dr Zuzanna Wiorogórska

Przynależność do katedry: Katedra InformatologiiZuzanna Wiorogorska Kadra wydzialu wybor1

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: poniedziałki, godz. 12.15-13.15, pokój 311.

 

 

 

 

 

 

 

Przynależność do katedry: Katedra InformatologiiZuzanna Wiorogorska Kadra wydzialu wybor1

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: poniedziałki, godz. 12.15-13.15, pokój 311.

 

 

 

 

 

 

 

Biogram

 [English below]

W 2013 r. obroniła rozprawę doktorską przygotowaną w ramach cotutelle, umowy o podwójnym promotorstwie, w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Laboratoire GERiiCO, Uniwersytet Lille 3. Tytuł rozprawy: Shaping Information Literacy for enhancing the use of scientific journals : a comparative study on academic users’ information behavior. Obrona na Uniwersytecie Lille 3 z wyróżnieniem (ocena: très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité).

W 2009 r. ukończyła podyplomowe studia informacji naukowej w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2003 r.  uzyskała tytuł magistra na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność naukowa: językoznawstwo; specjalność zawodowa: edytorsko-wydawnicza.

♦ Doświadczenie zawodowe:

Od 2014 r. członkini stowarzyszona Laboratoire GERiiCO – Grupy Badawczej (odpowiednik polskiego instytutu) Nauk o Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Lille 3, Francja. (http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/)

Od 2003 r. pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW). W latach 2003-2016: w Oddziale Wydawnictw Ciągłych (w latach 2008-2015: kierownik Sekcji Gromadzenia OWC); od października 2016: w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń; od września 2020: Pełnomocniczka Dyrektor BUW ds. edukacji informacyjnej i komunikacji naukowej

W latach 2004-2019 wyjeżdżała na staże zawodowe (jedno- lub dwutygodniowe) w ramach programu Erasmus i Erasmus+ na wydziały informacji naukowej i/lub do bibliotek w: Berlinie (Uniwersytet Humboldta), Paryżu (Uniwersytet Paryż 12; Biblioteka Narodowa Francji), Sheffield (Uniwersytet w Sheffield), Genewie (CERN), Madrycie (Uniwersytet Complutense), Castellanzie (Uniwersytet LIUC), Bergen (Uniwersytet w Bergen), Florencji (European University Institute), Pradze (Vysoká škola ekonomická v Praze).

♦ Członkostwo w komitetach redakcyjnych:

Komitet redakcyjny czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej

Komitet redakcyjny francuskiego czasopisma Les cahiers du numérique

Komitet redakcyjny kanadyjskiego wydawnictwa Editions Science et Bien Commun

Komitet redakcyjny czasopisma Online Journal of Librarianship and Information Science

Komitet redakcyjny czasopisma Pakistan Journal of Information Management and Libraries

Polska przedstawicielka raportująca nt. stanu edukacji informacyjnej w Polsce dla potrzeb UNESCO

Recenzentka dla: The IFLA Journal, ProInflow, Przeglądu Bibliotecznego, Pakistan Journal of Information Management and Libraries, Online Journal of Librarianship and Information Science, European Conference of Information Literacy oraz Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum.

♦ Członkostwo w organizacjach międzynarodowych:

IFLA (International Federation of Libraries and Associations) – członkini sekcji Library Theory and Research.

ISKO (International Society for Knowledge Organization) – członkini.

AIFBD (Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes) – członkini.

♦ Członkostwo w stowarzyszeniach krajowych:

SBP (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich) – członkini; współzałożycielka Komisji SBP ds. Edukacji Informacyjnej.

Espace doctorants – Stowarzyszenie doktorantów nauk humanistycznych i społecznych Uniwersytetu Lille Nord de France (2010-2013).

[ENGLISH]

EDUCATION

2013 Double Doctorate Diploma in Information and Communication Studies (according to Polish then-classification: Information Science and Librarianship).

International doctorate (Fr. cotutelle) prepared under joint supervision. PhD thesis: Shaping Information Literacy for enhancing the use of scientific journals: a comparative study on academic users’ information behavior. Supervisors: Prof. Widad Mustafa El Hadi (University of Lille) and Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (University of Warsaw). Defended in November 2013 and awarded with the highest distinction (Fr. Très honorable avec felicitations du jury).

2009-2013 Doctoral Studies. Ecole Doctorale de Sciences Humaines et Sociales. University of Lille. Founded by a 3-year scholarship of French Government.

2008-2009 Postgraduate Studies in Information Science. University of Warsaw. Institute of Information and Book Studies.

1998-2003 Advanced studies; M.A. graduated in May 2003. University of Warsaw. Faculty of Polish Studies. Major: Linguistics and Editing.

POSITIONS

2017 – now: Assistant Professor. Department of Information Studies. Faculty of Journalism, Information and Book Studies. University of Warsaw.

2017 – Visiting Scholar. University of Da Nang, Vietnam (January-July).

2016 – Visiting Scholar. University of California, Berkeley, USA (January-April).

2014 – now: Associated Member. Laboratoire GERiiCO (Groupe d’Études et de Recherche Interdisciplinaire en Information et Communication). University of Lille, France [honourable affiliation; non-remunerated].

2003 – now: Academic Librarian. University of Warsaw Library. University of Warsaw. 

MEMBER OF EDITORIAL BOARD

Zagadnienia Informacji Naukowej - ZIN Information Studies (p-ISSN 0324-8194; e-ISSN 2392-2648)
Digital Library Perspective (ISSN 2059-5816)
Les cahiers du numérique (p-ISSN 1622-1494; e-ISSN 2111-434X)
Pakistan Journal of Information Management and Libraries (e-ISSN 2409-7462)
Editions Science et Bien Commun - publishing house
European Conference on Information Literacy (ECIL) - Program Committee

REVIEWER

The IFLA Journal; Digital Library Perspective; ProInflow; Przegląd Biblioteczny; Pakistan Journal of Information Management and Libraries; Online Journal of Librarianship and Information Science; European Conference of Information Literacy; Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum.

MEMBERSHIP IN INTERNATIONAL ASSOCIATIONS

IFLA (International Federation of Libraries and Associations) –  Member of Library Theory and Reserach Section Standing Committe (2009-2019 member of Information Literacy Section SC).
ISKO (International Society for Knowledge Organization).
AIFBD (Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes).
Polish Librarians' Association (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - SBP) – member; co-establisher of Information Literacy Committee.

AWARDS & HONORS

2019 - Adam Łysakowski Research Award of Polish Librarians' Association for year 2018. Category: Academic textbooks. A book "Nauka o informacji w okresie zmian. Innowacyjne usługi informacyjne" ["Information Science in the Change. Innovative Information Services"], editd by: Barbara Sosińska-Kalata, Piotr Tafiłowski and Zuzanna Wiorogórska. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2018 (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. IX).
2018 - University of Warsaw Vice-rector. Micro-grant co-financing the participation in the 6th European Conference on Information Literacy (ECIL) in Finland.
2016 - 1st price - Best Poster Competition of 4th European Conference on Information Literacy, Prague, Czech Republic.
2013 - First Class Honors awarded to the doctoral thesis defended in France (Fr. tres honorable avec felicitations du jury).

Zainteresowania badawcze

  • Nauka o informacji

    Organizacja dostępu do elektronicznych zasobów informacyjnych

    Edukacja informacyjna (ang. information literacy) w kontekście międzykulturowym

    Potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników informacji

    Umiejętności 21. wieku

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

Redakcja tekstów użytkowych 

Użytkownicy i użytkowanie informacji

Retoryka tekstów użytkowych

Metody badań w nauce o informacji

Cross-cultural information and communication. Middle East and Southeast Asia [for Erasmus students]

Zarządzanie informacją 

Proseminarium metodologiczne

Zarządzanie danymi badawczymi

Redagowanie serwisów WWW 

Marketing internetowy

Egzotyczne biblioteki. Afryka, Azja, Bliski Wschód

Cyfrowa komunikacja naukowa

Informacja i komunikacja międzykulturowa. Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia

Podstawy marketingu elektronicznego (SEO, SEM)

Ilościowe badanie informacji

Dorobek naukowy

Stypendia zagraniczne:

2017: EMMA: Erasmus Mundus Mobility with Asia. Stypendium na realizację projektu post-doc Graduate Students and Their Information Needs. Comparative Study on Academic Users’ Information Behaviour and Information Literacy (pobyt na Uniwersytecie Danang, Wietnam).

2016: Fundacja Kościuszkowska. Stypendium na realizację projektu Doctoral Students in Psychology and Their Information Needs. Comparative Study on Academic Users’ Information Behaviour and Information Literacy (pobyt na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, Stany Zjednoczone).

 2009-2013: Rząd Francji. Stypendium finansujące studia doktoranckie i badania do międzynarodowej rozprawy doktorskiej, co-tutelle (pobyt na Uniwersytecie Lille 3, Francja).

2006: Ministerstwo Kultury i Komunikacji, Francja. Stypendium przyznane na miesięczny pobyt w Bibliotece Narodowej Francji i Publicznej Bibliotece Informacji - Centre Pompidou (Paryż, Francja).

♦ Wybrane publikacje:

Wiorogórska, Z. (2020). Crisis Situations and Information Science. Selected Issues in the Context of the COVID-19 Pandemic. Zagadnienia Informacji Naukowej, 58(2A), 9-18. https://doi.org/10.36702/zin.737

Kamińska, A., Książczak-Gronowska, A., Wiorogórska, Z. (2020). The Use of Information and Communication Technologies in Academic Libraries in a Crisis Situation. Experiences of the University of Warsaw Library. Zagadnienia Informacji Naukowej, 58(2A), 44-60. https://doi.org/10.36702/zin.704

Wiorogórska, Z. (2019). Research Data: Management and Opening. Polish and European Perspectives. Zagadnienia Informacji Naukowej, 57(1A), 46–56. https://doi.org/10.36702/zin.14 

 Wiorogórska, Z. (2018). Oczekiwania zagranicznych studentów względem polskich bibliotek. Na przykładzie studentów z Wietnamu. Annales Universitatis Paedagogicae           Cracoviensis Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, 394–402.

Wiorogórska, Z. (2019). Information Problems Encountered by Asian Students at the European Universities. A Case of Poland. In S. Kurbanoğlu, J. Boustany, S. Špiranec, E. Grassian, & D. Mizrachi (Eds.), Information Literacy in Everyday Life. ECIL 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 989 (pp. 390–398). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_37

Wiorogórska, Z. (2018). Information Literacy of Undergraduate Vietnamese Students Viewed from the Perspective of Cultural Context. In IFLA WLIC 2018 - Kuala Lumpur, Malaysia - Transform Libraries, Transform Societies . In Session 116 - Library Theory and Research with Information Literacy. http://library.ifla.org/2153/

Wiorogórska, Z. (2018). The Importance of Information Literacy for Asian Students at European Universities: Outlines. Paideia, 6(1), 103-111.

Wiorogórska, Z., Leśniewski, J., Rozkosz, E. (2018). Data Literacy and Research Data Management in Poland. Raising Awareness. In S. Kurbanoğlu et al. (Eds.), Information Literacy in the Workplace: 5th European Conference, ECIL 2017, Saint Malo, France, September 18-21, 2017, Revised Selected Papers (pp. 205-214). Cham: Springer.

 Wiorogórska, Z. (2017). Edukacja Informacyjna. In Encyklopedia Książki (pp. 595–599). Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Rozkosz, E., & Wiorogórska, Z. (2016). “Bibliostory—Educational Comic Stories.” A Social Constructivist Approach to Media and Information Literacy Education for Children and Adolescents. In S. Kurbanoglu & et al. (Eds.), Information Literacy: Key to an Inclusive Society (pp. 718–728). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52162-6_70

Wiorogórska, Z. (2016). Real o imaginario? Qué escenarios contemplamos para las bibliotecas? El caso de Polonia. In Bibliotecas 2029. Documentos de las jordanas Bibliotecas 2029 (pp. 11–19). Murcia.

 Wiorogórska, Z. (2015). Field-Specific Information Needs of Doctoral Students in Psychology. A Comparative Study. In S. Kurbanoglu, J. Boustany, S. Spiranec, E. S. Grassian, D. Mizrachi, & L. Roy (Eds.), Information Literacy: Moving Toward Sustainability. Third European Conference, ECIL 2015, Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015, Revised Selected Papers (pp. 375–382). Springer International Publishing Switzerland.

 Wiorogorska, Z., & Włodarski, J. (2015). Polish Digital Content in the European Space. Les Cahiers Du Numerique, 11(1), 129-140.

 Wiorogórska, Z. (2014). Polish language Information Literacy Resources. In F. W. J. Horton (Ed.), Overview of Information Literacy Resources Worldwide (2nd ed., pp. 483–486). Paris: UNESCO. Retrieved from http://infolit.org/unescos-overview-of-information-literacy-resources-worldwide-2nd-ed-2014-2015/

Wiorogórska, Z. (2014). The Role of Libraries in Shaping 21st Century Skills in Poland. In S. Kurbanoglu & et al. (Eds.), Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century. Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings (pp. 634–641). Springer International Publishing Switzerland.

 Wiorogórska, Z. (2014). Doktoranci – mistrzowie czy zwykli studenci? Kompetencje informacyjne niezbędne studentom trzeciego stopnia. In J. Jasiewicz & E. B. Zybert (Eds.), Czas przemian - czas wyzwań. Rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka. Praca zbiorowa (pp. 354–368). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 Wiorogórska, Z. (2014). Wykorzystanie czasopism naukowych przez doktorantów. Biuletyn EBIB, (4 (149)). Retrieved from http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/240/416

Wiorogórska, Z. (2014). Information Literacy and Doctoral Students in France and Poland. A Comparative Study. Zagadnienia Informacji Naukowej, 52(1), 52–66.

 Wiorogórska, Z. (2013). La théorie ancrée et son application à la recherche en science de l’information et de la communication. In B. Vacher, C. Le Moënne, & A. Kiyindou (Eds.), Communication et débat public : les réseaux numériques au service de la démocratie ? (pp. 527–535). Paris: l’Harmattan.

 Wiorogórska, Z. (2013). Edukacja informacyjna stałym elementem programu studiów? In M. Wrocławska & J. Jerzyk-Wojtecka (Eds.), Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych. Międzynarodowa Konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne. / Library in a cell phone? Future of the library service. International Conference of the Library of the Universi (pp. 179–188). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 Wiorogórska, Z. (2013). Polish language Information Literacy Resources. In J. Horton, Forest Woody (Ed.), Overview of Information Literacy Resources Worldwide (pp. 163–167). Paris: UNESCO. Retrieved from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/overview_info_lit_resources.pdf

Dziak, J., Rozkosz, E., Karciarz, M., & Wiorogórska, Z. (2013). Edukacja informacyjna w polskich bibliotekach akademickich - raport z badań. Bibliotheca Nostra, (1 (31)), 26–41.

 Wiorogórska, Z. (2012). Интегрованный поиск информационных ресурсов: как возможность модернизации научной библиотеки. In Ninth Makushin’s reading: the materials of scientific conference. Barnual 15-16 mai 2012 (pp. 315–319).

 Wiorogórska, Z. (2012). Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Przegląd Biblioteczny, 80(1), 47–57.

 Wiorogórska, Z., & Rehman, S. U. (2012). When librarians became researchers. The creation of international culture of knowledge sharing beyond the boarders. Pakistan Library and Information Science Journal, 43(2), 22–33.

 Wiorogórska, Z. (2011). Déja vu. Un point de vue polonais sur les bibliothèques universitaires françaises. Bibliothèque(s). Revue de l’Association Des Bibliothécaires de France, (59/60), 50–54.

 Wiorogórska, Z. (2011). Poland. Information literacy state-of-the-art report. Retrieved from http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/il-report/poland-2011.pdf

Filas, M., & Wiorogórska, Z. (2010). LOCKSS i Portico – projekty archiwizacji bibliotecznych zasobów elektronicznych. Przegląd Biblioteczny, 78(1), 33–44.

Hobby

 Hobby pic