Wykładowcy

Konsultacje

Dyżur (zdalnie): środy, godz. 13.00-14.00 na platformie Google Meet.

Spotkania na platformie Google Meet. Link do spotkania zostanie udostępniony po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową konkretnej godziny łączenia. Zgłoszenia powinny wpłynąć najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowanym dyżurem.

Biogram

Medioznawca, kulturoznawca, literaturoznawca, krytyk teatralny i dziennikarz.

Wykształcenie:

 • 2016 – profesor nauk humanistycznych
 • 2007 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • 1997 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
 • 1989 – magister filologii polskiej, specjalność nauczycielska.

Zainteresowania badawcze

 • antropologia mediów, ich przemiany oraz społeczne i kulturowe oddziaływanie;
 • historia i teoria teatru;
 • dyskursy kulturowe oraz dialog międzytekstowy na obszarze różnych dziedzin sztuki, literatury i mediów.

Pełnione funkcje w organizacjach, towarzystwach i gremiach naukowych

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych

 • 2012-2018 – członek Zespołu Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
 • 2004-2009 – członek Rady Naukowej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Przynależność do zespołów redakcji naukowych:

 • od 2020 – redaktor naczelny kwartalnika "Studia Mwedioznawcze" - https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze
 • 2014-2020 – zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Studia Medioznawcze”
 • od 2015 – stały recenzent półrocznika „Przestrzenie Teorii"
 • od 2014 – stały recenzent kwartalnika „Pamiętnik Teatralny”
 • od 2013 – członek Komitetu Redakcyjnego „LEO – laboratorio est/ovest”, włoskiej serii naukowej, pod red. prof. zw. Luigiego Marinellego (Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, La Sapienza, Roma)
 • 2011-2014 – stały recenzent rocznika „The Linguistic Academy Journal of Interdisciplinary Language Studies”
 • recenzent w czasopismach naukowych: "Studia Medioznawcze", „Przestrzenie Teorii”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Załącznik Kulturoznawczy”

W latach 1991-2002 związany zawodowo z dziennikiem regionalnym „Głos Szczeciński” (red. naczelny 1998-2001).

Search