Moduły tematyczne

Analiza i wizualizacja informacji (15 godz., laboratorium, zaliczenie)

Architektura informacji (30 godz., laboratorium, egzamin)

Cyfrowa komunikacja naukowa (30 godz., projekty, zaliczenie)

Ekologia informacji (30 godz., konwersatorium, zaliczenie)

Ilościowe badania informacji (30 godz., projekty, zaliczenie)

Infobrokering (45 godz., laboratorium, zaliczenie)

Monitoring mediów w działalności PR (15 godz., projekty, zaliczenie)

Organizacja informacji w serwisach WWW (30 godz., laboratorium, zaliczenie)

Podstawy marketingu elektronicznego (SEO, SEM) (15 godz., laboratorium, zaliczenie)

Podstawy warsztatu researchera (45 godz., laboratorium, zaliczenie)

Polityka informacyjna (30 godz., projekty, zaliczenie)

Pozyskiwanie dotacji (15 godz., projekty, zaliczenie)

Redagowanie serwisów WWW (15 godz., laboratorium, zaliczenie)

Repozytoria dziedzinowe jako źródła informacji dla infobrokera (15 godz., laboratorium, zaliczenie)

Teoretyczne podstawy organizacji wiedzy (30 godz., konwersatorium, egzamin)

Tworzenie i zarządzanie repozytorium cyfrowym (15 godz., laboratorium, zaliczenie)

Wstęp do PR: kreowanie wizerunku (15 godz., projekty, egzamin)

Zarządzanie informacją i wiedzą (30 godz., konwersatorium, egzamin)

 

Poza modułami obowiązkowymi dla specjalizacji, słuchacze AIW powinni zaliczyć swobodnie wybrane przedmioty opcjonalne (fakultatywne), które zapewnią uzyskanie 32 punktów ECTS.