prof. ucz. dr hab. Jacek Puchalski

Puchalski 1

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: ul. Nowy świat 69, pok. 158, piątek: 13:15-14:15

Spotkania na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dospępny na platformie USOS. 

Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. 

Puchalski 1

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: ul. Nowy świat 69, pok. 158, piątek: 13:15-14:15

Spotkania na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dospępny na platformie USOS. 

Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. 

Biogram

Biogram naukowy:

  • 1989 r. - magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej; Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego; praca na temat: „Rola i funkcje książki polityczno-prawnej w środowisku szlachty koronnej w latach 1580-1732”, (promotor: prof. dr hab. Barbara Bieńkowska);
  • 1996 r. - dr nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, specjalność: bibliologia; Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny; dysertacja: „Publikacje autorów polskich w XVI w. na obszarach języka niemieckiego, poza granicami Rzeczypospolitej”, (promotor: prof. dr hab. Barbara Bieńkowska);
  • 2008 r. - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, specjalność: historia książki i bibliotek;  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny. Rozprawa: Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947. Studium bibliologiczne (Warszawa 2007);

2012 r. - na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego mianowany na stanowisko prof. UW.

Zainteresowania badawcze

Autor kilkudziesięciu publikacji (książek, artykułów) na temat historii – najnowszej w ostatnich latach – książki, bibliotek i bibliotekarstwa polskiego w kraju i na obczyźnie.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

Przedmiot: „Historia książki i bibliotek” 

1. Historia, stan i problematyka badań nad historią książki i bibliotek.
2. Powstanie i rozwój pisma.
3. Książka i biblioteka w starożytności (m.in. w Egipcie, Grecji i Rzymie).
4. Książka i biblioteki średniowiecza europejskiego.
5. Książka rękopiśmienna, księgozbiory i biblioteki w średniowiecznej Polsce.
6. Książka ksylograficzna i problem wynalazku druku.
7. Czynniki wpływające na rozwój drukarstwa europejskiego w XV wieku.
8. Drukarstwo i biblioteki w XVI–XVIII w. na świecie i w Polsce.
9. Książka i biblioteki w XIX w.
10. Sytuacja książki i biblioteki w Polsce w okresie zaborów.
11. Książka i biblioteki polskie na obczyźnie w XIX i XX w.
12. Książka i jej instytucje w dwudziestoleciu międzywojennym.
13. Straty bibliotek polskich w czasie II wojny światowej.
14. Książka i biblioteki po II wojnie światowej.
15. Sytuacja książki i jej instytucji w PRL.

Przedmiot: „Kierunki badawcze w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii cz. 5”

1. Geneza nauki o książce.
2. Historyczna i współczesna refleksji nad zakresem badań księgoznawczych.
3. Kierunki i metody badawcze w bibliologii historycznej.
4. Kierunki i metody badawcze w bibliologii współczesnej.
5. Prace ośrodków badań bibliologicznych.

Przedmiot: „Źródła do historii bibliotek XX w.”

1. Źródłoznawstwo jako dyscyplina wiedzy i jego metodologia.
2. Nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej.
3. Teoria i metodologia bibliologii.
4. Problematyka źródłoznawcza w bibliologii.
5. Edytorstwo źródeł do historii książki polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku.
6. Źródła do historii bibliotek: dokumentacja aktowa, książka i księgozbiory, źródła literackie, dokumentacja mechaniczna, dokumentacja filmowa; informacje prasowe jako źródło.

Przedmiot: „Seminarium magisterskie” 

1. Historia książki i bibliotek.
2. Organizacja i zarządzanie zbiorami specjalnymi.
3. Problematyka współczesnych bibliotek naukowych, szkolnych i publicznych.

Dorobek naukowy

W przygotowaniu.

Hobby

W przygotowaniu.