prof. ucz. dr hab. Marek Tobera

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury we wtorki, godz. 13-14

W miarę możliwości proszę o uprzednie maile.

 

 

 

 

 

 

 

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury we wtorki, godz. 13-14

W miarę możliwości proszę o uprzednie maile.

 

 

 

 

 

 

 

Biogram

Bibliolog, historyk prasy. Ukończył studia historyczne na UW w 1979 r. W latach 1980–2000 był pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN. W 1986 r. obronił rozprawę doktorską na temat dziejów prasy satyrycznej w Królestwie Polskim na początku XX w. (promotor prof. Wiesław Władyka). W 2000 r. podjął pracę w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. W 2015 r. uzyskał habilitację na podstawie cyklu opracowań poświęconych przemianom na polskim rynku książki w latach 1989–2000. Opublikował m.in. Wesołe gazetki. Prasa satyryczno-humorystycza Królestwa Polskiego w latach 1905–1914, Warszawa 1988; Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901–1914). Dokumenty, Warszawa 2013 (wspólnie z J. Kosteckim); W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku książki (1989–2000), Warszawa 2013 (wspólnie z B. Klukowskim); a także artykuły na temat dziejów cenzury, prasy, publicystyki politycznej, satyry i komizmu oraz księgarstwa, rynku książki w PRL i współcześnie.

Prócz pracy naukowej i dydaktycznej dotychczas zawodowo zajmował się także księgarstwem, dziennikarstwem, sprawami wydawniczymi i redakcyjnymi. W latach 1993–2003 związany z redakcją prywatnego branżowego periodyku „Notes Wydawniczy” (m.in. jako redaktor naczelny i prezes spółki), przez pewien czas przewodniczył kapitule Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego „Ikar”, współpracował z II Programem Polskiego Radia („Nowości Wydawnicze”) i PR Bis ("Ranking wydawniczy"), pisał recenzje do czasopism społeczno-kulturalnych, redagował biuletyn Niezależnej Agencji Prasowej, był księgarzem. W PRL zajmował się społecznie kolportażem książek i prasy drugiego obiegu (1979-1989), współpracował z Ośrodkiem Badań Społecznych NSZZ Solidarność (1981). Otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (2011). Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, w 2017 r. został wybrany do Zarządu Głównego SKP.  

Zainteresowania badawcze

  • historia prasy polskiej XIX i XX w.
  • rynek książki w Polsce XX-XXI w.
  • transformacje polskiego rynku książki w PRL, 1989-2000 i współcześnie
  • dzieje księgarstwa polskiego w XX w. i współcześnie
  • historia i teraźniejszość mediów branży wydawniczo-księgarskiej
  • dzieje cenzury w zaborze rosyjskim i w Rosji na przełomie XIX i XX w.
  • polska publicystyka polityczna w XX w
  • prasa satyryczna, satyra polityczna, komizm w polityce i życiu społecznym
  • 1905 r. jako cezura w historii Polski i w relacjach polsko-rosyjskich.

W przygotowaniu

Dorobek naukowy

W przygotowaniu.

Hobby

W przygotowaniu.