Przewody doktorskie - streszczenia i recenzje

mgr Martyna Siudak

Praca doktorska: Twitter w transformacji polskiego systemu komunikowania politycznego
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Recenzent: prof. dr hab. Iwona Hofman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski)

mgr Michalina Guzikowska

Praca doktorska: Przekazy medialne Państwa Islamskiego kierowane do muzułmanów w świecie zachodnim. Analiza wybranych czasopism anglojęzycznych
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Recenzent: dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

mgr Krystian Majchrzak

Praca doktorska: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw sektora bankowego
Promotor: prof. ucz. dr hab. Dariusz Tworzydło (Uniwersytet Warszawski)
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik (Politechnika Śląska)
Recenzent: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

mgr Maria Kordalewska

Praca doktorska: Wizerunek medialny Azji w tygodniku „The Economist” (2015–2016)
Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Olędzki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański)

mgr Katarzyna Bąkowicz

Praca doktorska: Fake news jako produkt medialny w dobie postprawdy. Studium przypadku Niebieskiego Wieloryba
Promotor: prof. ucz. dr hab. Tadeusz Kowalski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Magdalena Szpunar (Uniwersytet Jagielloński)
Recenzent: dr hab. Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

mgr Marta Walkusz

Praca doktorska: Warszawskie druki muzyczne wydane w latach 1875–1918, przechowywane w gdańskich bibliotekach
Promotor: dr hab. Jacek Puchalski (Uniwersytet Warszawski)
Recenzent: dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Recenzent: dr hab. Renata Suchowiejko (Uniwersytet Jagielloński)

mgr Dominika Myślak

Praca doktorska: Formaty serialowe w mediosferze. Transformacja, rekontekstualizacja, remediacja
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Promotor pomocniczy: dr Miłosz Babecki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Recenzent: dr hab. Krystyna Doktorowicz, Uniwersytet Śląski
Recenzent: dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

mgr Karolina Adamska

Praca doktorska: Kwestia pluralizmu mediów w polityce medialnej Unii Europejskiej na przykładzie wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej
Promotor: prof. uczelni dr hab. Alicja Jaskiernia
Recenzent: dr hab. Beata Klimkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Recenzent: dr hab. Lucyna Szot, Uniwersytet Wrocławski

mgr Paulina Prędotka

Praca doktorska: Wpływ działań public relations biur podróży na decyzje klientów w Świętokrzyskiem
Promotor: prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Recenzent: dr hab. Michał Gajlewicz, Społeczna Akademia Nauk

mgr inż. Dariusz Jaruga

Praca doktorska: Komunikacja sieciowa. Źródło informacji Big Data
Promotor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Kowalik
Recenzent: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Recenzent: dr hab. inż. Antoni Donigiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie