Moduły tematyczne

W zależności od rodzaju i trybu studiów (licencjackie, magisterskie, wieczorowe, zaoczne) w ramach specjalizacji realizowane są, w różnej liczbie godzin, zajęcia zawierające następujące moduły tematyczne:

  • Podstawy eksploatacji sprzętu i studia TV

Celem zajęć pt. „Podstawy eksploatacji sprzętu i studia TV” jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami związanymi z pracą dziennikarza telewizyjnego wykorzystującego nowoczesne narzędzia technologii telewizyjnej. Studenci zapoznawani są z konfiguracją i pracą standardowego studia telewizyjnego oraz poznają jego wyposażenie. Podczas zajęć praktycznych poznają podstawowe plany zdjęciowe oraz ruchy kamery, uzyskują elementarną wiedzę o „osi akcji” przy wykonywaniu zdjęć w studio lub w plenerze, tak aby byli przygotowani do przyszłej współpracy z operatorem kamery lub by mogli samodzielnie wykonać nagranie wizyjne zgodnie z przyjętymi kanonami sztuki operatorskiej. Studenci zdobywają wiedzę na temat praktycznej współpracy kilku kamer telewizyjnych podczas nagrania studyjnego obsługując zarówno kamerę jak i konsoletę miksera wizyjnego, co pozwoli im zapoznać się z pracą zespołu, w skład którego wchodzi dziennikarz, operatorzy kamer i realizator telewizyjny.

  • Świadomość bycia na wizji – zawód prezenter

Moduł przewiduje prowadzenie praktycznych zajęć zakresu występowania na wizji, zachowania przed kamerą w studiu telewizyjnym, czytania wiadomości za pomocą promptera, prowadzenia rozmów z gośćmi w studio, roli oświetlenia, współpracy prezentera z wydawcą programu, innymi dziennikarzami oraz obsługą techniczną studia. W trakcie zajęć studenci uczą się również technik panowania nad tremą.

  • News telewizyjny

Celem zajęć jest przybliżenie studentom konstrukcji podstawowej formy dziennikarskiej jaką jest news telewizyjny. Podczas zajęć studenci analizują budowę newsa na konkretnych przykładach. Uczą się jak konstruować dramaturgię i narrację w materiałach newsowych (także tych zrealizowanych samodzielnie), jak wybierać tzw. setki czyli wypowiedzi ekspertów oraz bohaterów newsa. Uczestniczący w zajęciach poznają również zasady tworzenia standupów, pisania tekstów wiadomości tzw. offów i doboru materiału filmowego.

  • Wywiad, wypowiedź do kamery

W ramach modułu uczestnicy zajęć poznają różnicę między trzema rodzajami rozmów telewizyjnych: rozmowy, wywiadu, wypowiedzi do kamery. Uczą się jak współpracować z rozmówca na planie oraz jak przygotować się do rozmowy i dokumentować wywiad. Studenci poznają także zasady współpracy z członkami ekipy telewizyjnej: operatorem, dźwiękowcem, ewentualnie oświetleniowcem. W trakcie praktycznych ćwiczeń prowadzonych w studiu telewizyjnym uczą się budowania konstrukcji rozmowy w studiu telewizyjnym oraz analizują konkretne wywiady i rozmowy telewizyjne pod kątem trafności pytań i uzyskiwanych odpowiedzi

  • Reportaż

W czasie zajęć poświęconych sposobom realizacji reportażu telewizyjnego analizowane będą:

– dobór tematów, dokumentacja i przygotowanie reportażu telewizyjnego;

– sposoby narracji i realizacji zdjęć;

– scenariusz reportażu telewizyjnego;

– specyfika pracy autora reportażu podczas realizacji i montażu.

Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę na temat różnic pomiędzy wieloma formami tego gatunku: reportażem dokumentalnym, interwencyjnym, etc. Studenci poznają sposoby współpracy z bohaterami podczas przygotowań i na planie zdjęciowym a także zdobędą informacje na temat pozyskiwania filmowych materiałów dokumentalnych i ich roli w reportażu.

  • Podstawy montażu TV

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami pracy montażysty – teorią montażu i zasadami montażowymi. Poznają współczesne oprogramowanie do postprodukcji – Final Cut Pro i Adobe Premiere Pro. Uczestnicy specjalizacji nauczą się obsługi interfejsu, pracy na osi czasu (timeline), zasad edycji dźwięku oraz używania podstawowych efektów wizyjnych i dźwiękowych dostępnych w programach. Zajęcia kończą się montażem własnego, autorskiego materiału reporterskiego.

  • Reżyseria widowiska telewizyjnego

Program zajęć z reżyserii telewizyjnej koncentruje się na zapoznaniu studentów się z podstawami formatowania programów jako niezbędnej czynności produkcji cyklicznych programów telewizyjnych oraz na napisaniu scenariusza krótkiej formy telewizyjnej i jej realizacji w studio.

W ramach zajęć kilka zespołów produkcyjnych (w ramach tej samej grupy studenckiej)opracowuje scenariusze konkretnego widowiska telewizyjnego, według omówionego schematu, z podziałem na poszczególnych uczestników akcji w studio. W wyniku prac przygotowawczych powstają krótkie wersje skrótów scenariusza, czyli tak zwane „spiegle”. Formy widowisk telewizyjnych przygotowywanych przed studentów w zależności o ilości czasu ( godzin zajęć) to: talk-show, debata, magazyn wielogatunkowy (telewizja śniadaniowa), teleturniej, itp. Wszyscy uczestnicy zajęć mają przypisane konkretne role. Role te to: producent, reżyser – wydawca, realizator wizji, realizator fonii, realizator światła, 2 dyżurnych planu, 3 operatorów kamer, 1 lub 2 dziennikarzy prowadzących, 2-3 gości, pozostała część grupy stanowi publiczność.

  • Transmisja telewizyjna

Zajęcia przybliżające specyfikę transmisji telewizyjnej koncentrują się na analizie:

– rodzajów transmisji telewizyjnych w zależności od charakteru wydarzeń i możliwości realizacyjnych nadawcy;

– rodzajów i charakterystyki transmisji: plenerowych i studyjnych;

– roli i specyfiki pracy dziennikarza: dokumentalisty, reportera, redaktora planu i wydawcy w programach na żywo i transmisjach telewizyjnych;

– współpracy w ekipie realizującej transmisje;

– elementów newsowych i publicystycznych w transmisjach, roli reportera, komentatora, materiałów filmowych;

W ramach zajęć studenci poddają analizie konkretne przykłady sytuacji kryzysowych w transmisjach i programach „na żywo” a także oceniają transmisje pod kątem realizacji scenariusza i założonego w nim celu.

  • Logopedia-emisja głosu

W trakcie zajęć poświęconych emisji głosu prowadząca skupia się na praktycznej prezentacji techniki mówienia (regulacji oddechu, intonacji, dykcji) ze szczególnym uwzględnieniem technik mowy mikrofonowej. Po zakończeniu zajęć student powinien nabyć świadomość popełnianych przez siebie błędów dykcyjnych czy intonacyjnych i znać praktyczne ćwiczenia aparatu mowy pozwalające te błędy wyeliminować.