Obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Pietrzkiewicz - 07.06.2017 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Pietrzkiewicz

nt. Piotr Bańkowski - jego wkład w rewindykację i ochronę polskiego dziedzictwa piśmienniczego         (do 1945 roku).

 

Promotor:      prof. UW dr hab. Anna Kamler

Recenzenci:   prof. dr hab. Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

                        dr hab. Ryszardz Nowicki, prof. nadz. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.