Moduły tematyczne

W zależności od rodzaju i trybu studiów (licencjackie, magisterskie, zaoczne) w ramach specjalizacji realizowane są, w różnej liczbie godzin, zajęcia zawierające następujące moduły tematyczne:

Zawód prezenter - świadomość pracy na wizji

Moduł przewiduje prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu występowania na wizji, zachowania przed kamerą w studiu telewizyjnym, czytania wiadomości za pomocą promptera, prowadzenia rozmów z gośćmi w studio, współpracy prezentera z wydawcą programu, innymi dziennikarzami oraz obsługą techniczną studia. W trakcie zajęć studenci uczą się również technik panowania nad tremą.

News telewizyjny

Celem zajęć jest przybliżenie studentom konstrukcji podstawowej formy dziennikarskiej, jaką jest news telewizyjny. Podczas zajęć studenci analizują budowę newsa na konkretnych przykładach. Uczą się jak konstruować dramaturgię i narrację w materiałach newsowych (także tych zrealizowanych samodzielnie), jak wybierać tzw. setki, czyli wypowiedzi ekspertów oraz bohaterów newsa. Uczestniczący w zajęciach poznają również zasady tworzenia standup’ów, pisania tekstów wiadomości tzw. off’ów oraz doboru materiału filmowego. Efektem finalnym uczestnictwa w module jest wyprodukowanie materiałów wyjściowych, niezbędnych do montażu newsa na wybrany przez prowadzącego temat.

Wywiad

W ramach modułu uczestnicy zajęć poznają różnice między trzema rodzajami rozmów telewizyjnych: rozmową, wywiadem, wypowiedzią do kamery. Studenci uczą się jak współpracować z rozmówcą na planie oraz jak przygotować się do rozmowy i dokumentować wywiad. Uczestnicy zajęć poznają także zasady współpracy z członkami ekipy telewizyjnej: operatorem, dźwiękowcem i oświetleniowcem. W trakcie praktycznych ćwiczeń prowadzonych w studiu telewizyjnym uczą się budowania konstrukcji rozmowy w studiu telewizyjnym oraz analizują konkretne wywiady i rozmowy telewizyjne pod kątem trafności pytań i uzyskiwanych odpowiedzi

Reportaż

W czasie zajęć poświęconych sposobom realizacji reportażu telewizyjnego analizowane są:
- dobór tematów, dokumentacja i przygotowanie reportażu telewizyjnego;
- sposoby narracji i realizacji zdjęć;
- scenariusz reportażu telewizyjnego;
- specyfika pracy autora reportażu podczas realizacji i montażu.
Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę na temat różnic pomiędzy wieloma formami tego gatunku: reportażem dokumentalnym, interwencyjnym, etc. Studenci poznają sposoby współpracy z bohaterami podczas przygotowań na planie zdjęciowym, a także zdobywają informacje na temat pozyskiwania filmowych materiałów dokumentalnych i ich roli w reportażu.

Sztuka operatorska

Moduł ma na celu wykształcenie dobrych nawyków operatora kamery oraz rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji reportera z operatorem. Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawowe schematy działania operatora kamery oraz możliwości ich twórczego stosowania.
Studenci nauczą się kontrolować kadr i redukować zbędne informacje. Będą rozpoznawać i wykorzystywać wielkości i znaczenia poszczególnych planów filmowych. Poznają funkcję ujęć stuprocentowych i podprowadzenia bohatera w toku narracji telewizyjnej. Uczestnicy zajęć przeanalizują wpływ dźwięku na zarejestrowany obraz a także poznają sposoby ustalania osi kontaktu i osi akcji oraz możliwości i sens jej przekraczania. Uczestnicy zajęć będą poszukiwać metafor wizualnych odpowiednich dla tematu materiału reporterskiego, a także nauczą się ustalać tonację kolorystyczną zdjęć przy pomocy balansu bieli. W trakcie zajęć prowadzący zajęcia przeanalizuje wybrane aspekty związane z bezpieczeństwem i logistyką pracy podczas misji i wyjazdów zagranicznych.
W czasie kursu przewidziane są zajęcia plenerowe. Studenci, w kilkuosobowych zespołach, będą mieli możliwość zrealizowania zdjęć do własnych materiałów telewizyjnych.

Podstawy montażu

Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami pracy montażysty - teorią montażu i zasadami montażowymi. Poznają współczesne oprogramowanie do postprodukcji - Final Cut Pro i Adobe Premiere Pro. Uczestnicy specjalizacji nauczą się obsługi interfejsu, pracy na osi czasu (timeline), zasad edycji dźwięku oraz używania podstawowych efektów wizyjnych i dźwiękowych dostępnych w programach. Zajęcia kończą się montażem własnego, autorskiego materiału reporterskiego.

Reżyseria widowiska telewizyjnego

Program zajęć z reżyserii telewizyjnej koncentruje się na napisaniu scenariusza krótkiej formy telewizyjnej i jej realizacji w studio.
W ramach zajęć kilka zespołów produkcyjnych (w ramach tej samej grupy studenckiej) opracowuje scenariusze konkretnego widowiska telewizyjnego, według omówionego schematu, z podziałem na poszczególnych uczestników akcji w studio. W wyniku prac przygotowawczych powstają krótkie wersje skrótów scenariusza, czyli tak zwane „spiegle”. Formy widowisk telewizyjnych przygotowywanych przed studentów w zależności od ilości czasu (godzin zajęć) to: talk-show, debata, magazyn wielogatunkowy (telewizja śniadaniowa), teleturniej, itp. Wszyscy uczestnicy zajęć mają przypisane konkretne role. Role te to: producent, reżyser – wydawca, realizator wizji, realizator fonii, realizator światła, 2 dyżurnych planu, 3 operatorów kamer, 1 lub 2 dziennikarzy prowadzących, 2-3 gości, pozostała część grupy stanowi publiczność.

Transmisja telewizyjna

Zajęcia przybliżające specyfikę transmisji telewizyjnej koncentrują się na analizie:
- rodzajów transmisji telewizyjnych w zależności od charakteru wydarzeń i możliwości realizacyjnych nadawcy;
- rodzajów i charakterystyki transmisji: plenerowych i studyjnych;
- roli i specyfiki pracy dziennikarza: dokumentalisty, reportera, redaktora planu i wydawcy w programach na żywo i transmisjach telewizyjnych;
- współpracy w ekipie realizującej transmisje;
- elementów newsowych i publicystycznych w transmisjach, roli reportera, komentatora, materiałów filmowych;
W ramach zajęć studenci poddają analizie konkretne przykłady sytuacji kryzysowych w transmisjach i programach "na żywo" a także oceniają transmisje pod kątem realizacji scenariusza i założonego w nim celu.

Logopedia - emisja głosu

W trakcie zajęć poświęconych emisji głosu prowadząca zajęcia skupia się na praktycznej prezentacji techniki mówienia (regulacji oddechu, intonacji, dykcji) ze szczególnym uwzględnieniem technik mowy mikrofonowej. Po zakończeniu zajęć student powinien nabyć świadomość popełnianych przez siebie błędów dykcyjnych, czy intonacyjnych i znać praktyczne ćwiczenia aparatu mowy pozwalające te błędy wyeliminować.

Formatowanie programów telewizyjnych

Po zakończeniu modułu studenci dysponują wiedzą na temat procesów formatowania produkcji telewizyjnych. Uczestnicy zajęć poznają także na konkretnych przykładach schematy zarządzania instytucją medialną oraz jej kulturę korporacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem mediów komercyjnych.