dr Anna Miotk

Przynależność do katedry: 

Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: w semestrze letnim : poniedziałki, godz. 16:45–17:45. Spotkanie online. Dyżur po uprzednim kontakcie mailowym z Panią Doktor, wówczas też zostanie udostępniony link do spotkania.

ORCID: 0000-0002-9200-5057

Przynależność do katedry: 

Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: w semestrze letnim : poniedziałki, godz. 16:45–17:45. Spotkanie online. Dyżur po uprzednim kontakcie mailowym z Panią Doktor, wówczas też zostanie udostępniony link do spotkania.

ORCID: 0000-0002-9200-5057

Biogram

Jest adiunktem w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations. W latach 2016-2019 pracowała jako adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Od roku 2007 współpracuje z uczelniami wyższymi jako zewnętrzny wykładowca, prowadząc zajęcia na studiach niestacjonarnych i podyplomowych m. in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, absolwentka Zaocznego Studium Doktoranckiego WDiNP UW, w 2010 roku obroniła rozprawę doktorską na temat “Metody pomiaru i oceny działań public relations stosowane w Polsce”. Wcześniej, w roku 2001, ukończyła studia magisterskie z socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Należy do Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu i Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od 2013 pełni funkcję członka rady naukowej Laboratorium Badań Medioznawczych UW. W latach 2018-2019 była też redaktorem czasopisma naukowego “Kultura-Media-Teologia” wydawanego przez UKSW. W roku 2017 otrzymała stypendium w ramach programu Santander Universidades.

Ma również praktyczne doświadczenia zawodowe w badaniach mediów i komunikacji biznesowej. Od 2001 związana z branżą public relations, początkowo jako konsultantka wiodących agencji PR (On Board PR, Weber Shandwick, ITBC Communication). Następnie, w latach 2008-2014, odpowiadała za analizy medialne i rozwój produktów monitoringu mediów w firmach Netsprint i Newspoint. Od 2014 roku pracuje w firmie Polskie Badania Internetu na stanowisku dyrektora ds. komunikacji. Trenerka biznesu, jej kompetencje potwierdza certyfikat Szkoły Trenerów House of Skills. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i PR. Autorka książek, rozdziałów książek i artykułów w mediach branżowych i specjalistycznych, oraz bloga.

Więcej informacji: https://annamiotk.pl/

Zainteresowania badawcze

 • Media internetowe:
  • Media internetowe i ich modele biznesowe
  • Platformy społecznościowe
  • Odbiorcy mediów internetowych
  • Badania widowni mediowych
  • Badania konsumpcji mediów
  • Algorytmiczna selekcja treści
  • Influencerzy
 • Wpływ mediów na odbiorców:
  • Wpływ social mediów na społeczeństwo
  • Skuteczność komunikacji marketingowej i public relations
 • Społeczny kontekst funkcjonowania internetu
  • Partycypacja online
  • Społeczności internetowe
  • Kompetencje medialne
 • Public relations
  • Pomiar efektów działań PR
  • PR w sektorze nowoczesnych technologii

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

Dorobek naukowy

Monografie

 • Nowy PR, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2016
 • Skuteczne social media, Helion, Katowice 2013 (wyd. 1), Skuteczne social media. Wydanie drugie rozszerzone, Helion, Katowice 2017 (wyd. 2, recenzowane)
 • Badania w public relations, Difin, Warszawa 2012

Rozdziały monografii

 • Działalność marketingowa w przestrzeni cyfrowej - rozdział w monografii "E-przedsiębiorczość: Zasady i praktyka”, pod red. Małgorzaty Bednarczyk, Marty Najdy-Janoszki i Sebastiana Kopery, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
 • E-commerce and Social Media Indicators - współautorstwo rozdziału w monografii "Mastering Market Analytics: Business Metrics – Practice and Application" red. Robert Kozielski, Emerald Publishing, London 2018
 • Mierzalność działań online - rozdział w podręczniku "E-marketing" red. Grzegorza Mazurka, Poltext, Warszawa 2018
 • Social media – rozdział w książce „Wskaźniki marketingowe” red. Robert Kozielski, Wolters Kluwer, Kraków 2015
 • Ekwiwalent reklamowy - przeszłość, która się kończy - rozdział w książce "Public relations. Nowe trendy", red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew Chmielewski, Karina Stasiuk-Krajewska, Newsline, Rzeszów 2011.
 • Rola badań naukowych na temat public relations - rozdział w książce "Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu" red. Jerzy Olędzki. ASPRA-JR, Warszawa 2010
 • wybrane hasła dotyczące pomiaru efektów działań public relations i komunikacji internetowej - “Leksykon PR” red. J. Olędzki i D. Tworzydło, Newsline, Rzeszów 2009
 • Badania w procesie oceny działań komunikacyjnych - rozdział w książce "Badania i pomiar efektywności w public relations", red. D. Tworzydło i Z. Chmielewski, Newsline, Rzeszów 2010
 • Wyzwania public relations w dobie usieciowionej gospodarki i sieciowego społeczeństwa – rozdział w książce "Public relations. Społeczne wyzwania", red. Jerzy Olędzki, Aspra, Warszawa 2008

Artykuły i publikacje pokonferencyjne

 • Dynamika i użytkownicy serwisów z petycjami w Polsce - Studia Medioznawcze, 1/2019
 • Hakowanie wzrostu – nowa koncepcja prowadzenia działań marketingowych na rynku cyfrowym - Marketing i Rynek, 12/2018
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji Lasów Państwowych w Polsce – rozdział publikacji pokonferencyjnej „Komunikacja społeczna w leśnictwie”, Polskie Towarzystwo Leśne, 2016
 • Kanonizacja Jana Pawła II w oczach użytkowników serwisu Instagram – artykuł umieszczony w materiałach konferencji „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji”, Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, Warszawa 2016
 • Opinie polskich specjalistów PR na temat pomiaru PR - artykuł w publikacji pokonferencyjnej "Nowe media. Wyzwania i ograniczenia", red. nauk. Tomasz Gackowski, Instytut Dziennikarstwa, Warszawa 2013
 • Rola badań naukowych na temat public relations - publikacja po konferencji "PR w komunikowaniu społecznym i marketingu" zorganizowanej w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 25-26 września 2010 r.
 • Jak mierzyć efektywność działań public relations, Prakseologia 148/2008

Hobby

Śpiew chóralny, polska literatura współczesna, rysunek i malarstwo