Orgmasz.
 95. Włodzimierz Gogołek, Dariusz Jaruga, Z badań nad systemem rafinacji sieciowej Identyfikacja sentymentów, Studia Medioznawcze Media Studies 4 (67) 2016.http://studiamedioznawcze.pl/article.php?date=2016_4_67&content=gogolek&lang=pl
 96. Z badań nad komputerowym nauczaniem [w:] Janusz Morbitzer, Emilia Musiał (red.), Człowiek Media Edukacja, Wyd. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017.
 97. Big Data - kruszec informacji.   Rozdział. Książka: Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty. 2017. 
 98.  Potencjał informacyjny rafinacji Big Data. Biznes i Media, w: Media Biznes Kultura. Media w procesie zmian – etyka i komunikacja,  B. Czechowska-Derkacz, D. Chomik, J. Wojsław (red.), t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-7865-774-3. Liczba stron 190, mój artykuł 85- 95.
 99. Identyfikacja innowacji za pomocą analizy big data. W. Cetera, W. Gogołek. [w] Innowacyjność polskiej gospodarki: wybrane aspekty. [red] K. Opolski, J. Górski. Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2018. s. 93-105.

 100. NCBR Projekt etap I

Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I projekt systemu rafinacji. UW, Warszawa XI 2018, ss. 356.

Zlecający NCBiR.

Projekt etap II

Zadanie 1

Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I  - cloud computing. UW, Warszawa II 2018, ss. 35.

Zlecający NCBiR.

Zadanie 2

Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I  - energia. UW, Warszawa V 2018, ss. 144.

Zlecający NCBiR.

Zadanie 3

Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I  - przemysł drzewny. UW, Warszawa VII 2018, ss. 57.

Zlecający NCBiR.

Zadanie 4

Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I  - włókiennictwo. UW, Warszawa VII 2018, ss. 115

Zlecający NCBiR.

Zadanie 5

Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I  - lotnictwo. UW, Warszawa VIII 2018, ss. 56

Zlecający NCBiR.

Zadanie 6

Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I  - materiały konstrukcyjne. UW, Warszawa X 2018, ss. 159.

Zlecający NCBiR.

Zadanie 7

Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I  - materiały fotoniczne  i nanoelektroniczne. UW, Warszawa XI 2018, ss. 56.

Zlecający NCBiR.

101. REFINING BIG DATA FOR THE NEW INFORMATION SOURCE. Journalism and Communication (Issues of Theory and History). ISSN 2579-2601. 2 (14)ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ. ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ. (ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ). 2 (14). ԵՐԵՎԱՆ ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 2019.

102. Refining Big Data, Bulletin of Science, Technology & Society; 1–6, © The Author(s) 2019; Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions; DOI: 10.1177/0270467619864012; journals.sagepub.com/home/bst.

Książki, podręczniki, skrypty:

 

 1. Komputerowa Prezentacja Obrazu Dydaktycznego, Wyd. WAP, Warszawa 1987. s. 208.
 2. ABC o Internecie,Wyd. LAM, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa 1998, s. 77.
 3. ABC o Internecie,Wyd. II, Wyd. Innowacje, 1998, s. 92 (wydanie uzupełnione), s. 92.
 4. „WWW – własna Strona”, www.gogolek.com. Na bieżąco aktualizowany (od 1999 roku) zbiór:
  • Własne, aktualizowane na bieżąco, materiały (kilka tysięcy slajdów) do prowadzonych przeze mnie wykładów,
  • Wskazówki do pisania prac dyplomowych, zagadnienia do zaliczeń,
  • Wybrane materiały studentów i inne materiały wspomagające dydaktykę w zakresie informatyki, Internetu, technologii informacyjnych mediów i dydaktyki,
  • Ponad 200 własnych publikacji (przed korektą),
  • Prezentacje wygłoszonych referatów.
 5. Technologie Informacyjne Mediów, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2005, s. 295.
 6. Technologie Informacyjne Mediów, wyd. II zmienione, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 378.
 7. Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 157.
 8. Komunikacja Sieciowa Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2010, s. 307.
 9. Informatyka dla Humanistów, Wydawnictwo Kropki trzy, Warszawa 2012, s. 276.
 10. Współautor z Wiesław Cetera, Leksykon tematyczny zarządzanie, IT, Wyd. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa, 2014, s. 246.

Inne publikacje:

Pod moją redakcją:

 1. Materiały pokonferencyjne Konferencji EuroInfo'92 Poland, Warszawa, czerwiec 1992, s. 224, Wyd. Business Foundation.
 2. Materiały pokonferencyjne Konferencji EuroInfo'93 Poland Warszawa, czerwiec - lipiec 1993,
  s. 264, Wyd. Business Foundation.
 3. Materiały pokonferencyjne Konferencji EuroInfo'94 Poland Warszawa, czerwiec 1994, s. 251, Wyd. Business Foundation.
 4.  Materiały pokonferencyjne Konferencji EuroInfo'95 Poland, Warszawa, czerwiec 1995, s. 213, Wyd. Business Foundation.
 5. Ponad 200 publikacji popularno-naukowych i popularnych w pismach informatycznych (np. PC World, Enter), tygodnikach (np. Wprost, Wiedza i życie, Manager, Przegląd Techniczny), dziennikach (np. kilkanaście materiałów na temat przemysłu informacyjnego w: Rzeczpospolita) i innych.
 6. Gillian Doherty, Przewodnik komputerowy, Komputer na 101 sposobów, tłumaczenie, wyd. Delta, Warszawa, 2000, s. 64

 

Hobby

 • golf;
 • tenis;
 • internet;
 • kino. Godziny, lata płyną, lecz cóż, wiecznie jest młode kino.