Ogłoszenia o obronach doktorskich

Obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Raczkowskiej - 05.07.2017 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 5 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Agaty Raczkowskiej

nt. Kształtowanie się dziennikarskiej etyki normatywnej w Polsce.

 

Promotor:      dr hab. Tadeusz Kononiuk

Recenzenci:   prof. dr hab. Wiktor Pepliński, Uniwersytet Gdański

                        prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Pietrzkiewicz - 07.06.2017 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali nr 318, ul. Nowy Świat 69, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Doroty Pietrzkiewicz

nt. Piotr Bańkowski - jego wkład w rewindykację i ochronę polskiego dziedzictwa piśmienniczego         (do 1945 roku).

 

Promotor:      prof. UW dr hab. Anna Kamler

Recenzenci:   prof. dr hab. Maria Juda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

                        dr hab. Ryszardz Nowicki, prof. nadz. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Obszar wiedzy: nauki humanistyczne

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.

Obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Kościńskiego - 14.12.2016 r.

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

zawiadamiają, że w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 14.30 w sali nr 0.07, ul. Bednarska 2/4, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Piotra Kościńskiego

nt. Obraz Polaków i II Rzeczypospolitej w polskojęzycznej prasie w ZSRR w latach 1925–1939.

 

Promotor:      prof. dr hab. Janusz W. Adamowskiz Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci:   dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. nadzw. z Uniwersytetu Jagiellońskiego

                      prof. dr hab. Mikołaj Iwanow z Uniwersytetu Opolskiego

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach

 

Praca do wglądu znajduje się w Bibliotece Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Nowy Świat 69, III piętro.

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszone są na stronie internetowej Wydziału.