dr Zdzisław Dobrowolski

Dobrowolski 1

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: czwartki godz. 8-9, niedziele 13.00-14.00 (w czasie zjazdów studiów zaocznych) - pokój 312, Nowy Świat 69

Dobrowolski 1

Przynależność do katedry: Katedra Informatologii

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: czwartki godz. 8-9, niedziele 13.00-14.00 (w czasie zjazdów studiów zaocznych) - pokój 312, Nowy Świat 69

Biogram

Doktor nauk humanistycznych. Początkowo badał recepcję kultury włoskiej w Polsce, a później technologię informacyjną i jej wpływ na życie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu. Wchodził w skład zespołu Centre for Information Behaviour and the Evaluation of Research (CIBER) kierowanego przez prof. Davida Nicholasa. Problematyce Internetu poświęcił dwie książki i szereg artykułów zamieszczonych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. w „Libri”, „Journal of Documentation”, „Aslib Proceedings” oraz „Information Processing and Management”.

Należał do rady redakcyjnej „Aslib Proceedings”, był także współautorem „Handbook of Information Management” (Aslib-IMI). Brał udział w projektach British Library, które badały wpływ Internetu na komunikację naukową m.in. „Virtual Scholar” i „SuperBook”. Badał kariery młodych naukowców rozpoczynających pracę – „What computer scientists think about their reputation in Poland?” – w ramach projektu Academic Careers Understood through Measurement and Norms (ACUMEN). Obserwacji zachowań informacyjnych młodego pokolenia korzystającego z Internetu „od zawsze” poświęcony był raport przygotowany dla British Library: The Google generation: the information behaviour of the researcher of the future. Aslib Proceedings; Volume: 60 (4), 2008. Brał udział i wygłaszał referaty w cyklu międzynarodowych konferencji „Nauka o informacji w okresie zmian” organizowanych przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Wchodził w skład rady redakcyjnej „Aslib Proceedings”. Autor recenzji wydawniczych dla „Aslib Proceedings”, „International Journal of Knowledge Content Development and Technology”, „Przeglądu Bibliotecznego” i „Zagadnień Informacji Naukowej”.

Koordynator ds. automatyzacji Biblioteki Narodowej i redaktor „Request for Proposal” opracowanych na potrzeby zakupu systemu zautomatyzowanego dla BN. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW i przez wiele lat był kierownikiem Podyplomowych Studiów Informacji Naukowej. Obecnie zajmuje się digitalizacją, zarządzaniem i redakcją i dwóch bibliotek cyfrowych: Medioteki (medioteka.uw.edu.pl) i Polonijnej Biblioteki Cyfrowej (pbc.uw.edu.pl).

Zainteresowania badawcze

W przygotowaniu.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

W przygotowaniu

Dorobek naukowy

W przygotowaniu.

Hobby

W przygotowaniu.