Pracownicy

Zajęcia na specjalizacji Edytorstwo prowadzą:

dr hab. Małgorzata Pietrzak
dr hab. Marek Tobera
doc. dr Maria Przastek-Samokowa
dr Agnieszka Chamera-Nowak
dr Katarzyna Seroka
mgr Maciej Foks
mgr Justyna Grzymała
mgr Paweł Podniesiński