dr hab. Krzysztof Kaszewski

Kaszewski

Przynależność do katedry: Katedra Języka Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur w semestrze letnim 2020/2021:

wtorki 18.15-19.15, spotkanie na platformie Google Meet

(po wcześniejszym umówieniu się mejlowo, najpóźniej w przeddzień dyżuru)

 


 
Kaszewski

Przynależność do katedry: Katedra Języka Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur w semestrze letnim 2020/2021:

wtorki 18.15-19.15, spotkanie na platformie Google Meet

(po wcześniejszym umówieniu się mejlowo, najpóźniej w przeddzień dyżuru)

 


 

Biogram

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2019, Wydział Polonistyki UW).

W latach 2005–2010 – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Polonistyki UW; w 2010–2016 – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2016 r. – pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Członek Pracowni Badań Edukacji Polonistycznej i Medialnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, członek współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, rzeczoznawca MEN-u w zakresie językowym.

Zainteresowania badawcze

* Polszczyzna w mediach;

* Kultura języka polskiego

* Edukacja medialna (kompetencje medialne, metodyka edukacji medialnej);

* Genologia lingwistyczna;

* Metodyka języka polskiego;

* Psychologia pamięci i uczenia się;

* Praktyczna stylistyka.

 

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

* Język wypowiedzi medialnej (ćwiczenia)

* Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)

* Edukacja medialna (wyklad)

* Językowe i medialne obrazy świata (wykład monograficzny)

 

Dorobek naukowy

Monografie:

* Krzysztof Kaszewski, 2018, Media o sobie. Językowe elementy autopromocyjne w przekazach informacyjnych prasy, radia i telewizji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

* Krzysztof Kaszewski, 2006, Język dyskusji radiowej. Analiza wypowiedzi słuchaczy w Programie III Polskiego Radia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

Redakcja naukowa monografii:

* Krzysztof Kaszewski, Grzegorz Ptaszek, red., 2009, „W czym mogę pomóc?” Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

Artykuły naukowe (wybrane):

* Krzysztof Kaszewski, 2017, Wiedza o mediach jako składowa kompetencji medialnych młodego pokolenia Polaków – rekonesans [w:] „Studia Medioznawcze” 2/2017, s. 75-90.

* Krzysztof Kaszewski, 2017, Wstęp do rozprawki – oczekiwania a rzeczywistość [w:] „Kształcenie Językowe” 15 (25), s. 83-99.

* Krzysztof Kaszewski, 2016, Formy pierwszej osoby liczby mnogiej w radiowym serwisie informacyjnym [w:] Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta, red., 2016, Współczesne media. Media informacyjne t.1., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 101-118.

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Nazwa stacji radiowej jako składnik tytułu audycji [w:] „Studia Medioznawcze” 2/2015, s. 107-120.

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Metody nauczania a kształcenie kompetencji medialnych. Analiza scenariuszy zajęć [w:] Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz, red., 2015, Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 51-67.

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Recenzja gry komputerowej – między techniką a kulturą [w:] Ostaszewska Danuta, Przyklenk Joanna, red., 2015, Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5. Gatunek a granice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 107-117.

* Krzysztof Kaszewski, 2015, Ewolucja wzorca gatunkowego recenzji gry komputerowej (1995-2015) [w:] Godzic Wiesław, Kozieł Andrzej, Szylko-Kwas Joanna, red., 2015, Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. 101-115.

* Krzysztof Kaszewski, 2014, Co niezadowolony klient pisze o sprzedawcy? Analiza komentarzy negatywnych w serwisie Allegro.pl, „Poradnik Językowy” 1/2014, s. 81-90.

* Krzysztof Kaszewski, 2013, Linery polskich stacji radiowych – analiza językowa [w:] Jupowicz-Ginalska Anna, red., 2013, O własnej promocji środków przekazu w Polsce – między teorią a praktyką, Oficyna Wydawnicza APSRA-JR, Warszawa, s. 93-113.

* Krzysztof Kaszewski, 2009, „Niestety nie ma takiej możliwości”, czyli jak przekazać klientowi złe wieści [w:] Kaszewski Krzysztof, Ptaszek Grzegorz, red., 2009, „W czym mogę pomóc?” Zachowania komunikacyjnojęzykowe konsultantów i klientów call center, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, s. 53-86.

* Krzysztof Kaszewski, Magdalena Trysińska, 2009, Ćwiczenia (nie)uczące pisania szkolnej recenzji – na przykładzie podręczników i „szkółek pisarskich” dla gimnazjum [w:] Tomaszewska Grażyna, Kapela-Bagińska Beata, Pomirska Zofia, red., 2009, Jestem – więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 256-272.

 

Hobby

Znaleźć czas :)