Erasmus+

DLA PRACOWNIKÓW

About us

O programie erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni uczelni mogą uczestniczyć w działaniach prowadzonych za granicą, związanych z ich rozwojem zawodowym. Mogą to być wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zagranicznej  lub wyjazdy w celu udziału w szkoleniu. Celem szkolenia musi być poprawa kompetencji pracownika właściwych dla jego zakresu obowiązków w uczelni wysyłającej.

wyjazdy dydaktyczne

W ramach programu Eramus+ nauczyciele akademiccy mogą skorzystać z dofinansowania mobilności zawodowej w postaci wyjazdu do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. W ten sposób pracownicy dydaktyczni mogą podnosić swoje kompetencje, nawiązywać nowe współprace i kontakty oraz rozwijać swoje zainteresowania naukowe. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 6 tygodni, a ilość godzin dydaktycznych, które pracownik jest zobowiązany zrealizować jest uzależniona jest długości wyjazdu. Wyjazdy realizować można w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach partnerskich.

Szczegółowe zasady korzystania z programu są dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

wyjazdy na szkolenia

Pracownicy niedydaktyczni mogą wziąć udział w programie Erasmus+ aby otrzymać dofinansowanie do wyjazdu do instytucji zagranicznych w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w wykonywanym zawodzie poprzez szkolenia oraz wymianę doświadczeń. Wyjazdy umożliwiają podnoszenie swoich kompetencji, nawiązywanie nowych kontaktów oraz inicjowanie współprac międzynarodowych. Pobyt za granicą może trwać od 2 dni do 6 tygodni i realizowany może być w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach partnerskich.

Szczegółowe zasady korzystania z programu są dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.

kontakt

dr Michał Zając

Koordynator Mobilności na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy zagranicznej i krajowej

Search