prof. dr hab. Robert Kotowski

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: online, piątek 11.30-13.00,  meet.google.com/aka-homx-jqe

Przynależność do katedry: Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: online, piątek 11.30-13.00,  meet.google.com/aka-homx-jqe

Biogram

Absolwent Instytutu Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1994. Ukończył również podyplomowe studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, oraz podyplomowe studia w zakresie administracji. Doktorat w 1998 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na podstawie dysertacji zatytułowanej Sandomierz i mieszkańcy w latach 1918-1939, pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Radzika. W 2014 na podstawie monografii pt. Dziewczęta w mundurkach. Młodzież żeńska szkół średnich w Polsce w latach 1918-1939 oraz dorobku naukowego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2020 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Od 2010 roku dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, (wcześniej w-ce dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie). Redaktor naczelny Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach. Członek Rad Muzeów m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Członek Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor artykułów i opracowań w zakresie historii oraz muzealnictwa m.in. Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010, (wspólnie z R. Batko); Dziewczynka z obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny, Kielce 2014. 

Zainteresowania badawcze

 • dziedzictwo kulturowe,
 • historia społeczna XX wieku
 • historia kobiet
 • muzealnictwo i nowoczesne systemy zarządzania instytucjami muzealnymi

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

Wykład monograficzny

Kształtowanie wizerunku instytucji kultury

Podstawy organizacji i zarządzania Promocja kultury

Zarządzanie i marketing w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej

Organizacja i zarządzanie

Pozycje społeczne kobiet na przełomie XIXi XX w.

PR w instytucjach kultury

Dorobek naukowy

Najważniejsze publikacje:

 • Nowoczesne muzeum. Dziedzictwo i współczesność, Kielce 2010, ss. 160 (we współautorstwie z Romanem Batko)
 • Dziewczęta w mundurkach. Młodzież żeńska szkół średnich w Polsce w latach 1918-1939, Kielce 2013, ss. 400
 • Dziewczynka z obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny, Kielce 2014, 220 s.
 • Dziennik Maryi S., Kielce 2017, 223 s.
 • Wacława Olszewicza listy do córki, Kielce 2019, 359
 • Sanktuarium Piłsudskiego. Między pamięcią a polityką historyczną II Rzeczypospolitej, Kielce 2018, 200 s. (we współautorstwie z Lidią Michalską Bracha)
 • Popularyzacja aktywności społecznej kobiet na łamach tygodnika „Bluszcz” w latach 1918-1939, W: Kobieta i media. Studia z dziejów emancypacji kobiet, pokonferencyjne, red. P. Perkowski, T. Stegner, Gdańsk 2009, s. 93-109.
 • Między polityką, a działalnością społeczną. Narodowa Organizacja Kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, W: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku (na tle porównawczym), T. II, wyd. pokonferencyjne, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2009, s. 275-286.
 • Stanisław Durlej - policjant, legionista w świetle archiwaliów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, „Policjanci. Policyjny Magazyn Historyczny” 2013, nr specjalny Materiały Międzynarodowego sympozjum „Muzealnictwo, archiwistyka, kolekcjonerstwo i wystawiennictwo policyjne”, red. Z. Judycki, Warszawa 2013, s. 81-88.
 • Książka, kino, teatr– rozrywki intelektualne młodzieży żeńskiej w międzywojennej Polsce, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 2013, t. 28, s. 82-93.
 • Żeńskie szkolnictwo średnie w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce, „Almanach Historyczny”, Kielce 2014, s. 89-102.
 • Praca naukowo-badawcza Wacława Olszewicza i jego wkład w rozwój bibliotekarstwa polskiego, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t.10, s. 199-210.
 • O służeniu prawdzie – czyli rola muzeów w Polsce u progu niepodległości, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 2017, t. 32, s. 11-21.
 • Listy Wacława Olszewicza do córki jako źródło do badań biograficznych, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. 12, s. 221-235.
 • Społeczność żydowska Sandomierza w dwudziestoleciu międzywojennym. W: Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942r, red. E. Majcher-Ociesa, B. Wojciechowska, Kielce 2013, s. 219-243.
 • Wychowanie patriotyczne w żeńskich szkołach średnich w Polsce w okresie międzywojennym. W: O wojnę powszechną za wolność ludów... I wojna światowa na ziemiach polskich - aspekty społeczne, polityczne i militarne, red. R. Kotowski, Michalska-Bracha i M. Przeniosło, Kielce 2014, s. 229-238.
 • Lwowska tułaczka Wacława Olszewicza. W: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 4, M. Przeniosło i L. Michalska-Bracha, Kielce 2015, s. 149-161.
 • Modelka dwóch mistrzów. W: Dziecko – literatura, sztuka, język, red. R. Starz, Kielce 2016, s. 308-319.
 • Quo vadis? nei cimeli di Oblęgorek. W: Nel segno di Quo vadis, red. J. Miziołek, Roma 2017, s. 159-171.
 • Świadectwo Quo vadis w oblęgoreckich zbiorach. W: W kręgu Quo vadis, red. R. Kotowski, J. Miziołek, Kielce 2017, s. 67-74.
 • Muzeum, jako lokalny ośrodek społeczno gospodarczego oddziaływania. W: Instytucje Kultury, jako ośrodki życia społecznego, red. A. Mierzecka, E.B. Zybert, Warszawa 2017, s. 47-65.
 • Henryka Sienkiewicza związki ze Lwowem. W: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. 5, red. Małgorzata Przeniosło i Lidia Michalska-Bracha Kielce 2017, s. 93-103.
 • Udział Wacława Olszewicza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we Lwowie. W: Studia i materiały.t. III, red. S. Kozak, Rzeszów 2017, s. 263-273.
 • The National Museum in Kielce in the Cultural Space of Wiślica. W: Extended Museum in Its Milieu D. Folga – Januszewska, Warszawa 2018. s. 193-200.
 • Mądra i swawolna – sylwetka Marii Szetkiewiczówny w świetle Dziennika z lat 1869-1873. W: Nowa odsłona, red. G. Borkowska, R. Kotowski, A. Kurska, Kielce 2018, s. 99-113.
 • Muzeum Dialogu Kultur- miejsce spotkań z innością. W: Muzeum i zmiana. Przyszłość muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Warszawa–Kraków 2019, s. 143-150.
 • Museum as a Platform for Personal Development in Museums and Identities. Planning an Extended Museum” Edited by: D.Folga Januszewska, M. Lehmannova, J. Gaburova, E. Kellner, P. Jaskanis, Warszawa 2019, ss. 107-112.
 • The role of the museum library Przegląd Biblioteczny (The Library Review) Special Issue, Warszawa 2019, ss. 65-72.
 • Twórcy polskich pomników nagrobnych, W: Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski. Francja, red. D. Kuźmina, Warszawa 2019. Ss. 63-74.
 • Kielce u progu niepodległości. W: 100-lecie Policji Miasta Kielce, red. D. Palacz, K. Wątorek, P. Zalewski, Kielce 2019 ss. 15-25.
 • Stefan Żeromski. Twórca, działacz, obywatel, Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod red. R. Kotowski, S. Zacharz, Kielce 2019 ss. 167

Hobby

W przygotowaniu.