prof. ucz. dr hab. inż. Wiesław Cetera

cetera

Przynależność do katedry: Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: Wtorki – 13.15 – 14.45 p. 034

cetera

Przynależność do katedry: Katedra Technologii Informacyjnych Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: Wtorki – 13.15 – 14.45 p. 034

Biogram

Wykształcenie

 1. Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii - doktor habilitowany w zakresie nauk o mediach
 2. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu,
 3. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa – Wycena Nieruchomości – Studia Podyplomowe,
 4. Uniwersytet Warszawski, Pomagisterskie Dzienne Studia Dziennikarskie na WDiNP,
 5. Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Religioznawstwa - Metodologia Religioznawstwa
 6. Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej - projektowanie i organizacja systemów informacyjnych (mgr inż.).

Zainteresowania badawcze

W przygotowaniu.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

W przygotowaniu

Dorobek naukowy

 •  Monografie

  1. Przedsiębiorczość poligraficzna – statystyka sektora 2000-2006. Promocja XXI. Warszawa 2008. ss. 192
  2. Poligrafia – wymiana handlowa 2000-2007. Promocja XXI. Warszawa 2009.
  3. IKS – Informatyka, Komputery, Systemy. 1986-1989. Studium przypadku. SFB, ID UW. Warszawa 2016, ss.228
  4. Przedsiębiorczość poligraficzna Polsce 1989-2015. SFB, ID UW. Warszawa 2016, ss.200
  5. Logistyka mediów. Poligrafia. SFB. WDIiB Warszawa 2017. ss 220

 • Artykuły

  1. Rozwój przemysłu poligraficznego w Polsce. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”. 2007(2), s. 58 - 63.
  2. Leasing kapitał wysokiego ryzyka,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 13, Szczecin, 2008.strony
  3. Sprawozdanie z konferencji SUMMIT 2014, Rochester 15-16 października 2014. [w] Studia Medioznawcze, 2014/4, s.170-174,
  4. Polish Printing in Transition. [w] Economics and Organization of Enterprise, 2015/ 2(781), s. 90-103,
  5. Polish printing in the transition period. [w] Studia Medioznawcze, 2015/3, s.170-174,
  6. TV licence fee or the mission – a step towards economic. . [w] Economics and Organization of Enterprise, 2015/ 11, s. 110-121,
  7. Logistyka Mediów [w] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. [w] EiOP 2016/2, s. 26-35,
  8. The effectiveness of innovations in the Polish printing industry. [w] EiOP 2016/7, s.19-30.
  9. Sprawozdanie z Konferencji Logistyka Mediów 2016 [współautor: Agata Opolska-Bielańska], Studia Medioznawcze.
  10. The Polish printing industry after 1945: with a case-study of the Buszczyński printing house. Journal of the Printing Historical Society, t 29. c. 71-83
  11. Kondycja sektora poligraficznego – produkcja opakowań. Opakowania (2019)

 • Artykuły w wydawnictwach zbiorowych

  1. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji polskiej gospodarki. [w] A.H. Jasiński [red.]: Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Promocja XXI. Warszawa 2008, s. 90-110.
  2. Leasing kapitał wysokiego ryzyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, Nr 13, Szczecin, 2008.
  3. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach poligraficznych w świetle badań empirycznych. [w] A.H. Jasiński [red.]: Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. Promocja XXI. Warszawa 2008, s. 111-153.
  4. Zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji na przykładzie sektora poligraficznego. [w] M. Lisiecki [red.]: Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej. Warszawa 2008, s. 481-500.
  5. The availability of Internet services for people with disabilities. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ergonomia Niepełnosprawnym – integracja społeczna i zawodowa”. Łódź 2015,
  6. Prasa informatyczna dla młodzieży 1986-1989. IKS – Informatyka, Komputery, Systemy – studium przypadku. HIGH-TECH za Żelazna Kurtyną, elektronika, komputery, i systemy sterowania w PRL. Katowice 23-24.09.2015.
  7. Logistyka i mediów – tożsamość dyscypliny. Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red.] WDiNP UW, Warszawa 2016
  8. Koniunktura w sektorze poligraficznym badanie ankietowe. [w] Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce. Edycja VII. KPMG, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Warszawa 2018. s.29-69

   

   Współautorstwo artykułów w wydawnictwach zbiorowych

  1. Dynamika zmian w sektorze poligraficznym. Ziewiec, J. Grzegorek, M. Suskiewicz [w] Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne. W. Cetera, K. Kowalik [red]. WDiNP UW, Warszawa 2015.
  2. Widownia TV – prognoza. W. Cetera, J. Grzegorek, [w:] Logistyka i administrowanie w mediach. Aspekty teoretyczne i aplikatywne. Nowe media - informacja – fonetyzacja. W. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red] WDIiB, Warszawa 2018.
  3. Sieć vs niepełnosprawni. W. Cetera, J. Grzegorek. [w] Ergonomia Niepełnosprawnym. Interakcyjne projektowanie ergonomicznie stanowisk pracy, przestrzeni użytkowych, przepływu informacji i produktu, [red] A. Polak-Sopińska, J. Lewandowski, M. Wróbel-Lachowska. Monografie Politechniki Łódzkiej. Łódź 2017.
  4. Identyfikacja innowacji za pomocą analizy big data. W. Cetera, W. Gogołek. [w] Innowacyjność polskiej gospodarki: wybrane aspekty. [red] K. Opolski, J. Górski. Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2018. s. 93-105.

 • Sprawozdania z badań

  1. Koniunktura w sektorze poligraficznym. Ośrodek Badań i Analiz SFB, Warszawa 2013, ss. 16.
  2. The Economic Situation In the polish Printing Industry in the years 2012- Centre for Research and Analysis. SFB Warszawa 2013, ss 20.

   

 • Leksykony tematyczne

  1. Expert – kompendium rzeczoznawcy [red.]. Ośrodek Badań i Analiz SIMP, Warszawa 2011, ss. 280.
  2. Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT. W. Gogołek, W. Cetera. WDiNP UW. Warszawa 2014, ss. 246.

 • Redakcja prac zbiorowych

  1. Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne. W. Cetera, Kowalik [red]. WDiNP UW, Warszawa 2015.
  2. Logistyka i administrowanie w mediach – aspekty teoretyczne i aplikatywne, tożsamość – cyfryzacja – poligrafia. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red.] WDiNP UW, Warszawa 2016
  3. Logistyka i administrowanie w mediach. Aspekty teoretyczne i aplikatywne. Nowe media - informacja – monetyzacja. Cetera, A. Opolska-Bielańska [red.] WDiNP UW, Warszawa 2017
  4. Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce. Edycja VII. KPMG, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. Warszawa 2018 (red. I. Malanowska, J. Kuśmierczyk, J. Malczewski, K. Krzyżanowski, W. Cetera)

   

 • Publikacje popularno-naukowe

  1. Lepiej to wiedzieć - pułapki leasingu, [w] Świat Druku, 2007/4, s. 82-84.
  2. Poligrafia w liczbach wg GUS, [w] Poligrafika, 2006/07, s. 22-23.
  3. Dlaczego upadły? [w] Poligrafika, 2006/07, s. 34-35.
  4. Czego boją się drukarze? [w] Poligrafika 2006/08, s. 56-57.
  5. Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach poligraficznych, [w] Poligrafika 2006/10, s. 64-66.
  6. Pieniądze na inwestycje, [w] Poligrafika, 2006/12, s. 62-63.
  7. IT w przedsiębiorstwach poligraficznych, [w:] Poligrafika, 2007/1, s. 72-73.
  8. Ryzykowne inwestycje, [w] Świat Druku, 2007/01, s.72-73.
  9. Leasing w przedsiębiorstwach poligraficznych, [w:] Świat Druku, 2007/01, s. 64-66.
  10. Jak reklamuje się branża, [w] Poligrafika, 2007/02, s. 58-59.
  11. Innowacje w przedsiębiorstwach poligraficznych, [w] Świat Druku, 2007/06, s. 86-88.
  12. Rynek poligraficzny, [w] Poligrafika, 2007/06, s. 32-36.
  13. Rynek drukarń cyfrowych w USA, [w] Świat Druku, 2007/7-8, s. 72-73.
  14. Polish printing initiatives, [w] Świat Druku, 2008/05, s. 88.
  15. Finansowanie inwestycji w sektorze poligraficznym, [w:] Poligrafika, 2010/06, s. 20-22.
  16. Słabe wsparcie bliskiej perspektywy, [w] Poligrafika, 2010/5, s. 14-15.
  17. Czy kryzys coś zmieni? [w] Poligrafika, 2010/4, s. 14-15.
  18. Reperkusje światowego kryzysu, [w] Poligrafika, 2009/12, s. 20-21.
  19. Kryzys czy presja zmian? [w] Poligrafika, 2010/1, s. 14-16.
  20. Sektor poligraficzny – raport ekonomiczny Wyd. Ośrodek Badań i Analiz SIMP, Warszawa 2011.
  21. Koniunktura w sektorze poligraficznym. [w] Świat Druku, 2012/04, s. 74-76.
  22. Koniunktura w sektorze poligraficznym. [w] Świat Druku, 2012/12, s. 27.
  23. Great Changes in the Printing Industry. [w] The World of Printing, 2013, s.17.
  24. Sytuacja w sektorze poligraficznym. [w] Świat Druku, 2013/10, s. 70-72.
  25. Ewolucja mediów, ewolucja druku. SUMMIT 2014. [w] Świat Druku, 2014/12, s.19-21.
  26. Transformacja na rynku mediów. [w] Świat Druku, 2015/1, s. 19-22,
  27. 25 lat transformacji sektora poligraficznego (Polish Printing In Transition). Świat Druku 4/2015, s19-25.
  28. Dynamika zmian w sektorze poligraficznym. [w] Świat Druku, 2015/5
  29. Logistyka i administrowanie w mediach. [w] Świat Druku, 2015/11
  30. Logistyka i zarządzanie w mediach. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa. [w] Świat Druku, 2016/12
  31. Changes, Changes, Changes…[w] Świat Druku, 2018/Jubilee Edition s. 7-8
  32. Sektor poligraficzny – metryka ekonomiczna 1. [w:] Świat Druku. 2019/3
  33. Sektor poligraficzny – metryka ekonomiczna 2. [w:] Świat Druku. 2019/5

 • Współautorstwo programów edukacyjnych

  1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, studia II stopnia Logistyka mediów.
  2. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, studia II stopnia Zarządzanie Big Data – program zakwalifikowany do realizacji w programie POWER
  3. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, szkoła letnia „Academia Inkubatora Big Data” – zakwalifikowany do realizacji  
  4. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, kierunek: Zarządzanie Big Data – program zakwalifikowany do realizacji w programie POWER
  5. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii wraz z Wydziałem Geografii, kierunek: Strategie dziedzictwa kulturowego – program zakwalifikowany do realizacji w programie POWER

 • Autorstwo programu studiów

  1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, program studiów inżynierskich Logistyka Mediów
  2. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, program studiów podyplomowych Technologie Informacyjne Mediów.

 • DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

  Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

 • Ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki

  1. Ekspertyza w zakresie szczegółowego określenia stanu maszyn i urządzeń istniejącego w przedsiębiorstwie „Drukarnia S. Buszczyńskiego” w Toruniu, ul. Mostowa 3 w dniu 5 lutego 1946 r., Warszawa 2011.
  2. Opinia w zakresie szczegółowego określenia faktycznej (rzeczywistej) zdolności zatrudnienia pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, na jedną zmianę roboczą w przedsiębiorstwie pn. „ST. BURTAN I Sp.” zakłady ceramiczne w Krakowie, ul. Basztowa 17, Cegielnia – Zielonki, w dniu 5 lutego 1946 roku”, Warszawa 2011.

    

  Ekspertyzy dla Ministerstwa Edukacji

  1. Opinia w zakresie technologii produkcji podręcznika do nauczania początkowego. Warszawa, 2016.
  2. Opinia w zakresie technologii produkcji podręcznika do nauki matematyki. Warszawa 2016

 • Ekspertyzy dla Wydawnictwa i Księgarni św. Wojciecha, Kurii Archidiecezjalnej w Poznaniu

  1. Opinie wskazująca na stan ilościowy maszyn i urządzeń (środków trwałych) w przedsiębiorstwie „Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu zlokalizowaną w Poznaniu przy ul. Piotra Wawrzyniaka 37,39,41, ul. Jackowskiego 30 i al. K. Marcinkowskiego 21. na dzień 5 luty 1946 roku. Recenzja W. Gogołek, W. Cetera, Warszawa 2014.

 • Ekspertyzy dla organizacji i podmiotów gospodarczych (opinie o innowacyjności)

  1. Innowacyjna technologia oprawy kieszonkowych nośników informacji w okładkach magnetycznych. Warszawa 2011.
  2. Innowacyjna technologia produkcji książek w oprawie z zastosowaniem wyklejek nakładkowych. Warszawa 2011.
  3. Wytwarzania druków lakierowanych z nadrukiem i uszlachetnianiem o najwyższych parametrach jakościowych. Warszawa 2011.
  4. Innowacyjna linia do produkcji matryc i patryc grawerowanych w tym również strukturalnych stosowanych jako oprzyrządowanie w produkcji poligraficznej: druków dziełowych, akcydensów, opakowań w tym umożliwiającym aplikacje w alfabecie Braille’a. Warszawa 2011.
  5. Zwiększenie konkurencyjności Drukarni Multipress w skali kraju poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego., Warszawa 2011.
  6. Innowacyjnego systemu naświetlania matryc offsetowych za pomocą technologii lasera czerwonego 830 nm w urządzeniu Suprasetter 105 – generacja Ipex 2010 wraz z systemem work flow. Warszawa 2011.
  7. Innowacyjna technologia szczelinowego wykrawania kart o najwyższych parametrach jakościowych. Warszawa 2011.
  8. Innowacyjna technologia wytwarzania druków akcydensowych z nadrukiem i uszlachetnianiem o najwyższych parametrach jakościowych”. Warszawa 2011,
  9. Innowacyjna technologia druku offsetowego z lakierem o najwyższej jakości odwzorowania barw. Warszawa 2011.
  10. Innowacyjnego systemu naświetlania matryc offsetowych za pomocą technologii lasera czerwonego 830 nm w urządzeniu Suprasetter 105 – generacja Ipex 2010 wraz z systemem work flow (łańcuch technologiczny) oparty na programie Signa Station. Warszawa 2011.
  11. Innowacyjności maszyny drukującej KIP C7800 drukującej w technologii LED. Warszawa 2012.
  12. Technologia produkcji opakowania uzupełniona uszlachetnioną techniką druku z użyciem folii hot-stampingowej. Warszawa 2014.
  13. Nowa technologia zadrukowywania i uszlachetniania powierzchni opakowań artykułów luksusowych. Warszawa 2014.
  14. Opinia o wdrożeniu innowacyjnej technologii – Drukarnia MULTIPRESS Sp. z o.o. (działanie 4.3), Warszawa, marzec 2014.
  15. Opinia ekonomicznie uzasadnionych kosztów naprawy. Sąd Gospodarczy XXVI Wydział, Warszawa, listopad 2014.
  16. Opinia dotycząca weryfikacji przyczyn i konsekwencji ekonomicznych awarii maszyny poligraficznej. Open Expert, czerwiec 2014.
  17. Opinia o innowacyjności technologii. KEA, Warszawa, luty 2014.
  18. Opinia o innowacyjności nowej technologii, Polski Druk Publishing, Warszawa, październik 2014.
  19. Opinia o innowacyjności Technologia produkcji opakowań z tektur powlekanych i niepowlekanych o podwyższonych parametrach użytkowych nadruku. Warszawa, październik 2015.
  20. Opinia o innowacyjności produkcji wysokojakościowych książek i katalogów branżowych zawierających połączenie do trójwymiarowej rozszerzonej rzeczywistości. Warszawa 2015.
  21. Opinia dot. innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i sprzętowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów poligraficznych w ramach realizacji projektu pt: „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności CGS Drukarnia Sp. z o.o. poprzez inwestycję w maszynę drukarską LED UV w celu produkcji wysokojakościowych książek i katalogów branżowych zawierających połączenie do trójwymiarowej rozszerzonej rzeczywistości”. Warszawa 2015.
  22. System kontroli produkcji opakowań in-line. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa „ORGMASZ”. Warszawa 2016
  23. Wdrożenie w praktyce produkcyjnej innowacyjnej technologii wytwarzania jednostkowo wykrawanych etykiet kształtowych, klejonych na mokro (wet glue label) w technice fleksograficznej. Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa „ORGMASZ” . Warszawa 2016

    

   Projekty

  1. Badanie Koniunktury w sektorze poligraficznym 2012-2014, Ośrodek Badań i Analiz SIMP, 400000zł + VAT

  Kierownik Projektu: Wiesław Cetera

  1. Badanie koniunktur w sektorze poligraficznym 2018. Stowarzyszenie Kawalerowie Gutenberga, KPMG, UW.

  Kierownik projektu badawczego: Wiesław Cetera

 • Projekty Big Data (współautorstwo)

  1. Opracowanie rozwiązania dotyczącego pozyskiwania i analizowania informacji ze źródeł BigData z zakresu B+R+I. Numer grantu/projektu 2/17/PN. Instytucja (podmiot realizujący) Uniwersytet Warszawski. Źródło finansowania NCBiR. Wysokość przyznanych środków etap I - 540 020 zł+ VAT; etap II - 939 000 zł + VAT. Członek zespołu.
  2. Opracowanie rozwiązania dotyczącego monitorowania trendów technologicznych. Numer grantu/projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 26/18/PN. Kierownik projektu badawczego (konsorcjum Uniwersytet Warszawski, Centrum Rafinacji Informacji Sp. z o.o.) : Wiesław Cetera. Wysokość przyznanych środków 3 198 000 zł.
 • Raporty projektu Big Data (współautorstwo)

  1. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - cloud computing.  
  2. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - energia.    
  3. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - przemysł drzewny.   
  4. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - włókiennictwo.   
  5. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - lotnictwo.   
  6. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - materiały konstrukcyjne.   
  7. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - materiały fotoniczne  i nanoelektroniczne.   
  8. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - elektromobilność i przemysł stoczniowy.    
  9. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - sztuczna inteligencja (AI) cz. 1.
  10. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I - sztuczna inteligencja (AI) cz. 2. 
  11. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I -  przemysł 4.0 cz.1.
  12. Eksploracja źródeł danych w zakresie działalności B+R+I -  przemysł 4.0 cz.2.
 • Konferencje

  1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej, (16-18 listopad 2011 r.),
  2. Sekretarz Rady Naukowej Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Poligraficznej, (16-18 listopad 2011 r.),
  3. Konferencja Summit 2014, RIT, Rochester 2014: Transformation of the Polish printing industry (1989-2014).
  4. Konferencja Logistyka Mediów, ID UW, Warszawa 2014, członek rady naukowej.
  5. Międzynarodowa Konferencja Produkt and Packaging – udział, prowadzenie panelu, Łódź 24-25.11.2014.
  6. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ergonomia Niepełnosprawnym – integracja społeczna i zawodowa”. Politechnik Łódzka. 2015
  7. HIGH-TECH za Żelazna Kurtyną, elektronika, komputery, i systemy sterowania w PRL. Katowice 23-24.09.2015. Prasa informatyczna dla młodzieży 1986-1989. IKS – Informatyka, Komputery, Systemy – studium przypadku.
  8. Konferencja Logistyka Mediów – Media regionalne, ID UW, Warszawa 2015, członek rady naukowej.
  9. Metodologiczne Inspiracje 2016 – Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy. 28-30 wrzesień 2016, Jabłonna. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
  10. Konferencja Logistyka Mediów – Media regionalne. Między kasą a widownią.{współautor]Jan Grzegorek.
  11. Konferencja Logistyka Mediów – Media regionalne, Monetyzacja WDIiB UW, Warszawa 2016, Przewodniczący komitetu organizacyjnego.
  12. Konferencja Logistyka Mediów – Media regionalne, Monetyzacja WDIiB UW, Warszawa 2016, członek rady naukowej.
  13. Konferencja Logistyka Mediów - Big Data. WDIiB UW, Warszawa 2017, Członek rady naukowej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
  14. MKEN 2017 Międzynarodowa Konferencja Ergonomia Niepełnosprawnym, Politechnika łódzka, Łódź 2018, 21-22.11. 2018. Sieć vs niepełnosprawni.
  15. Sympozjum Historia spółki Święty Wojciech w świetle walki o niepodległość i zachowanie polskiej tożsamości. Poznań. UAM, UW, 19.04.2018. Technologiczne artefakty nacjonalizacji Księgarni i Drukarni św. Wojciech.
  16. Kongres Książki. Warszawa 8-9.05.2018 WDIiB. Prowadzenie panelu Rola poligrafii w tworzeniu książki na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Kierunki Rozwoju i nowe perspektywy w najbliższych latach.
  17. Sympozjum naukowe Drukarnia 4.0. Gdańsk 2018.07.09 „Wiarygodność i wartość informacji w procesach biznesowych”.
  18. 25 lat Świata druku. Łódź09.05 „Transformacja polskiego sektora Poligraficznego”
  19. Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej. Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Warszawa 13-14 września 2018. Referat: Identyfikacja innowacji za pomoca analizy big data.
  20. Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce. Prezentacja VII edycji Raportu. Warszawa, 18.09.2018 (referat: Koniunktura w sektorze poligraficznym)
  21. 50th Conference of the International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Monagement. 4-7. 10.2018
  22. 50 lat tradycji kształcenia poligrafów na Politechnice Warszawskiej. Warszawa 4-7. 10.2018 
  23. V Konferencja Naukowa Logistyka i Zarządzanie w mediach, WDIiB, Warszawa XII. 2018. Udział w komitecie naukowym. Referat: Ukraina w statystyce Big Data.

   

   

   

Hobby

W przygotowaniu.