dr hab. Piotr Tafiłowski

tafiłowski

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: Środy w godzinach 11.00-12.00. Spotkania na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. .

Studia magisterskie odbyłem w latach 1993-1998 w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 tamże obroniłem rozprawę doktorską pisaną pod kierownictwem Profesora Edwarda Potkowskiego (tytuł rozprawy: „Działalność fundacyjna prymasa i kanclerza Jana Łaskiego. Studium bibliologiczne”, uzyskany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii). W 2014 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tytuł rozprawy: „Imago Turci: studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572)”, stopień naukowy w zakresie bibliologii i informatologii). W latach 1998-2007 pracowałem w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a następnie, do 2016 r., w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie.

tafiłowski

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: Środy w godzinach 11.00-12.00. Spotkania na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. .

Studia magisterskie odbyłem w latach 1993-1998 w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 tamże obroniłem rozprawę doktorską pisaną pod kierownictwem Profesora Edwarda Potkowskiego (tytuł rozprawy: „Działalność fundacyjna prymasa i kanclerza Jana Łaskiego. Studium bibliologiczne”, uzyskany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii). W 2014 r. uzyskałem stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tytuł rozprawy: „Imago Turci: studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce (1453-1572)”, stopień naukowy w zakresie bibliologii i informatologii). W latach 1998-2007 pracowałem w Bibliotece Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a następnie, do 2016 r., w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie.

Zainteresowania badawcze

  • informatologia;
  • bibliologia (w tym głównie bibliologia historyczna);
  • komunikacja społeczna (w tym także komunikacja naukowa) - dzieje i współczesność;
  • problemy społeczeństwa informacyjnego;
  • historia.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

Cyfrowa komunikacja naukowa;

Podstawy warsztatu researchera;

Technologie informacyjne;

Infobrokering;

Historia informacji i komunikacji;

Informacja specjalistyczna;

Problemy publikowania materiałów źródłowych;

Metody interpretacji informacji źródłowych.

Dorobek naukowy

Mój życiorys naukowy można znaleźć pod tym adresem. Moje konto na Academia.edu.

Hobby

Po godzinach bibliofil i miłośnik podróży. Jestem także twórcą blogu „O historii” (http://ohistorii.blogspot.com/).