Studio telewizyjne

W skład studia telewizyjnego wchodzą: reżyserka, pokój aparatury, montaż i hala produkcyjna o powierzchni 80 m2. Całość oświetla 20 lamp zamontowanych na pantografach sprężynowych. Trzy tory kamerowe firmy Sony z Kamkorderami DSR 370, zapis na magnetowidach DSR 1500, przesyłanie wizji w standardzie SDI a dźwięku analogowo, umożliwiają realizację wszechstronnego programu szkolenia studentów specjalizacji telewizyjnej. W reżyserce znajdują się miejsca dla realizatorów światła, obrazu, dźwięku oraz operatora magnetowidu. Montaż realizowany jest programem Final Cut Pro.

W roku 2017 Dyrekcja Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW planuje przeprowadzenie rewitalizacji studia tv, która umożliwi m.in. wymianę części sprzętu, w tym kamer studyjnych, oraz wykorzystanie w procesie szkolenia studentów wirtualnego studia.