dr hab. Jacek Wasilewski

nofoto

Przynależność do katedry: Katedra Antropologii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: czwartek 11.30-12.30 sala nr 8

nofoto

Przynależność do katedry: Katedra Antropologii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: czwartek 11.30-12.30 sala nr 8

Biogram

Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Gender Studies UW oraz Scenariopisarstwa na Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Pracę doktorską pt „Retoryka dominacji” pod kierunkiem Jerzego Bralczyka obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w 2004. Habilitację uzyskał w 2014 roku, na podstawie pracy „Opowieści o Polce. Retoryka narracji”.

Od 2011 roku kieruje specjalnością dokumentalistyka, której celem jest rozwijanie multimedialnych dziennikarskich form narracyjnych.

Członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. W latach 2008–2010 był dyrektorem Szkoły Retoryki SWPS. Prowadził gościnnie zajęcia z komunikacji publicznej i w zakresie kształtowania wizerunku na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zajmuje się ekspertyzami dla sadów, KRRiTV, stacji medialnych i innych podmiotów publicznych.

W latach 2007-2014r. współpracował z Krajową Szkołą Sędziów i Prokuratorów w zakresie przygotowania środowiska prawniczego do komunikacji medialnej i dotyczącej wizerunku instytucji państwa. W ciągu niemal dekady prowadził zajęcia z retoryki w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Zainteresowania badawcze

 • Retoryka - mówienie publiczne oraz konstrukcja i funkcjonowanie komunikatu medialnego
 • Storytelling w polityce i w biznesie
 • Sposoby badania dyskursu medialnego
 • Narracje w dyskursie politycznym
 • Struktura komunikacji i komunikatów perswazyjnych - od orędzia do plotki
 • Językowe efekty mediatyzacji polityki i innych sfer życia społecznego
 • Teksty użytkowe – teksty, które mają być zrozumiałe, perswazyjne i nieść założone wartości

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

 • Retoryka i erystyka
 • Teorie narracji
 • Analiza dyskursu i narracji medialnych. Aspekty psychologiczne, komunikacyjne i polityczne
 • Scenariusz
 • Oblicza propagandy

Dorobek naukowy

Książki:

 • Wasilewski J., Retoryka dominacji, wyd. TRIO 2006.
 • Wasilewski J.,  Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, wyd. Diffin 2008.
 • Wasilewski J., Instrukcja Obsługi tekstu.(red.), wyd. GWP 2011.
 • Wasilewski J., Stół z powyłamywanymi nogami. Bralczyk, humor, polszczyzna., wyd. Academica 2011.
 • Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, wyd. Headmade 2012.

Tłumaczenia książek:

 • Lakoff G.,  Nie myśl o słoniu. Jak język kształtuje debatę publiczną (oryg. Don’t think of elephant), wyd. Łośgraf 2011 (wraz z Anną Nitą).
 • Fogg K. i in., Storytelling. Narracje w reklamie i biznesie (oryg. Storytelling – Branding in practice), wyd. Saatchi&Saatchi 2011 (wraz z Bartłomiejem Brachem).

Artykuły naukowe:

 • Wasilewski J., Narracje o Okrągłym Stole, w: Narracyjność języka i kultury, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Lublin 2013, s. 185-203 J. Wasilewski, Narracje o Okrągłym Stole, w: Narracyjność języka i kultury, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Lublin 2013, s. 185-203.
 • Wasilewski J., Jak premierzy opowiadali Polskę [w:] Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, str. 158-176, SCHOLAR, r. 2013.
 • Wasilewski J. Drogowska K.,, Czy warto rozmawiać? Analiza blogów polityków [w]: Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, str. 178-201, SCHOLAR, r. 2013
 • Wasilewski J., Jak estetyka opowieści medialnej wpływa na prawdę? VISNIK HARKIVS'KOGO NACIONAL'NOGO UNIVERSITETU r. 2012, str. 995 / 182-190.
 • Wasilewski J., Posłom frykasy, dzieciom ochłapy. Tworzenie podziałów społecznych w mediach  [w:] Retoryka mediów. Retoryka w mediach, str. 11-22, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, r. 2012
 • Wasilewski J.,  Wodzowie kontra gracze. Analiza pentadyczna [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, str. 65-76, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, r. 2012.
 • Wasilewski J., Granice retoryki. O modelu nauczania w świecie zmedializowanym [w:] Dydaktyka retoryki, str. 75-85, Wydawnictwo Poznańskie, r. 2011.
 • Wasilewski J., Drogowska K., Media a street art [w:] Street art. Między wolnością a anarchią, str. 109-125, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, r. 2011.
 • Wasilewski J., Bloch J., Rola serwisów informacyjnych w tworzeniu wspólnoty z odbiorcą [w:] Radio i społeczeństwo, str. 201-215, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, r. 2011.
 • Wasilewski J., Od Buzka do Tuska. Opowieści o Polsce w exposé premierów SOCIETAS/COMMUNITAS Tom 8 r. 2010, str. 179-212.
 • Wasilewski J., Dominacja retoryki. Perswazyjność narracji o Okrągłym Stole [w:] Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, str. 71-84, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2010.
 • Wasilewski J., Bralczyk J., O języku preambuły do Konstytucji 1997. Retoryczna inżynieria zgody [w:] Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, str. 83-128, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2010.
 • Wasilewski J., Gwiezdne wojny – biurokracja przeciw etosowi rycerskiemu. [w:] Dawno temu w galaktyce popularnej., str. 37-63, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, r. 2009.
 • Wasilewski J., Od wolności do marketingu. [w:] Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Jerzego Bralczyka, str. 311-323, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, r. 2009.
 • Wasilewski J., Jawłowski J., Rusfufu pisze list do gazety, str. 302-320, [w:] Słowo w kulturze współczesnej., str. 300-312, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, r. 2009.
 • Wasilewski J, Bralczyk J., Język w mediach. Medialność języka. [w:] Dziennikarstwo i świat mediów., str. 379-401, Universitas, r. 2008.
 • Wasilewski J., Drogowska K., Retoryczne wymiary wspólnoty wobec śmierci Jana Pawła II w relacjach prasowych. [w:] Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach., str. 232-239, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, r. 2008.
 • Wasilewski J., Synchronizacja czyli retoryczna magia w przemawianiu. [w:] Reverendissmae Halinae Satkiewicz cum magna aestione., str. 353-366, Wydawnictwo PLEJADA, r. 2008.
 • Wasilewski J., Co nas łączy, co nas dzieli. [w:] Kreowanie światów w języku mediów., str. 17-154, Wydawnictwo UMCS, r. 2007.
 • Wasilewski J., Bralczyk J., Polityka w retoryce, retoryka w polityce. Analiza dyskursu parlamentarnego. [w:] Perspektywy polskiej retoryki., str. 115-128, Wydawnictwo Poznańskie, r. 2007.
 • Wasilewski J., Radość w popularnych piosenkach polskich. [w:] Fenomen radości., str. 241-254, Wydawnictwo Naukowe UAM, r. 2007.
 • Wasilewski J., Retoryka użytkowa. [w:] O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej., str. 81-122, Wszechnica Polska EFS, r. 2007.
 • Wasilewski J., Fallocentryzm szarego człowieka. [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków., str. 285-306, Wydawnictwo TRIO, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce).
 • Wasilewski J., Wasilewska K., Retoryka pigułki, czyli o człowieku jako chemicznej maszynerii. [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków., str. 307-322, Wydawnictwo TRIO, r. 2006.
 • Wasilewski J., Wasilewska K., Dżbik J., ,Tak się nie mówi... czyli o dominacji społecznej i teorii zagłuszanej grupy na przykładzie ograniczeń językowych ze względu na płeć, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją., str. 785-817, Krakowskie Towarzystwo Tertium, r. 2006.
 • Wasilewski J., Kloc Konkołowicz J.,  Zagrożenie debaty publicznej - fragmentaryzacja i mitologizacja informacji dziennikarskiej., Studia Medioznawcze Nr 4(27) r. 2006, str. 92-103.

Opracowania i ekspertyzy:

 • Gackowski T., Wasilewski J., ARC Rynek i Opinie oraz Departament Monitoringu KRRiT, Marsz «Obudź się, Polsko!» w relacjach medialnych, grudzień 2012 r.
 • Bralczyk J., Wasilewski J., Wizerunek sądu i sędziów. Stan obecny, przyczyny, perspektywy, [w:] Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa – materiały z konferencji KRS w Warszawie 13 czerwca 2008 r., s. 44–62.

Hobby

 • Badmington i scriptdoctoring
 • Nowe drogi interdyscyplinarności w nauce i sztuce
 • neofolklor, polska szkoła plakatu, polska kuchnia średniowieczna
 • Legendy warszawskie i nowe miejsce warszawskie opowieści
 • Piosenka literacka