dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska

Łoszewska

Przynależność do katedry: Katedra Prawa Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur Prodziekana ds. spraw studenckich: czwartek, godz. 11:30-12:30. Dyżur odbywa się zdalnie. Osoby zainteresowane proszone są o zadeklarowanie chęci spotkania najpóźniej na dwa dni przed dyżurem, celem ustalenia konkretnej godziny łączenia.

Dyżur dydaktyczny: środa, godz. 11.15-12.15. Spotkania na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. 

 

Łoszewska

Przynależność do katedry: Katedra Prawa Mediów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur Prodziekana ds. spraw studenckich: czwartek, godz. 11:30-12:30. Dyżur odbywa się zdalnie. Osoby zainteresowane proszone są o zadeklarowanie chęci spotkania najpóźniej na dwa dni przed dyżurem, celem ustalenia konkretnej godziny łączenia.

Dyżur dydaktyczny: środa, godz. 11.15-12.15. Spotkania na platformie Google Meet. Link do spotkania jest dostępny na platformie USOS. Kontakt na dyżurze uzależniony jest od wcześniejszego ustalenia konkretnej godziny łączenia, najpóźniej w dzień poprzedzający zaplanowany dyżur. 

 

Biogram

Prawnik i medioznawca. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW przygotowując pracę: „Prasa drukowana a dobra osobiste i ich ochrona w prawie polskim”. Od 2019 r. doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o mediach). Za monografię habilitacyjną pt. „Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo" (Aspra-JR, Warszawa 2018) otrzymała nagrodę im. Karola Jakubowicza „Media and Democracy" (2019).

Pracownik Katedry Prawa i Etyki Mediów. Od początku swojej drogi zawodowej związana z Uniwersytetem Warszawskim (Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, a następnie Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii). Wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa w latach 2005-2008. Pełniła także funkcję kierownika Magisterskich Uzupełniających Studiów Dziennikarskich prowadzonych w ośrodku zamiejscowym (2003–2005), kierownika Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2008–2012). Obecnie kierownik zaocznych studiów dziennikarskich pierwszego i drugiego stopnia. Członek senackiej komisji dyscyplinarnej ds. studentów w kolejnej kadencji. W latach 2008 - 2016 jej wiceprzewodniczący.

Członek Polskiego Towarzystawa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Główne zainteresowania badawcze:

  • prawne aspekty funkcjonowania mediów w Polsce
  • dobra osobiste w działalności mediów
  • prawa i obowiązki dziennikarzy oraz ich odpowiedzialność
  • media a przestępczość

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

W przygotowaniu

Dorobek naukowy

Wybrane pozycje:

  • monografie

- Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018

- Podstawy prawa dla dziennikarzy, Difin, Warszawa 2008

- Prawo prasowe. Komentarz, współautorzy: M. Zaremba, K. Drozdowicz, red. M. Zaremba, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

  •   artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach

- Relacje prasowe z przebiegu procesu karnego - wybrane aspekty prawne, „Studia Medioznawcze” 2010 r., nr 4, s. 129-140.

- Prawo do wizerunku w nauce i orzecznictwie sądów polskich – analiza wybranych problemów, „Studia Medioznawcze” 2012 r., nr 1, s. 109-12

- The Legal Status of Product Placement, [w:] „Media studies in Poland at Turn of the Century”, red. Ł. Szurmiński, vol.1 z 2011 r.,  s. 53-69

- Nadmierne ograniczanie wolności słowa, czy niezbędna ochrona dobrego imienia – refleksja na tle dyskusji o depenalizacji zniesławienia, [w:] „Dziennikarz, utwór, prasa”, Warszawa 2014, Aspra –JR, s. 315-326

- Gatunek dziennikarski a cywilnoprawna odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie czci, współautor J. Szylko-Kwas, "Studia Medioznawcze” 2013, nr 3, s. 39-58.

- Rola Trybunału Konstytucyjnego w odniesieniu do instytucji  sprostowania prasowego, [w:] „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania, nowe rozwiązania”, tom 2, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2014, Wydawnictwo Sejmowe, s. 145 – 155.

- Pomiędzy reklamą a reklamą ukrytą. Rzecz o prawnych aspektach  artykułów sponsorowanych i lokowania produktów w  polskiej prasie drukowanej i internetowej,  „Studia Medioznawcze” 2014, nr 4, s. 55-71.

- W świecie okładek, tytułów, lidów i zapowiedzi – między pokusą atrakcyjności a niebezpieczeństwem naruszenia prawa, [w:] „Media, business, culture”, tom I, Badania nad językiem i funkcją mediów (Studies on the Language and Functions of the Media), red. M. Łosiewicz, A. Ryłko – Kurpiewska, Kinvara Co. Galway – Gdynia 2015, s. 123 – 141

- The Ban on Possession and Presentation of Objects Containing Content that Promotes Totalitarian System or Incitement to hatred. Between the Actual Need, Hypersensitivity, Populism and Rational Action of the Legislature, [w:] “Professionalism in Journalism in the Era of  New Media”, red. J. Sobaczak, J. Skrzypczak, Berlin 2016, s. 263-274

- Chory polityk, celebryta, zwykły Kowalski. Granice dozwolonego rozpowszechniania informacji o stanie zdrowia pacjenta, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, tom 58, nr 2 (222), s. 284-300

- Zwalczanie treści faszystowskich i komunistycznych – pomiędzy histerią, nadwrażliwością, rzeczywistą potrzebą a racjonalnym działaniem prawodawcy, [w:] „Nowe media: dylematy, zagrożenia, szanse”, red. J. Skrzypczak, Opole 2014, s. 223-239

- Sprostowanie prasowe po nowelizacji z 2012 roku – nowa jakość czy stare problemy?, [w:] „Prawo prasowe między wymogami prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu dziennikarstwa”, red. J. Sobczak, K. Chałubińska  – Jętkiewicz, Toruń 2016, s. 270-288

- Regulacje prawa karnego w informacyjnych materiałach prasowych, „Folia Litteraria Polonica” 2018,  nr 4

- Naruszenie dobrego imienia w działalności dziennikarskiej czyli istota zniesławienia prasowego, „Studia Medioznawcze” 2001, nr 3 (4), s. 83 – 96

- Krytyka jako okoliczność wyłączająca bezprawność zniesławienia prasowego, „Studia Medioznawcze” 2001, nr 4 (5),  s. 65 – 74

- Sfera życia prywatnego a działalność prasy na podstawie orzecznictwa sądów cywilnych, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 2 (7), s. 56 – 69

- Prawo do wizerunku w nauce i orzecznictwie sądów polskich – analiza wybranych problemów, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 1, s. 109-124

- The Legal Status of Product Placement, [w:] „Media studies in Poland at Turn of the Century”, red. Ł. Szurmiński, vol.1 z 2011 r.,  s. 53-69

- Nadmierne ograniczanie wolności słowa, czy niezbędna ochrona dobrego imienia – refleksja na tle dyskusji o depenalizacji zniesławienia,  [w:] „Dziennikarz, utwór, prasa”, Warszawa 2014, Aspra –JR, s. 315-326

 

Hobby

W przygotowaniu.