Moduły tematyczne

  • Informacyjne i publicystyczne gatunki dziennikarskie w radiu
  • Audycje muzyczne i kulturalne
  • Technika radiowa (obsługa sprzętu i programów komputerowych)
  • Programowanie radia
  • Techniki mowy