Pracownicy

Zajęcia na specjalizacji AIW prowadzą:

prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

dr hab. Piotr Tafiłowski

dr Zdzisław Dobrowolski

dr Łukasz Iwasiński

dr Mariusz Luterek

dr Maria Przastek-Samokowa

dr Marcin Roszkowski

dr Teresa Święćkowska