Specjalizacja edytorstwo

Program specjalizacji Edytorstwo przygotowano z myślą o osobach zainteresowanych zarówno tradycyjną kulturą książki, jak również jej istotnymi korektami dokonywanymi współcześnie pod presją rynku oraz za sprawą nowych, wciąż rodzących się możliwości technologicznych i informacyjnych. Zajęcia mają zapoznać słuchaczy z zagadnieniami istotnymi w pracy instytucji książki, przede wszystkim oficyn, ale też innych podmiotów kreujących edycje. Istotna jest wiedza o współczesnym przemyśle wydawniczym, sytuacji książki drukowanej i problematyce nowych technologii. Prezentuje się praktyczne kwestie dotyczące przedsięwzięć edytorskich oraz związane z nimi aspekty prawne i ekonomiczne, sztuki książki, kultury języka, adiustacji, a także wątki komercyjne, m.in. dystrybucji i promocji. W trosce o praktyczne efekty kształcenia dużą wagę przywiązuje się do laboratoryjnego opanowania zasad elektronicznego składu tekstu oraz samodzielnego przygotowania  wydawnictw cyfrowych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach tej specjalizacji będą przydatne dla osób wiążących swe plany zawodowe z rynkiem książki i usług edytorskich, a w szerszym wymiarze z instytucjami kultury i nauki, administracją, biznesem - wszelkimi dziedzinami, w których istotne są fachowo przygotowane publikacje.