Ogłoszenia o obronach doktorskich

Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Bąkowicz - 29.01.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 zawiadamiają, że w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Bąkowicz.

 Tytuł rozprawy: Fake news jako produkt medialny w dobie postprawdy. Studium przypadku Niebieskiego Wieloryba

Promotor:         prof. ucz. dr hab. Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:     prof. ucz. dr hab. Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

                         prof. ucz. dr hab. Magdalena Szpunar (Uniwersytet Jagielloński) 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

Rozprawę doktorską, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, złożono w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone zostały na stronie internetowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Walkusz - 13.01.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY i RADA NAUKOWA DYSCYPLINY

NAUKI O KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I MEDIACH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 13 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali nr 320 (III piętro), ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Walkusz.

 

Tytuł rozprawy: Warszawskie druki muzyczne wydane w latach 1875–1918, przechowywane w gdańskich bibliotekach

Promotor:         dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:      dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)

                        dr hab. Renata Suchowiejko (Uniwersytet Jagielloński) 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

Rozprawę doktorską, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, złożono w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone zostały na stronie internetowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Prędotki - 17.12.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Prędotki

nt. Wpływ działań public relations biur podróży na decyzje klientów w Świętokrzyskiem

 

 

Promotor:        prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:    prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

                         dr hab. Michał Gajlewicz, Społeczna Akademia Nauk

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Jarugi - 27.11.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 13.30 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4,          odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Jarugi

nt. Komunikacja sieciowa. Źródła informacji Big Data

 

Promotor:        prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Kowalik, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    prof. WAT dr hab. inż. Antonii Donigiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna

                         prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Myślak - 20.11.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 20 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4,               odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Dominiki Myślak

nt. Formaty serialowe w mediosferze. Transformacja, rekontekstualizacja, remediacja

 

Promotor:        prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:    prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

                         prof. UJ dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Adamskiej - 13.11.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Adamskiej

nt. Kwestia pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej

 

Promotor:        prof. ucz. dr hab. Alicja Jaskiernia, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    prof. UJ dr hab. Beata Klimkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                         prof. nadzw. UWr dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Witolda Sygockiego - 27.06.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w sali nr 0.04, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Witolda Sygockiego

nt. Tezaurus dziedzinowy jako narzędzie reprezentacji pól badawczych. Na przykładzie tezaurusa "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia" i interdyscyplinarnego pola badawczego bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

 

Promotor:           dr hab. Magłorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:       prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

                             prof. dr hab. Wiesław Babik, Uniwersytet Jagielloński

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Sebastiana Grabowskiego - 07.01.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Sebastiana Grabowskiego

nt. Ekosystemy informacyjne społeczności programistycznych

 

Promotor:           prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska

Recenzenci:       dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                            prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Marzędy - 23.11.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Marzędy

nt. Analiza skuteczności media relations branży motoryzacyjnej w Polsce

 

Promotor:        dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    dr hab. Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

                         dr hab. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Wacowskiej-Ślęzak - 19.11.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Wacowskiej-Ślęzak

nt. Projekt krajowego modelu zarządzania informacją w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Promotor:    dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    dr hab. Mirosław Górny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                        płk. dr hab. Szymon Mitkow, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.