Samorząd Studencki WDIiB UW

47685950 349017365681608 8135819238708346880 n

Skład:
Przewodnicząca - Maria Lipińska
Wiceprzewodnicząca - Magdalena Hryniewiecka
Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej - Magdalena Michalska
Członkowie: Michał Tymowski
Przewodnicząca Komisji ds. Kultury - Grażyna Jakubowska
Członkowie: Pola Gil, Agata Jaworska
Przewodnicząca Komisji Finansowej - Karolina Charchuła
Przewodnicząca Komisji Promocji i Informacji - Aleksandra Pietrzak
Sprawy stypendialne - Agata Jaworska, Aleksandra Pietrzak

Opis:
Samorząd WDIiB to grupa ludzi, która dba o to, żeby nauka na studiach przebiegała bezproblemowo, sprawnie i była przy okazji przyjemnością. Pomagamy w kwestiach formalnych związanych ze studiami, organizujemy spotkania z osobami ze świata mediów, wyjazdy i imprezy. Dbamy o to, żeby każda część uczelnianego życia była reprezentowana przez jedną z samorządowych komisji i właściwego jej przedstawiciela. Chętnie służymy pomocą, rozszerzamy swoje grono o nowych członków i zawsze jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie.

Program:
- wprowadzenie „Wstępniaków“ sporządzonych przez Komisję Dydaktyczną, czyli PDF-ów dla pierwszorocznych z najważniejszymi informacjami o studiowaniu na naszym Wydziale
- coroczne szkolenie wstępne podczas dni adaptacyjnych z Praw i Obowiązków Studenta organizowane przez Komisję Dydaktyczną dla studentów I roku
- sukcesywne przypominanie o rejestracjach/podpięciach etc. w facebookowych grupach rocznikowych
- tworzenie infografik dla studentów na fanpage'u Samorządu
- organizacja obozów integracyjnych (tzw. zerówek i corocznego Sulejowa),
- organizacja zagranicznych majówek
- przygotowanie projektu i zamówienie bluz wydziałowych
- organizacja imprez integracyjnych dla studentów m.in. Otrzęsiny, Połowinki
- organizacja Samorządowej Wigilii Wydziałowej dla studentów
- współpraca Samorządu Studentów WDIiB z innymi samorządami jednostkowymi
- organizacja akcji charytatywnych
- promowanie wydarzeń kulturalnych
- realizacja pomysłów studentów

Kontakt:
Przewodniczący Michał Staniszewski, tel.530 009 769
Fanpage - https://www.facebook.com/SamorzadWDIiB/
Fanpage Komisji Kultury – https://www.facebook.com/KomisjaKulturyWDIiB/