Przewody doktorskie - streszczenia i recenzje

mgr Ryszard Tomasz Paulukiewicz

Praca doktorska: "Dziennik Obywatelski A-Z" (1990-1993) i jego miejsce w systemie mediów regionalnych Rzeszowszczyzny

Promotor: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski
Recenzent: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Recenzet: dr hab. Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

mgr Dorota Pietrzkiewicz

Praca doktorska: Piotr Bańkowski – jego wkład w rewindykację i ochronę polskiego dziedzictwa piśmienniczego (od 1945 roku)
Promotor: dr hab. Anna Kamler, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Recenzent: prof. dr hab. Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Recenzet: dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

mgr Piotr Kościński

Praca doktorska: Obraz Polaków i II Rzeczypospolitej w polskojęzycznej prasie w ZSRR w latach 1925–1936
Promotor: prof. dr hab. Janusz W. Adamowski
Recenzent: dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. nadzw. UJ
Recenzet: prof. dr hab. Mikołaj Iwanow