Studio radiowe

Zajęcia odbywają się w dwóch studiach Akademickiego Radia Kampus, dzięki czemu studenci uczą się w działającej stacji radiowej. Ponadto mają do dyspozycji innowacyjną pomoc dydaktyczną – Mobilne Studio Radiowe. Umożliwia ono pełną realizację nauki w zakresie produkcji programu radiowego od początku do końca oraz ćwiczenie podstawowych operacji radiowych w strategii „one man studio”, czyli stosowanej przez zdecydowaną większość współczesnych stacji  radiowych. MSR odzwierciedla obecny stan technologiczny urządzeń studyjnych, co sprawia, że nauka odbywa się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości.