dr Bronisław Tumiłowicz

Tumiłowicz 1

Przynależność do katedry: 

E-mail: 

Dyżury: 

Tumiłowicz 1

Przynależność do katedry: 

E-mail: 

Dyżury: 

Biogram

Studiował najpierw rybactwo morskie na WSR w Szczecinie (mgr inż. rybactwa morskiego, 1972), potem dziennikarstwo na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Tutaj napisał i obronił (1978) pracę doktorską pt. „Możliwości przekazu telewizyjnego we współkształtowaniu nastrojów publiczności”, w której zawarty jest opis działań prowadzonych w celu nawiązania dialogu społecznego po tragicznych wydarzeniach grudnia 1970 r. na Wybrzeżu.
Pracę zawodową rozpoczął w 1973 r. od stażu w Redakcji Zagranicznej PAP. Potem pracował w „Sztandarze Młodych”, „Płomieniach”, „Argumentach”, „Motorze”, „Rynkach Zagranicznych”, „Przeglądzie Tygodniowym” i „Przeglądzie”.

Funkcje dziennikarskie: m.in. kierownik działu reportażu („Argumenty”), z-ca kierownika działu ekonomicznego („Sztandar Młodych”). W latach 1998–2002 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Życie Muzyczne”.
Członek Klubu Publicystów Morskich SDP i SDRP. Nagrodzony odznakami: Zasłużony Pracownik Morza i Zasłużony dla Pomorza Zachodniego.

Cykle publikacji dziennikarskich: m.in. reportaże społeczne i ekonomiczne, felietony w tygodniku „Argumenty”, III Programie Polskiego Radia i dzienniku „Metropol”, sondy dziennikarskie i wywiady w tygodniku „Przegląd”.

Zainteresowania badawcze

W przygotowaniu.

Prowadzone przedmioty i zasady zaliczeń

W przygotowaniu.

Dorobek naukowy

W przygotowaniu.

Hobby

W przygotowaniu.