prof. ucz. dr hab. Michał Głowacki

Głowacki 1

Katedra Systemów Medialnych

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.creativemediaclusters.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1876-6568 

 

 

 

Głowacki 1

Katedra Systemów Medialnych

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: www.creativemediaclusters.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1876-6568 

 

 

 

Biogram

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach. W pracy naukowej zajmuje się polityką medialną, mediami publicznymi, systemami odpowiedzialności mediów i kulturą innowacji. W 2010 r. w Departamencie Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego w Radzie Europy w Strasburgu koordynował pracami grupy ekspertów w zakresie zarządzania mediami publicznymi (Ad hoc Advisory Group on Public Service Media Governance, MC-S-PG). Prowadził badania w ramach projektu NCN pt. "Organisational Culture of Public Service Media: People, Values and Processes" (2015-2018). W 2019 roku otrzymał stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w programie Bekkera na realizację projektu badawczego "Media and Creative Cultures in the Neighbourhood" na Vrije Universiteit Brussel, Belgia (2020-2021). Od 2021 roku pełni funkcję kierownika polskiego zespołu badawczego w projekcie pt. "Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape", który otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w programie Horizon 2020 (2021–2024). Obecnie jest także członkiem zespołu badawczego w projekcie dr Grety Gober (Uniwersytet w Sztokholmie) pt. "Diversity Management as Innovation and Journalism"; projekt jest finansowany w ramach programu POLS (NCN, Fundusze Norweskie, 2021–2023).    

W latach 2007–2014 stypendysta Duńskiej Agencji do spraw Międzynarodowej Edukacji (CIRIUS), Instytutu Szwedzkiego (Svenska Institutet), Norweskiej Rady do spraw Badań Naukowych (Norges Forskningsråd) oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – Senior Advanced Research Awards. Uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych: „Media Accountability and Transparency in Europe” (finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej) (2010-2013), „Journalism in Change: Professional Journalistic Cultures in Russia, Poland and Sweden” (wspierany przez Fundację na rzecz Studiów w Krajach Bałtyckich i Europie Wschodniej) (2011-2014) oraz "Ukraine and Information War" (finansowany przez Swedish Civil Contingencies Agency) (2015). 

Od 2019 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma "Central European Journal of Communication" i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej; członek stowarzyszeń i sieci badawczych m.in.: The European Expert Network on Culture and Audiovisual (Creative Europe Programme, Komisja Europejska), The International Communication Association (ICA), The European Communication Research and Education Association (ECREA) oraz The European Media Management Association (EMMA). Jest członkiem rad naukowych czasopism "Communication Today", "The World of Media", "Journal of Media Management and Entrepreneurship", "Global Media Journal: The Slovak Edition".  

Zainteresowania badawcze

  • polityka medialna;
  • media publiczne;
  • zarządzanie mediami;
  • system odpowiedzialności mediów;
  • kreatywność i innowacje w mediach.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

  • Media and Democracy (Erasmus+)

Dorobek naukowy

Udział w projektach naukowych:

2021–2024: "Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape"; Komisja Europejska, Horizon 2020 – kierownik polskiego zespołu badawczego. 

2021–2023: "Diversity Management as Innovation in Journalism", projekt naukowy dr Grety Gober w ramach programu POLS (NCN, Fundusze Norweskie) – członek zespołu badawczego.

2020–2021: "Media i kultury kreatywne w sąsiedztwie", Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Stypendium M. Bekkera; Vrije Universiteit Brussel, Belgia.

2015–2019: “Kultura organizacyjna mediów publicznych w ekosystemach cyfrowych: ludzie wartości, procesy”, Narodowe Centrum Nauki, SONATA8, kierownik projektu.

2014–2015: “Ukraine and Information War”, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), koordynator prac polskiego zespołu badawczego.

2013–2014: "The Role of Creativity in Contemporary Media Management: The Case of Social Media and Online Games Industries", stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisja Fulbrighta, American University, Washington, DC, kierownik i wykonawca projektu. 

2012: “Public Service Media Management: In Search for New Models of Public Service Media in the Era of Social Change and New Technologies”, European Science Foundation (ESF), uzyskanie grantu na organizację warsztatów ESF Exploratory Workshop na Uniwersytecie Warszawskim, koordynator i współautor zgłoszenia (współautor: Prof. Lizzie Jackson).

2011–2014: “Journalism in Change: Professional Journalistic Cultures in Russia, Poland and Sweden”, Fundacja na rzecz Studiów w Krajach Bałtyckich i Europie Wschodniej, członek polskiego zespołu badawczego.

2010–2013: “Media Accountability and Transparency in Europe (MediaAcT)”, 7. Program Ramowy Komisji Europejskiej, członek polskiego zespołu badawczego.

2011: “PSB Digital: Redefining and Repositioning Public Service in the Digital and Multiplatform Scenario”, projekt dr Roberto Suarez Candela, Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development, ekspert krajowy – Polska.

2010: “Future or Funeral? The Dual System at the Crossroads. Defining Legislative Standards for the Survivability of Public Service Media”, Stowarzyszenie Wolnego Słowa we współpracy z Open Society Foundation, Robert Bosch Stiftung oraz OSCE – the Representative of Freedom of the Media, członek zespołu badawczego.

Publikacje:

Monografie i redakcja prac zbiorowych:

Głowacki, M., Jaskiernia, A. (red.) (2017), Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital Network Challenges,Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M. (red.) (2015), Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing.

Głowacki, M., Lauk, E., Balcytiene, A. (red.) (2014), Journalism That Matters: Views from Central and Eastern Europe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing.

Głowacki, M., Jackson, L. (red.) (2014), Public Media Management for the Twenty–First Century: Creativity, Innovation, and Interaction, New York, London: Routledge.

Głowacki, M. (2011), Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne, Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne. 

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M. (red.) (2011), Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M., Jakubowicz, K., Sükösd, M. (red.) (2010), Comparative Media Systems. European and Global Perspectives, Budapest: Central European University Press.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M. (red.) (2008), Comparing Media Systems in Central and Eastern Europe. Between Commercialization and Politicization, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Głowacki, M. (2007), MTV wobec społecznych problemów współczesnego świata, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. 

Artykuły w czasopismach naukowych:

Głowacki, M. (2020), Pasts, Presents and Futures of Public Service Media: The Challenges of Adaptation and Change in the Age of Data, Communication Today, Vol. 11/2: 105-117. 

Nygren, G., Głowacki, M., Hok, J., Kiriya, I., Orlova, D., Taradai, D. (2016), Journalism in the Crossfire: Media Coverage of the War in Ukraine in 2014, Journalism Studies, doi: 10.1080/1461670X.2016.1251332.

Głowacki, M. (2016), Inside the Polish Media Firms: Accountability and Transparency in the Newsrooms, Central European Political Studies/Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne, Volume 2/2016: 91–105. 

Głowacki, M. (2015), Governance of Public Service Media in Poland: The Role of the Public, Media and Communication, Volume 3, no.4: 26–34.

Fengler, S., Eberwein, T., Alsius, S., Baisnée, O., Bichler, K., Dobek-Ostrowska, B., Evers, H., Głowacki, M., Groenhart, H., Harro-Loit, H., Heikkilä, H., Jempson, M., Karmasin, M., Lauk, E., Lönnendonker, J., Mauri, M., Mazzoleni, G., Pies, J., Porlezza, C., Powell, W., Radu, R., Rodriguez, R., Russ-Mohl, S., Schneider-Mombaur, L., Splendore, S., Väliverronen, J., Vera Zambrano, S. (2015), How Effective is Media Self-regulation? Results from a Comparative Survey of European Journalists, European Journal of Communication, 30 (3): 249–266.

Głowacki, M. (2013), Dziennikarze polscy w świetle studiów porównawczych systemów odpowiedzialności mediów w Europie, Studia Medioznawcze, Nr 1 (52): 29–44.

Głowacki, M., Kuś, M. (2012), How Much Media Accountability in Bulgaria, Poland and Serbia? A Comparative Approach to Online Innovations, Media Transformations, Vol 7: 36–57.

Balcytiene, A., Głowacki, M. (2012), Editors’ Introduction: How to Approach Change in Modern Communications, Central European Journal of Communication, Vol 5, No 1 (8): 5–10.

Nord, L., Głowacki, M. (2010), Editors’ Introduction: Public Service Media in Central and Northern Europe. Does the State Still Matter? Central European Journal of Communication, Vol 3, No 1 (4): 7–20.  

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Głowacki, M. (2021). Public Service Media in the Context of Adaptation and Change: A Call for Organizational Culture Analysis, [w]: T. Jusić, D. Marko, L. Castro Herrero and M. Puppis (red.), Up in the Air? The Future of Public Service Media in the Western Balkans. Budapest: Central European University Press, 207-218.

Głowacki, M. (2020). The Fabric of Creative Cultures: How Creative Clusters Connect with the Neighbourhood in Warsaw's Districts of Praga, [w:] M. Komorowski, I. Picone (red.), Creative Clusters Development: Governance, Place-Making and Entrepreneurship. Routledge, 145-155.

Jackson, L., Głowacki, M. (2019), Watching People: Observations, [w:] H. Van Del Bulck, M. Puppis, K. Donders, L. Audenhove (red.), The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research. Palgrave Macmillan, 215-231. 

Głowacki, M., Kuś, M. (2019), Media Accountability Meets Media Polarization, [w:] T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin (red.), Media Accountability in the Era of Post-truth Politics. Oxon, New York: Routledge, 100-115.

Głowacki, M. (2018), Poland: A Country of Contradictions, [w:] P. Bajomi-Lazar (red.), Media in Third-Wave Democracies. Southern and Central/Eastern Europe in a Comparative Perspective. Budapest: L'Harmattan, 164-181.

Głowacki, M. (2018), Public Service Media Ecology: Tallinn, Estonia,[w:] M. Głowacki, A. Jaskiernia (red.), Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital Network Challenges,Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 61-80.

Głowacki, M., Jaskiernia, A. (2017), Conclusions: Towards Public Service Media Renewal, [w:] M. Głowacki, A. Jaskiernia (red.), Public Service Media Renewal. Adaptation to Digital Network Challenges,Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 213-220.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M., Kuś, M. (2017), Poland: Accountability in the Making, [w:] T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin (red.), The European Handbook of Media Accountability. Routledge International Handbooks, 190-196.

Zankova, B., Głowacki, M. (2017), Bulgaria: Regaining Media Freedom, [w:] T. Eberwein, S. Fengler, M. Karmasin (red.), The European Handbook of Media Accountability. Routledge International Handbooks, 24-30.

Głowacki M., Smolak, R. (2016), Polen: Stod for Ukraine och radsla for rysk expansion [Polska: Wsparcie dla Ukrainy i obawa przed rosyjską ekspansją]; [w:] G. Nygren, J. Hok (red.), Ukraina och informationskriget - journalistic mellan ideal och sjalvcensur [Ukraina i wojna informacyjna - dziennikarze między ideałami a samocenzurą]. Karlstadt: MSB, 131–160.

Głowacki, M., Kuś, M. (2016), Internet w służbie odpowiedzialności? Analiza wybranych praktyk w mediach online, [w:] A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.), Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych. Warszawa: Instytut Dziennikarstwa UW, 259–270.

Głowacki, M. (2016), Zmiana w dziennikarstwie: stan obecny, wyzwania i perspektywy, [w:] B. Dobek-Ostrowska, P. Barczyszyn (red.), Zmiana w dziennikarstwie w Polsce, Rosji i Szwecji: Analiza porównawcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 191–197.  

Głowacki, M. (2015), Mapping the Outcomes of Media Transformation in Central and Eastern Europe, [w:] B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.), Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 255–270.  

Głowacki, M. (2015), Who is a Journalist Today? Mapping Selected Dimensions for Comparative Study on Journalism, [w:] G. Nygren, B. Dobek–Ostrowska (red.), Journalism in Change. Professional Journalistic Cultures in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 63–95.

Głowacki, M. (2014), New Public+New Media=New Leadership? The Council of Europe’s Approach to Governance in Public Service Media, [w:] M. Głowacki, L. Jackson (red.), Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction. New York, London: Routledge, 181–197.

Głowacki, M., Jackson, L. (2014), Towards a Twenty-First Century Public Media: Conclusions, [w:] M. Głowacki, L. Jackson (red.), Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction. New York, London: Routledge, 271–288.

Głowacki, M., Jackson, L. (2014), Introduction, [w:] M. Głowacki, L. Jackson (red.), Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction. New York, London: Routledge, xxv–xxxiv.

Stępińska, A., Głowacki, M. (2014), Professional roles, context factors and responsibility across generations of Polish journalists, [w:] M. Głowacki, E. Lauk, A. Balcytiene (red.), Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 79–95.

Balcytiene, A., Lauk, E., Głowacki, M. (2014), Roller coasters of social change, democracy and journalism in Central and Eastern Europe, [w:] M. Głowacki, E. Lauk, A. Balcytiene (red.), Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing, 9–19.

Heikkilä, H., Głowacki, M., Kuś, M., Pies, J. (2014), Innovations in Media Accountability, [w:] S. Fengler, T. Eberwein, G. Mazzoleni, C. Porlezza, S. Russ-Mohl (red.), Journalists and Media Accountability: an International Study on News People in the Digital Age. New York: Peter Lang Publishing, 51–64.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M., Kuś, M. (2014), Context Factors for Media Self-regulation and Media Accountability, [w:] S. Fengler, T. Eberwein, G. Mazzoleni, C. Porlezza, S. Russ-Mohl (red.), Journalists and Media Accountability: an International Study on News People in the Digital Age. New York: Peter Lang Publishing, 149–165.

Baisnée, O., Głowacki, M. (2014), In the Journalistic Fields: The Dynamics of Developing Media Accountability, [w:] I. Carpentier Reifova, T. Pavlickova (red.), Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Cambridge: Cambridge Publishing, 159–164.

Głowacki, M., Urbaniak, P. (2011), Poland: Between Accountability and Instrumentalization, [w:] T. Eberwein, S. Fengler, E. Lauk, T. Leppik-Bork (red.), Mapping Media Accountability in Europe and Beyond. Dortmund/Jyväskylä: Herbert von Halem Verlag, 131–141.

Głowacki, M. (2011), Public Service Media in Europe: Future or Funeral? [w:] O. Steenfadt (red.), Future or Funeral? A Guide to Public Service Media Regulation in Europe. Stowarzyszenie Wolnego Słowa: 10–26.

Głowacki, M. (2011), Towards an Understanding of the Public Service Media Remit Today - A Pan-European Consensus? [w:] O. Steenfadt (red.), Future or Funeral? A Guide to Public Service Media regulation in EuropeStowarzyszenie Wolnego Słowa: 27–42.

Dobek-Ostrowska, B., Głowacki, M. (2008), Introduction: Central European Media Between Commercialization and Politicization, [w:] B. Dobek–Ostrowska, M. Głowacki (red.), Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politicization. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 9–26.

Głowacki, M. (2008), Political Pressure on Public Television in Poland: The Case of the National Broadcasting Council, [w:] B. Dobek–Ostrowska, M. Głowacki (red.), Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and PoliticizationWrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 111–122.

Głowacki, M. (2007), Rola i pozycja koncernów CBS Corporation i Viacom w amerykańskim systemie medialnym, [w:] B. Dobek–Ostrowska (red.), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 81–98.

Raporty i ekspertyzy:

Głowacki, M. (2016), It’s Just the Starting Point! ORF Public Value Report - TEXTE “Why Independence Matters”: 12–14.

Głowacki, M., (2015), Sposoby badania społecznego odbioru oferty programowej mediów publicznych w wybranych krajach europejskich. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Głowacki, M. (2014), Reflections on Culture and Public Service Media in the Digital Ecosystems, ORF Public Value Report - TEXTE 2013/2014: 89–92.

Garlicki, J., Głowacki, M., Klimkiewicz, B., Mider, D., Terlikowski, W. (2014), Pluralizm mediów z perspektywy użytkownika. Narzędzie dla analizy różnorodności treści informacyjnych. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Głowacki, M., Jackson, L. (2013), Public Service Media Management - In Search of New Models of Public Service Media in the Era of Social Change and New Technologies, Report from European Science Foundation Exploratory Workshop (Warsaw, May 12-14, 2013). Warszawa: European Science Foundation.

Głowacki, M. (2012), Pluralizm własności i kontroli mediów, [w:] J. Garlicki, O. Annusewicz, I. Biernacka-Ligięza, B. Biskup, M. Głowacki, Pluralizm w polskich mediach elektronicznych. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Heikkilä, H., Domingo, D., Głowacki, M., Kuś, M., Baisnée, O. (2012), Media Accountability Goes Online: A Transnational Study on Emerging Practices and Innovations. MediaAcT Working Paper No 14/2012. Journalism Research and Development Center, 1–75.

Głowacki, M., Kuś, M. (2011), From One Transformation to Another. Towards and Understanding of Challenges for Media Accountability Online in Serbia. MediaAcT Working Paper No 9/2011. Journalism Research and Development Center, 1–22.

Głowacki, M. (2011), ‘A Sleeping Mechanism for the Time Being’? Media Accountability Online in Bulgaria. MediaAcT Working Paper No 1/2011. Journalism Research and Development Center, 1–23.

Głowacki, M. (2010), In Search for the Future Modalities of Public Service Media in Europe, La Gazette Cournot, nr 54: 13–14.

Sprawozdania:

Głowacki, M., (2016), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji “The Future of Public Service Media in the Western Balkans: Never–ending Transition?”, Studia Medioznawcze, nr 3 (66): 149–152.

Głowacki, M. (2015), Sprawozdanie z kongresów światowych towarzystw ds. badań nad komunikacją i mediami: International Communication Association (ICA), San Juan (Portoryko), 21–25 maja 2015 oraz International Association for Media and Communication Research (IAMCR), Montreal (Quebec, Kanada), 12–16 lipca 2015, Studia Medioznawcze, nr 3 (62): 143–148.

Jaskiernia, A., Głowacki, M. (2015), Democratization of Media Policy in the Digital Mediascapes. Report from Scientific Seminar at the University of Warsaw (October 17, 2014) / Demokratyzacja polityki medialnej w ekosystemach cyfrowych. Raport z seminarium naukowego na Uniwersytecie Warszawskim (17 października 2014). Warszawa: Wydawnictwo ASPRA-JR.

Głowacki, M. (2014), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji RIPE@2014 “Public Service Media Across Boundaries”, Tokio, 26-29 sierpnia 2014, Studia Medioznawcze, nr 4 (59): 167–169.

Głowacki, M. (2014), Sprawozdanie z 64. Konferencji International Communication Association (ICA) – “Communication and ‘The Good Life’”, Seattle, 22-26 maja 2014, Studia Medioznawcze, nr 3 (58): 155–157. 

Głowacki, M. (2013), O zarządzaniu mediami publicznymi – warsztaty Europejskiej Fundacji Naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 12–14 maja 2013 roku, Studia Medioznawcze, nr 3 (54): 168–172.

Barczyszyn, P., Głowacki, M., Michel, A. (2011), Projekt 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej (2010-2013) we Wrocławiu: Odpowiedzialność i przejrzystość mediów w Europie: MediaAcT, Studia Medioznawcze, nr 2: 129–134.

 

Hobby

Muzyka elektroniczna, street art.