dr Danuta Grzelewska

Grzelewska 1

Przynależność do katedry: 

E-mail: 

Dyżury:
I stopień i II stopień  stacjonarne dziennikarstwo i medioznawstwo: 
wtorki od godz. 11.30-12.30 pokój 0.46
dyżur dydaktyczny: 12.30-13.00 s. -1.11

Grzelewska 1

Przynależność do katedry: 

E-mail: 

Dyżury:
I stopień i II stopień  stacjonarne dziennikarstwo i medioznawstwo: 
wtorki od godz. 11.30-12.30 pokój 0.46
dyżur dydaktyczny: 12.30-13.00 s. -1.11

Biogram

W przygotowaniu.

Zainteresowania badawcze

W przygotowaniu.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

W przygotowaniu

Dorobek naukowy

W przygotowaniu.

Hobby

W przygotowaniu.