Specjalizacja architektura informacji i wiedzy

Koordynator: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

Specjalizacja „Architektura informacji i wiedzy” (AIW) przeznaczona jest dla osób zainteresowanych tworzeniem, analizą i oceną informacyjnych serwisów internetowych, organizacją zasobów informacji i wiedzy w sieciowym środowisku cyfrowym, wizualizacją informacji i wiedzy oraz zapewnieniem ich wyszukiwalności przez użytkowników. Program specjalizacji AIW zapewnia też przygotowanie do prowadzenia działalności infobrokerskiej, zdobycie umiejętności profesjonalnego wyszukiwania informacji w różnego rodzaju źródłach ogólnych i specjalistycznych, komercyjnych bazach danych i otwartych zasobach Internetu oraz prezentacji jego wyników, organizacji warsztatu pracy infobrokera i researchera, analizy potrzeb informacyjnych i zachowań użytkowników informacji. Studenci poznają także nowoczesne metody i narzędzia działalności informacyjnej w różnych dziedzinach życia społecznego (nauce, biznesie, edukacji, kulturze) oraz uczą się zasad przeprowadzania analizy i projektowania produktów i usług informacyjnych dostosowanych do potrzeb określonych odbiorców. Poznają również metody i narzędzia cyfrowej komunikacji naukowej oraz prowadzenia badań bibliometrycznych, informetrycznych i naukometrycznych. Uczą się podstaw wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności promocyjnej i public relations oraz podstaw marketingu elektronicznego. Specjalizacja zapewnia wiedzę o organizacji i uwarunkowaniach współczesnej działalności informacyjnej w różnych dziedzinach i środowiskach informacyjnych (serwisy WWW, media społecznościowe, repozytoria i archiwa cyfrowe). Nacisk położony jest na umiejętności praktyczne, których nabycie umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy w sektorze usług informacyjnych.