Samorząd Studencki WDIiB UW

Samorząd WDIiB UW

25467615 1670062713077825 960519325 o

Skład:
Przewodnicząca - Patrycja Sieląg
Wiceprzewodnicząca i Przewodnicząca Komisji ds. Mobilności - Julia Fligiel
Przewodniczący Komisji ds. Imprez - Łukasz Biernacki
Przewodnicząca Komisji ds. Medionaliów - Patrycja Woźniak
Przewodniczący Komisji ds. Kultury - Jan Malinowski
Przewodniczący Komisji ds. Informacji i Promocji - Mateusz Szczerba
Przewodnicząca Komisji ds. Dydaktycznych - Honorata Ledworowska

Opis:
Samorząd WDIiB to grupa ludzi, która dba o to, żeby nauka na studiach przebiegała bezproblemowo, sprawnie i była przy okazji przyjemnością. Pomagamy w kwestiach formalnych związanych ze studiami, organizujemy spotkania z osobami ze świata mediów, wyjazdy i imprezy. Dbamy, żeby każda część uczelnianego życia była reprezentowana przez jedną z samorządowych komisji i właściwego jej przedstawiciela. Chętnie służymy pomocą, rozszerzamy swoje grono o nowych członków i zawsze jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie.

Program:
- wprowadzenie „Wstępniaków“ sporządzonych przez Komisję Dydaktyczną, czyli PDF-ów dla pierwszorocznych z najważniejszymi informacjami o studiowaniu na naszym Wydziale
- coroczne szkolenie wstępne podczas dni adaptacyjnych z Praw i Obowiązków Studenta organizowane przez Komisję Dydaktyczną dla studentów I roku
- sukcesywne przypominanie o rejestracjach/podpięciach etc. w facebookowych grupach rocznikowych
- organizacja obozów integracyjnych (tzw. zerówek i corocznego Sulejowa),
- organizacja zagranicznych majówek
- organizacja Medionaliów - pierwszych wydziałowych regionaliów
- przygotowanie projektu i zamówienie bluz wydziałowych
- organizacja imprez integracyjnych dla studentów m.in. Otrzęsiny, Połowinki
- organizacja Samorządowej Wigilii Wydziałowej dla studentów
- koordynacja Szlachetnej Paczki
- współpraca Samorządu Studentów WDIiB z innymi samorządami jednostkowymi

Kontakt:
Przewodnicząca Patrycja Sieląg, tel. 539 938 646
Fanpage - https://www.facebook.com/SamorzadWDIiB/
Fanpage Komisji Kultury – https://www.facebook.com/KomisjaKulturyWDIiB/
Fanpage Komisji ds. Dydaktycznych – https://www.facebook.com/dydaktyczna/