Ogłoszenia o obronach doktorskich

Obrona pracy doktorskiej mgr. Sebastiana Grabowskiego - 07.01.2019 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Sebastiana Grabowskiego

nt. Ekosystemy informacyjne społeczności programistycznych

 

Promotor:           prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska

Recenzenci:       dr hab. Maria Próchnicka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

                            prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Marzędy - 23.11.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Marzędy

nt. Analiza skuteczności media relations branży motoryzacyjnej w Polsce

 

Promotor:        dr hab. Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    dr hab. Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

                         dr hab. Jacek Trębecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Wacowskiej-Ślęzak - 19.11.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Wacowskiej-Ślęzak

nt. Projekt krajowego modelu zarządzania informacją w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Promotor:    dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    dr hab. Mirosław Górny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                        płk. dr hab. Szymon Mitkow, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Patryka Makulskiego - 13.11.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Patryka Makulskiego

nt. Nowe technologie komunikacyjne w zarządzaniu polskimi miastami

 

Promotor:    prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomoczniczy: dr hab. inż. Wiesław Cetera, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    prof. dr hab. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                          ks. dr hab. Andrzej Adamski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Jacka Mikuckiego - 06.11.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 6 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jacka Mikuckiego

nt. Media w smart city. Przykład Berlina i Warszawy

 

Promotor:    dr hab. Michał Głowacki, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:    dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

                         dr hab. Agnieszka Szymańska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Stępnia - 27.06.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Kamila Stępnia

nt. Fotografia w zasobach sieciowych - opis i wyszukiwanie

 

Promotor:      prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Kotuła

Recenzenci:    dr hab. Aneta Firlej-Buzon, Uniwersytet Wrocławski

                         dr hab. Tomasz Kruszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Ryszarda Tomasza Paulukiewicza - 26.06.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 26 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 0.07 ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Ryszarda Tomasza Paulukiewicza

nt. "DZIENNIK OBYWATELSKI "A-Z" (1990-1993 r.) i jego miejsce w systemie mediów regionalnych Rzeszowszczyzny

 

Promotor:       prof. dr hab. Janusz Włodzimierz Adamowski

Recenzenci:   prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

                        prof. WSIZ dr hab. Sławomir Gawroński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

                         w Rzeszowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Paul - 13.06.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Paul

nt. Wpływ społeczny bibliotek publicznych. Na przykładach inicjatywy bibliotecznej "Wykiełkuj na rynku pracy" oraz korzystania z mazowieckich bibliotek publicznych

 

Promotor:      dr hab. Małgorzata Kisilowska, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy: dr Justyna Jasiewicz, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:   prof. dr hab. Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                        dr hab. Maja Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Roberta Antoszczaka - 14.03.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali nr 2.13, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Roberta Antoszczaka

nt. Komunikatywność i użyteczność stron internetowych

 

Promotor:       dr hab. Michał Gajlewicz

Recenzenci:   prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

                        prof. dr hab. Tomasz Mielczarek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Radosława Lipińskiego - 24.01.2018 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Radosława Lipińskiego

nt. Model przepływów informacji w procesach transformacyjnych organizacji

 

Promotor:      prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, Politechnika Warszawska

Recenzenci:   prof. UMK dr hab. Ewa Głowacka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

                        prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński, Politechnika Warszawska

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.