dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak

kaminskachelminiak

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawie praktyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: Każdy poniedziałek w godz. 13.00-14.00. Dyżur odbywa się na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. 

Dokumenty dotyczące praktyk proszę przesyłać na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (proszę nie wrzucać ich do mojej szafki na Bednarskiej, a jedynie przysyłać na mejla). 

kaminskachelminiak

Przynależność do katedry: Katedra Książki i Historii Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W sprawie praktyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: Każdy poniedziałek w godz. 13.00-14.00. Dyżur odbywa się na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. 

Dokumenty dotyczące praktyk proszę przesyłać na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (proszę nie wrzucać ich do mojej szafki na Bednarskiej, a jedynie przysyłać na mejla). 

Biogram

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach (od 2019 r.). W pracy naukowej zajmuje się cenzurą w Polsce (1944–1990), twórczością i życiem polskich publicystów/redaktorów XX wieku, zarówno w kraju, jak i na emigracji (przede wszystkim twórczością Stefana Kisielewskiego, Adama Ciołkosza, Jerzego Giedroycia i Stanisława Cata-Mackiewicza), różnymi aspektami działalności Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz historią mediów w Polsce XX w. W latach 2014-2019 wykonawca merytorycznym w grancie badawczym pt. „Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952–1975”, przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod kierownictwem prof. dr hab. Rafała Habielskiego. Recenzent periodyku naukowego „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. 

Zainteresowania badawcze

 • Dominująca część publikacji i wystąpień konferencyjnych stanowi rezultat prowadzenia badań
  w trzech głównych obszarach tematycznych:

  1. Cenzura w Polsce 1944–1990 (działalność Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk/Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk oraz urzędów terenowych).
  2. Twórczość i życie polskich publicystów/redaktorów XX wieku, zarówno w kraju, jak
   i na emigracji (przede wszystkim twórczość i życie Stefana Kisielewskiego, Adama Ciołkosza, Jerzego Giedroycia i Stanisława Cata-Mackiewicza).
  3. Historia mediów w Polsce XX wieku.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

Ćwiczenia:

 • Świat współczesny po 1945 roku (studenci dzienni, wieczorowi oraz zaoczni I stopnia)
 • Historia Polski XX w. (studenci dzienni)
 • Historia powszechna po 1945 r.
 • Seminarium licencjackie
 • Polskie media XX wieku
 • Wybrane zagadnienia z historii Polski - konwersatorium (sylabus)
 • Wybrane zagadnienia z historii Powszechnej - konwersatorium (sylabus)
 • Piśmiennictwo polskie poza granicami kraju (sylabus)

Wykłady:

 • Świat Współczesny po 1945 roku (studenci wieczorowi oraz zaoczni I stopnia)
 • Publicyści polscy XX wieku
 • Popkultura w PRL (Wykład monograficzny dla studentów dziennych, wieczorowych oraz zaocznych I stopnia). 
 • Cold War (wykład w języku angielskim dla studentów stacjonarnych)
 • Cold War (wykład w jezyku angielskim dla studentów programu ERASMUS)
 • Historia Powszechna XX wieku
 • Historia Polski XX wieku
 • Polska publicystyka XX wieku

Dorobek naukowy

 Wybrane publikacje:

 Monografie:

Cenzura w Polsce 1944-1960. Organizacja-kadry-metody pracy, Warszawa 2019, ss. 430.

Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1989 roku, red. Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2018, ss. 262.

Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, red. Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2017, ss. 406.

 Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny, red. R. Habielski, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2015, ss. 280. 

 K. Kamińska, Debata nad stanem wojennym w Polsce. Publicystyka „Gazety Wyborczej”, „Naszego Dziennika”, „Rzeczpospolitej”, „Trybuny” oraz „Życia” w latach 1989-2008, Warszawa 2013, ss. 376.

Edycje źródeł:

Korespondencja z lat 1952–1975. Jan Nowak-Jeziorański–Adam Ciołkosz–Aleksander Bregman, wstęp R. Habielski, opracowanie K. Kamińska–Chełminiak, P. Swacha, Wrocław 2018, ss. 646.

Artykuły w książkach i czasopismach:

K. Kamińska-Chełminiak, Polish censorship during the Stalinist period in 1948−1956, “Vestnik Of Saint Petersburg University History” 2021, nr 1 (w druku).

K. Kamińska-Chełminiak, Aparat cenzury z perspektywy lokalnej jako przyczynek do badań nad stalinizmem w Polsce, „Dzieje Najnowsze” 2021, nr 1, (w druku)

K. Kamińska-Chełminiak, Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w ocenie Polaków zza żelaznej kurtyny w latach 50. i 60. XX wieku (w świetle badań własnych radiostacji), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2020, nr 2, s. 11-34.

K. Kamińska-Chełminiak, Wpływ Związku Radzieckiego na proces tworzenia cenzury państwowej w Polsce (1944−1945), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, nr 2, s. 143-158.

Kamińska-Chełminiak, Cenzura państwowa wobec „Tygodnika Powszechnego” w okresie Października '56 [w:] Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955–1958, red. M. Przeperski, P. Sasanka, Warszawa 2019, s. 202–214.

K. Kamińska-Chełminiak, Adam Ciołkosz i Radio Wolna Europa w świetle jego korespondencji z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, „Studia Medioznawcze” 2018, nr 3, s. 151–159.

K. Kamińska-Chełminiak, Cenzura PRL wobec „Hańby domowej” Jacka Trznadla (1989–1990), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. 12, s. 345–357.

K. Kamińska-Chełminiak, Adam Ciołkosz – pisarz, publicysta, socjalista walczący [w:] Wkład Polaków w kulturę Europy i świata. Skromni ludzie – wielkie dokonania, t. II, red. A. Kamler, I. Pugacewicz, Warszawa 2018, s. 139–160.

K. Kamińska-Chełminiak, Jerzy Giedroyc and Ukraine. “Ukrainian case” in “Kultura” [w:] The Polish-Ukrainian Partnership. Security – Politics – Society, eds. T. Astramowicz-Leyk, W. Tomaszewski, Y. Turchyn, K. Sygidus, Olsztyn-Lwów 2017, s. 96–105.

K. Kamińska-Chełminiak,"Wy jesteście aparatem, który ma demaskować wroga". Polscy cenzorzy w latach 40. XX wieku, „Zeszyty Prasoznawcze" 2017, nr 4, s. 904-921.

K. Kamińska-Chełminiak, Stefana Kisielewskiego związki z paryską „Kulturą”, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 3, s. 581-595.

 K. Kamińska-Chełminiak, „Mieć dwie twarze, podwójne życie”. O cenzurze w „Dziennikach” Stefana Kisielewskiego [w:] Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, red. Z. Romek, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2017, s. 47–60.

 K. Kamińska-Chełminiak, Central Office of Press Control/ Main Control Office of Press, Publication and Performances – background, audit scope and Staff, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 7, s. 309-316.

 K. Kamińska-Chełminiak, Institutional censorship in relation to Catholic press during the decline of People’s Republic of Poland (1989–1990), „Folia Litteraria Polonica” 2016, nr 7 (37), s. 221–235.

 K. Kamińska-Chełminiak, O publicystyce Adama Ciołkosza, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 4, s. 690–705.

 K. Kamińska-Chełminiak, Stefan Kisielewski on the Polish Section of RFE [w:] Media–Business–Culture. The faces of media communication, red. M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, Doorus Park, Kinvara, Co. Galway Ireland 2016, tom II.

 K. Kamińska-Chełminiak, Stefana Kisielewskiego rozbrat z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 4, s. 99–111.

 Służba Bezpieczeństwa wobec Stanisława Cata-Mackiewicza (1956–1966), [w:] Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny, red. R. Habielski, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2015, s. 173‒200.

 Korespondencja Jerzego Giedroycia i Stanisława Mackiewicza (wybór), wybór i opracowanie K. Kamińska-Chełminiak, [w:] Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny, red. R. Habielski, K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2015, s. 253‒264.

 K. Kamińska, Cenzura instytucjonalna w przededniu Okrągłego Stołu – analiza tematyczna i statystyczna ingerencji, [w:] Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XXI wieku, red. D. Degen, G. Gzella, J. Gzella, Toruń 2015, s. 245‒261.

 K. Kamińska, Stan wojenny w Polsce na łamach dziennika „The Times”, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 2, s. 89–102.

 K. Kamińska, Central Office of Controll of the Press, Publications and Performance against the Catholic press in the late 50th and 60th. The case of “Tygodnik Powszechny”, [w:] Social and Political Role of the Media, ed. M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, Kinvara Co. Galway–Gdynia 2015, tom II, s. 145–161.

 K. Kamińska, „Felieton mocno jątrzący”, czyli cenzura wobec publicystyki Stefana Kisielewskiego (1957-1961), „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 4, s. 725–748.

 K. Kamińska, Koniec cenzury w PRL (1989–1990), „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3, s. 113–131.

 K. Kamińska, Początki cenzury [w:] Zwrot polityczny’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, red. M. Jabłonowski, W. Jakubowski, A. Krawczak, Warszawa 2013, t. 1, s. 225–235.

 K. Kamińska, Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wobec „Tygodnika Powszechnego” na przełomie lat 50. i 60. ub. wieku, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4, s. 95–112.

 K. Kamińska, Ogólnokrajowe dzienniki informacyjno-publicystyczne w Polsce po 1989 roku [w:] 350 lat prasy polskiej, red. Marek Jabłonowski, Urszula Jakubowska, Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa 2012, s. 113–130.

 K. Kamińska, Polish Crisis and the Soviets, 1980-1981, „InterMarium” 2011, No. 2-3, Volume 14, ss. 16, http://www.columbia.edu/cu/ece/research/intermarium/intermarium-vol14.html

K. Kamińska, „Życie”- próba charakterystyki, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 1-2, s. 163–174.

Recenzje i sprawozdania:

K. Kamińska-Chełminiak (rec.), Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, oprac. Maria Wrede, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2018, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2018, t. t. 12, s. 458–463.
K. Kamińska-Chełminiak (rec.), Evelina Kristanova: W kręgu zagadnień literackich Tygodnika Powszechnego (1945–1956), „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 3, s. 677–679.

K. Kamińska-Chełminiak, P. Swacha, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Cenzura w PRL”, Warszawa, 27–28 października 2016, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 1.

K. Kamińska-Chełminiak, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Cenzura w PRL”, Warszawa, 27–28 października 2016, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 4, s. 148–151.
K. Kamińska, (rec.) Media wobec śmierci, red. K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcicki, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 4, s. 214-218.
K. Kamińska, (rec.) G. Kucharczyk, Strachy z Gazety. Dwadzieścia lat przestróg dla Polski, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2, s. 178-182.
K. Kamińska, (rec.) Radio i gazety. Transformacja mediów regionalnych po 1989 roku, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Bogusław Nierenberg oraz Joanna Marszałek-Kawa, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 1, s. 177-180.
K. Kamińska, (rec.) P. Legutko, D. Rodziewicz, Mity czwartej władzy, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011, nr 3/4, s. 224-227.
K. Kamińska, (rec.) Wolne media? Środowisko dziennikarskie w 1989 roku, red. Paweł Szulc, Tadeusz Wolsza, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2, s. 166-169.
K. Kamińska, (rec.) L. Taylor, A. Willis, Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, „Studia Polityczne” 2007, s. 308-314.

Kwerendy naukowe oraz staże w kraju i zagranicą:

RFN, Berlin, kwerenda naukowa na Freie Universität, Humboldt-Universität, Landesarchiv Berlin, Berliner Stadtbibliothek w dniach 9–23.09.2020 r.

Francja, Maisons-Laffitte, kwerenda archiwalna w Archiwum Instytutu Literackiego, 5–11 XI 2018 roku.

Wielka Brytania, Londyn, kwerenda archiwalna w Studium Polski Podziemnej w dniach 29.01-5.02.2018 r. 

• USA, Nowy Jork, kwerenda archiwalna w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w dniach 13.08–3.09.2017 r.
RFN, Berlin, kwerenda naukowa na Freie Universität, Humboldt-Universität, Landesarchiv Berlin, Berliner Stadtbibliothek w dniach 5–23.08.2016 r.
Wrocław, kwerenda archiwalna w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w dniach 3–6.04.2016 r.
Francja, Paryż, kwerenda archiwalna w Instytucie Literackim Kultura w Maisons-Laffitte w dniach 12-19.09.2015 r.
Wielka Brytania, Londyn, kwerenda archiwalna w Studium Polski Podziemnej oraz Instytucie Polskim i Muzeum im. Generała Sikorskiego a także biblioteczna w London Library i Bibliotece Polskiej w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w dniach 7-20.06.201
Federacja Rosyjska, Kaliningrad, staż naukowy w Instytucie Technologii Socjalno-Humanistycznych i Komunikacji na Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie w dniach 8-14.12.2014 r.
Węgry, Budapeszt, kwerenda archiwalna w Open Society Archives (Archiwum Otwartego Społeczeństwa) przy Central European University (Uniwersytecie Środkowoeuropejskim) w dniach 1-15.09.2014 r.
Wrocław, kwerenda archiwalna w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w dniach 21-25.07.2014 r.
Wielka Brytania, Londyn, kwerenda naukowa w London School of Economics and Political Sciences oraz London Library, 5-12.08.2013 r.

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach:  

 • Dokumenty i materiały do dziejów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa 1952-1975 (0070/NPRH3/H11/82/2014), okres realizacji: VI 2014–VII 2019. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Rafał Habielski. Charakter udziału – wykonawca merytoryczny.
 • Z dziejów cenzury w PRL, okres realizacji: X 2018–V 2019. Uniwersytet Warszawski, konkurs „Strategia doskonałości–uczelnia badawcza”. Charakter udziału – kierownik.
 • O działalności naukowej, politycznej i publicystycznej Adama i Lidii Ciołkoszów, okres realizacji: XII 2017–VIII 2018, Uniwersytet Warszawski, konkurs „Strategia doskonałości–uczelnia badawcza”. Charakter udziału – kierownik.
 • Stefan Kisielewski na antenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, okres realizacji: VI–XII 2017. Grant badawczy przyznawany dla młodej kadry w ramach środków na Badania Statutowe Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Charakter udziału – kierownik.
 • Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w warunkach zimnej wojny (1952-1975), okres realizacji: VI–XII 2016. Grant badawczy przyznawany dla młodej kadry w ramach środków na Badania Statutowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Charakter udziału – kierownik.
 • Stefana Kisielewskiego związki z „Kulturą”, okres realizacji: VI–XII 2015. Grant badawczy przyznawany dla młodej kadry w ramach środków na Badania Statutowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Charakter udziału – kierownik.
 • Jan Nowak-Jeziorański: kurier Armii Krajowej, człowiek radia, polityk, okres realizacji: IV–VIII 2015. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PJ/1730), VII edycja konkursu Muzeum Historii Polski – „Patriotyzm Jutra”. Charakter udziału – wykonawca merytoryczny.
 • Prasa brytyjska wobec stanu wojennego w Polsce”, okres realizacji: V–XII 2013. Grant badawczy przyznawany dla młodej kadry w ramach środków na Badania Statutowe Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Charakter udziału – kierownik.

Hobby

 • W przygotowaniu.