Wykładowcy

prof. dr hab. Dariusz Kuźmina

Katedra: Katedra Książki i Historii Mediów
Telefon: 55-20-111
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres: Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa, pokój 321

Image

Konsultacje

pok. 321, poniedziałki 12.00-14.00.

Biogram

Pracę na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął w 1992 r. w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. W latach 1999–2001 pełnił funkcję kierownika studiów niestacjonarnych w IINiSB UW, w okresie 2005–2008 był zastępcą dyrektora IINiSB. Obowiązki dyrektora Instytutu objął w 2008 r.

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozyskał pieniądze na restrukturyzację Instytutu w wysokości 790 tys. zł. Angażował się w zmianę nazwy dyscypliny naukowej z „bibliologii” na „bibliologię i informatologię”.  

Przebieg pracy naukowej:

  • praca magisterska: „Jan Kazimierz a Towarzystwo Jezusowe”, przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Dzięgielewskiego w Instytucie Historycznym UW w 1992 r.;
  • rozprawa doktorska: „Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i na początku XVII wieku”, przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Dzięgielewskiego (1998 r.);
  • przewód habilitacyjny z zakresu historii nowożytnej przeprowadził w 2005 r. na podstawie publikacji pt.: Jakub Wujek. Pisarz, Tłumacz i Misjonarz;
  • tytuł profesora otrzymał w 2016 r. publikując Polityka Wazów wobec Kościoła w Rzeczypospolitej (Warszawa 2013).

Zainteresowania badawcze

  • problematyka historii Polski XVI–XVIII w. w kontekście wydarzeń europejskich ze szczególnym uwzględnieniem roli Kościoła katolickiego w tych czasach;
  • tematy związanie z rolą i znaczeniem druku w okresie historii nowożytnej;
  • wykorzystywanie metod badawczych bibliologii i informatologii do interpretacji roli i znaczenia druku w kulturze książki czasów nowożytnych i współczesnych;
  • kwestie organizacyjne związane z ochroną dziedzictwa narodowego Polonii poza granicami Polski;
  • profesjonalne metody popularyzacji wiedzy o środowiskach polonijnych i zgromadzonych przez nich zasobach archiwalnych i bibliotecznych. 

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Kierownik grantów konkursowych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Twórca Polonijnej Biblioteki Cyfrowej, która gromadzi przede wszystkim czasopisma polonijne www.pbc.uw.edu.pl oraz Medioteki, publikującej książki i artykuły z dziedziny mediów, bibliologii i informacji www.medioteka.uw.edu.pl.

Search