dr hab. Agnieszka Chamera-Nowak

Chamera 2

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                          

Dyżury w semestrze zimowym:                                                                                                                          

środa  g. 13.15-14.15.

piątek g. 13.15-14.14 (w terminach zjazdów studiów zaocznych)

Kontakt przez google meet w godzinach dyżuru po wcześniejszym umówieniu.

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów
Nowy Świat 69, p. 139.

 

 

Studia bibliotekoznawcze ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również uzyskałam tytuł doktora bibliologii.
Jestem zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem czasopisma „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” oraz sekretarzem naukowym Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa.
W dorobku mma kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz książki: Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawbictw Przemysłu Graficznego i Księgarzyłamstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-ksiegarskiego w Polsce w latach 1951-1956 (Warszawa 2019), Biblioteka, której nie ma… Andrzej Edward Koźmian i jego książki (Warszawa 2015) i Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej (Warszawa 2015, współautorstwo). Współredagowała książki: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku (Warszawa 2015) oraz Policies, their Implementation and Results (Frankfurt am Main 2015), Polonika w ziorach obcych (Warszawa 2017).

Zainteresowania badawcze:

funkcjonowanie ruchu wydawniczego i księgarskiego w Polsce w latach 1945-1956;

kolekcje, księgozbiory i biblioteki w XIX wieku;

biblioteki w Polsce w latach 1945-1956;

współczesne media w Polsce, szczególnie prasa;

terapia czytelnicza.

 

Prowadzone przedmioty:

Na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (wcześniej Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych) prowadziłam i prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów:

I i II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

Wstęp do edytorstwa

Sztuka książki

Zagadnienia wydawnicze i księgarskie

Terminologia specjalistyczna

Dystrybucja i promocja książki

Problemy runku wydawniczego

Przygotowanie publikacji cyfrowych

Terapia czytelnicza

Seminarium magisterskie 

Seminarium licencjackie 

I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Publikowanie współczesne

Podstawy typografii

Pismo-tradycja i współczesność

Estetyka książki i prasy

Analiza edytorska

Problemy dystrybucji

Terminologia specjalistyczna

Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Terapeutyczne funkcje książki

Fakultety:

Współczesny rynek mediów w Polsce

Biblioteki XIX-wieczne studiów

Biblioterapia

Chamera 2

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                          

Dyżury w semestrze zimowym:                                                                                                                          

środa  g. 13.15-14.15.

piątek g. 13.15-14.14 (w terminach zjazdów studiów zaocznych)

Kontakt przez google meet w godzinach dyżuru po wcześniejszym umówieniu.

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów
Nowy Świat 69, p. 139.

 

 

Studia bibliotekoznawcze ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie również uzyskałam tytuł doktora bibliologii.
Jestem zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem czasopisma „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” oraz sekretarzem naukowym Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa.
W dorobku mma kilkadziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz książki: Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawbictw Przemysłu Graficznego i Księgarzyłamstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-ksiegarskiego w Polsce w latach 1951-1956 (Warszawa 2019), Biblioteka, której nie ma… Andrzej Edward Koźmian i jego książki (Warszawa 2015) i Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej (Warszawa 2015, współautorstwo). Współredagowała książki: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku (Warszawa 2015) oraz Policies, their Implementation and Results (Frankfurt am Main 2015), Polonika w ziorach obcych (Warszawa 2017).

Zainteresowania badawcze:

funkcjonowanie ruchu wydawniczego i księgarskiego w Polsce w latach 1945-1956;

kolekcje, księgozbiory i biblioteki w XIX wieku;

biblioteki w Polsce w latach 1945-1956;

współczesne media w Polsce, szczególnie prasa;

terapia czytelnicza.

 

Prowadzone przedmioty:

Na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego (wcześniej Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych) prowadziłam i prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów:

I i II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

Wstęp do edytorstwa

Sztuka książki

Zagadnienia wydawnicze i księgarskie

Terminologia specjalistyczna

Dystrybucja i promocja książki

Problemy runku wydawniczego

Przygotowanie publikacji cyfrowych

Terapia czytelnicza

Seminarium magisterskie 

Seminarium licencjackie 

I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Publikowanie współczesne

Podstawy typografii

Pismo-tradycja i współczesność

Estetyka książki i prasy

Analiza edytorska

Problemy dystrybucji

Terminologia specjalistyczna

Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa

Terapeutyczne funkcje książki

Fakultety:

Współczesny rynek mediów w Polsce

Biblioteki XIX-wieczne studiów

Biblioterapia

Dorobek naukowy

Monografie:

1. Chamera-Nowak A., (2019),  Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego w Polsce 1951-1956, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019, ss. 444. ISBN 978-83-65741-32-5.

2. Chamera-Nowak A., (2015), Biblioteka, której nie ma… Andrzej Edward Koźmian i jego książki, Warszawa: Wyd. SBP, ss. 430. ISBN 978-83-64203-51-0. 

Rozdziały w monografiach:

Chamera-Nowak A., (2016), Badania czytelnictwa płatnych treści przez wydawców prasowych, [w:] Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. M. Góralska, A. Wandel, Wrocław, s. 163-180.

Chamera-Nowak A., (2016), Realizacja „niepisanego testamentu duchowego” braci Załuskich w XIX wieku, [w:] Wkład Polaków w kulturę Europy i świata. Skromni ludzie - wielkie dokonania, red. A. Kamler, T. 1, Warszawa 2016, s. 17-32. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2015), Rola Rady Czytelnictwa i Książki w upowszechnianiu czytelnictwa w l. 50. XX wieku w Polsce [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej; pod red. R. Aleksandrowicz, H. Rusińska- Giertych, Wrocław, s. 155- 172. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2015), Books in the Hands of Stalinists (1948-1956), [w:] Books versus Power. Stydies in Relations between Politics and Culture in Polish History, eds. J. Soszyński, A. Chamera-Nowak, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2015, s. 219-238. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2015), Problemy czytelnicze Polaków w czasach stalinizmu, [w:] „Na co dzień i od święta”. Książka w życiu Polaków w XIX - XXI wieku, red. nauk. A. Chamera-Nowak, D. Jarosz, Warszawa, ASPRA, s. 499-522. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2015), Wpływ rozwoju cyfrowych technologii na projektowanie ścieżek edytorskich na kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, [w:] LaTeI. Z Badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, pod red. M. Ochmańskiego, G. Gmiterka, M. Roszkowskiego, Warszawa, Wyd. SBP, s. 201-216. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2014), Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa jako epizod w biografii Karola Kuryluka, [w:] Biografia w literaturze i sztuce, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, E. Kuryluk, Lublin, s. 225-239. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2014), Sytuacja książki w Nowej Hucie w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, [w:] Kraków- Lwów, T. 11, Książki XIX-XX wieku, pod red. W. M. Kolasy, I. Pietrzkiewicz, M. Rogoża, Kraków, s. 77-85. (5 pkt)

Chamera-Nowak A., (2012), Kolekcje książkowe gazet codziennych, [w:] 350 lat prasy polskiej, red. nauk. Marek Jabłonowski, Urszula Jakubowska, Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa, s. 171-185. (4 pkt)

Chamera-Nowak A., (2012), Roman i Andrzej Tomaszewscy w niewoli książek, [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. Małgorzaty Komzy, Wrocław, (Acta Universitatis Wratislaviensis; no 3442), s. 217- 231. (4 pkt)

Chamera-Nowak A., (2010), Reportaż jako produkt, na przykładzie dodatku reporterskiego „Gazety Wyborczej”, [w:] Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, pod red. Igora Borkowskiego, Wrocław, s. 121-134.

Chamera-Nowak A., (2006), Gazety przyszłości: obecne kierunki i tendencje rozwoju rynku prasy, [w:] Gazety: zasoby, opracowanie, ochrona, digitalizacja, promocja/informacja: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań, 19-21 października 2006, red. nauk. Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska, Poznań 2006, s. 455-465. (6 pkt)

Wersję angielską artykułu pt. Newspapers of the future : current directions and development tendencies of the press market opublikowano na s. 467-478.

Chamera-Nowak A., (2006), Gazetka szkolna to także wyzwanie dziennikarskie i edytorskie, [w:] Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy: publikacja podsumowująca projekt, red. Teresa Ankudewicz-Blukacz, Igor Borkowski, Maria Stankiewicz, Wrocław, s. 92-101. (6 pkt)

Artykuły naukowe w czasopismach:

Chamera-Nowak A., (2018), Biblioteki związków zawodowych w l. 50. XX wieku, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. 12, s. 327-343. 

Chamera-Nowak A., (2017), Biblioteki brajlowska i czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach, „Przegląd Biblioteczny” 2017, z. 3, s. 305-323. 

Chamera-Nowak A., (2016), Wpływ technologii na produkcję książki brajlowskiej na przykładzie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, „Acta Poligraphica” 2016, nr 7, s. 49-65. 

Chamera-Nowak A., (2016), Biblioteki i bibliotekarze partyjni w województwie warszawskim w latach 1949- 1954 w świetle dokumentów Komitetu Centralnego PPR oraz Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, t. 10, s. 279-294. (9 pkt)

Chamera-Nowak A., (2014), Książka zawsze pomoże. Działalność Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, „Bibliotheca Nostra”, nr 3 (37), s. 105-113. (7 pkt)

Chamera-Nowak A., (2014), Z pola bitwy o budowę socjalistycznej kultury. Sytuacja przemysłu graficznego w Polsce w latach 1945-1956, „Acta Poligraphica”, nr 3, s. 59-72.

Chamera-Nowak A., (2013), Książki, biblioteki i bibliotekarze na wsi polskiej w okresie stalinizmu w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 5/16, s. 15-30. (4 pkt)

Chamera-Nowak A., (2013), Problemy złej jakości wykonania książek w latach pięćdziesiątych XX wieku w Polsce: stalinowskie diagnozy, rzeczywiste przyczyny, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2013, t. 7-8, s. 115-131. (3 pkt

Chamera-Nowak A., (2012), „Książki, szwarc, mydło i powidło… Dystrybucja książek na wsi w latach pięćdziesiątych XX wieku w świetle dokumentów Centralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t 6, s. 127-142.

Chamera-Nowak A., (2011), Popularyzatorskie audycje radiowe i telewizyjne Alodii Kaweckiej- Gryczowej, czyli o tym jak Wietor pod Krakowem w błocie utknął, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, t 5, s. 139-151.

Chamera-Nowak A., (2008), Zarys problematyki dotyczącej Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich”, z. 18/19, s. 55-64.

Chamera-Nowak A., (2006), Zespół biblioteczny Zakładu dla Niewidomych w Laskach, „Acta Universitatis Wratislaviensis” Bibliotekoznawstwo, 26, Wrocław, s. 153-168.

Chamera-Nowak A., (2004), Biblioteka Andrzeja Edwarda Koźmiana w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich”, z. 15, s. 183-252.

Raporty:

Chamera-Nowak, J. Puchalski, (2017), Report on the International Conference “Polish/The Polish Diaspora’s Writing Heritage in Foreign Collections: Issues and Research Methods, Results and Research Prospects” Warsaw, May 25–26, 2017, "Slavic & East European Information Resources", T 18, z. 3-4, s. 231-241.

Inne:

Chamera- Nowak A., Ippoldt L. (2015), Bajka jak lekarstwo. Zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej, Warszawa: Wyd. SBP, ss.99. ISBN: 978-83-64203-58-9

Redakcje naukowe:

Books versus Power. Studies in Relations between Politics and Culture in Polish History, eds. J. Soszyński, A. Chamera-Nowak, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2015, ss. 357. ISBN 978-3-631-65701-0 (Print). (5 pkt)

„Na co dzień i od święta”. Książka w życiu Polaków w XIX - XXI wieku, red. nauk. A. Chamera-Nowak, D. Jarosz, Warszawa, ASPRA, 2015, ss. 780. ISBN 978-83-7545-626-4. (5 pkt)

Polonika w zbiorach obcych, red. naukowa J. Puchalskiego, A. Chamery-Nowak, D. Pietrzkiewicz, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, tom specjalny, ss. 598. (5 pkt)

„Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 3, tom tematyczny „Biblioterapia”, redaktor tematyczny: Agnieszka Chamera Nowak, Teresa Wilkoń.

Hobby

Czytanie, czytanie, czytanie i twórcze "nicnierobienie"