Prace studentów

Dokumentacja tematu, blog ,wywiad multimedialny, recenzja, komentarz, sylwetka audiovideo ( AV), fotoreportaż, fotocast, małe formy dokumentalne.

Mile widziana znajomość podstaw montażu AV.