Obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Raczkowskiej - 05.07.2017 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 5 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Raczkowskiej

nt. Kształtowanie się dziennikarskiej etyki normatywnej w Polsce.

 

Promotor:      dr hab. Tadeusz Kononiuk

Recenzenci:   prof. dr hab. Wiktor Pepliński, Uniwersytet Gdański

                        prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.