dr Jacek Mikucki

balcerzak

Przynależność do katedry: 

E-mail: 

Dyżury: 

balcerzak

Przynależność do katedry: 

E-mail: 

Dyżury: 

Biogram

W przygotowaniu.

Zainteresowania badawcze

Podczas seminarium jest pogłębiana wiedza oraz metodologia badań z następującego zakresu tematycznego:
- systemy medialne
- klastry medialne
- media lokalne
- nowe media w ekosystemach miejskich
- design mediów

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

W przygotowaniu.

Dorobek naukowy

W przygotowaniu.

Hobby

W przygotowaniu.