dr Łukasz Szurmiński

Szurminski

Przynależność do katedry: 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020: Środa, godz. 10:15-11:15; Bednarska 2/4, sala -1.06.

Szurminski

Przynależność do katedry: 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury w semestrze letnim 2019/2020: Środa, godz. 10:15-11:15; Bednarska 2/4, sala -1.06.

Biogram

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Obronił doktorat pt. Rzeczywistość wojen wirtualnych. Propaganda czasu wojny na podstawie wybranych relacji konfliktu NATO - Jugosławia w Kosowie, pod kierunkiem prof. Janusza Adamowskiego.
Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Członek redakcji Universal Journal of Communications and Network.

Ph.D., political scientist, media expert, adjunct in the Department of Foreign Media Systems.
Member of the Polish Communication Association.

Zainteresowania badawcze

 • teoria i praktyka propagandy
 • nowe media/social media/media 20./3.0
 •  eye-tracking/face tracking
 • zagraniczne systemy medialne (Rosja, Wielka Brytania, USA)
 • polski system środków społecznego przekazu

 

 • theory and practise of propaganda
 • new media/social media/media 2.0/3.0
 • eye-tracking/face tracking
 • foreign media systems (especially Russian, Great Britain and U.S. media systems)
 • polish system of social communication

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

zagraniczne systemy medialne, polski system medialny, anatomia propagandy, seminarium dyplomowe, oblicza propagandy - Akademia PLANETE+ DOC

Polish mass media system, Foreign mass media systems, Anatomy of propaganda, Bachelor's Seminar
Academy PLANETE+ DOC - Faces of Propaganda in film

Dorobek naukowy

 

Publikacje książkowe (monografie):

 • Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce. ASPRA, Warszawa 2008.

Redakcje:

 • Obraz parlamentarnej kampanii wyborczej w polskich mediach regionalnych w 2011 roku. Ujęcie medioznawczo-politologiczne, red. K. Maciejewska-Mieszkowska, Ł, Szurmiński, Warszawa 2015.
 • Media Studies in Poland at the Turn of the Century. Research Perspective of Polish Media Expert, ed. Łukasz Szurmiński, Skorpion, Warszawa 2011.
 • Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, red Ł. Szurmiński, Warszawa 2010.
 • Relacje polsko-rosyjskie. Rola mediów masowych, red. J.W. Adamowski, Ł. Szurmiński, Warszawa 2009.

Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach):

 • Szurmiński Ł., Kisilowska M.: Analiza danych biometrycznych reakcji okoruchowych i mimicznych na archiwalny plakat propagandowy. "Studia Medioznwcze 2019, Vol. 19, Nr. 2, s. 130-146.
 • Szurmiński Ł, Wierusz-Kowalski M.: Obraz kampanii wyborczej 2011 w województwie podlaskim na łamach mediów regionalnych. [w:] Obraz parlamentarnej kampanii wyborczej w polskich mediach regionalnych w 2011 roku. Ujęcie medioznawczo-politologiczne , red. K. Maciejewska-Mieszkowska, Ł, Szurmiński, Warszawa 2015.
 • Szurmiński Ł.: The Various Aspects of Propaganda – formerly and now, [in:] Proceedings Book of ICCMTD 2013, Famagusta, North Cyprus, 2–4 maja 2013 r., s. 303–306.
 • Szurmiński Ł: Media na wojnie: modele relacji wojsko-dziennikarze na przykładzie konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku, [w:] Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, red. T. Gackowski, J. Dziedzic, Warszawa 2011.
 • Szurmiński Ł: Media we współczesnym Trzecim Świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu afrykańskiego i krajów Bliskiego Wschodu, [w:] Kraje rozwijające się na początku XXI wieku. Wybrane problemy, red. W.M. Solarz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 89-108.
 • Szurmiński Ł: New Trends and New Phenomena In the Polish Media Market, [in:] Media Studies in Poland at the Turn of the Century. Research Perspective of Polich Media Expert. Skorpion, Warszawa 2011, p. 135-146.
 • Szurmiński Ł: Obwód Kaliningradzki FR w świetle polskiej publicystyki, [w:] Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości, red. A. Żukowski, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2008, s. 193-208.
 • Szurmiński Ł: System medialny Federacji Rosyjskiej, [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, red. J.W. Adamowski, Warszawa 2008, s. 217-261.
 • Szurmiński Ł: Współczesne środki propagandowe wykorzystywane w kształtowaniu wizerunku konfliktów zbrojnych. [w:] Wojna w mediach, pod red. W. Piątkowskiej-Stępniak, B. Nierenberga, Opole 2007, s. 231-237.
 • Szurmiński Ł: Obwód Kaliningradzki w świetle polskiej publicystyki w latach 1995-2006. "Studia Medioznawcze" 2007, nr 4, s. 104-119.
 • Szurmiński Ł: Blog jako forma komunikacji politycznej w Polsce [w:] "Dyskurs" 2006, nr 4, s. 51-59.
 • Szurmiński Ł: Wojna w Internecie - jej formy i przebieg na przykładzie konfliktu zbrojnego w Kosowie. [w:] Re: Internet - społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Warszawa 2006, s. 261-277.
 • Szurmiński Ł: Media a polityka. [w:] Podstawowe kategorie polityki, pod red. S. Opary, D. Radziszewskiej-Szczepaniak, A. Żukowskiego, Olsztyn 2005, s. 281-285.
 • Szurmiński Ł: Kosowo w Internecie. [w:] "Studia Medioznawcze" 2004, nr 4, s. 30-47.
 • Szurmiński Ł: Procesy agenda-setting oraz spirali milczenia jako instrumenty kształtowania i manipulowania opinią publiczną. [w:] Kulturowe instrumentarium wolności. Dziennikarstwo, Internet, rynek, pod red. R. Paradowskiego. Poznań 2004, s. 253-260.
 • Szurmiński Ł: Etniczne uwarunkowania konfliktu w Kosowie. [w:] "Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy", pod red B. Fijałkowskiej, A. Zukowskiego, Olsztyn 2002, s. 425-433.

Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

Recenzje:

 • Wojna, obraz, propaganda. Socjologiczna analiza plakatów wojennych, red. T. Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński, Łódź 2014, ss. 229. [w:] „Studia Medioznawcze” 2015, nr 2, s. 180-184.
 • Journalism that matters. View from Central and Eastern Europe, ed. M. Głowacki, E. Lauk, A. Balcytiene, Frankfurt am Main 2014, ss. 214. [w:] “Studia Medioznawcze” 2015, nr 1, s. 174-177.
 • T. Judah: Kosovo. War and Revenge. New Haven & London 2000, ss. 348 Manchester 1998, ss. 340. [w:] "Studia Medioznawcze" 2002, nr 4, s. 125-130. [w:] "Przegląd Politologiczny" 2003, nr 1, s. 159-163.

Hobby

W przygotowaniu.