Specjalizacja informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury

Celem specjalizacji jest przybliżenie działań prowadzonych w zagranicznych – europejskich instytucjach kultury (bibliotekach, muzeach, galeriach , domach kultury) i próba ich adaptacji na grunt polski. Program studiów ma z jednej strony zaprezentować specyfikę tych zagranicznych instytucji, pokazując kulturę i specyfikę warunków pracy  i przepisy dotyczące dziedzictwa kulturowego w krajach europejskich  w kontekście globalizacji  i z drugiej strony  upowszechnić sprawdzone rozwiązania, które są stosowane w pracy zagranicznych ośrodków. Zawarte w programie zajęcia przybliżają współczesną  literaturę europejską  i pozaksiążkowe nośniki kultury adresowane do dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Prezentowane w programie treści  pokazują  istniejące instytucje kultury na terenie Europy, w tym udział i rolę bibliotek w działaniach na rzecz edukacji i kultury, współczesne rozwiązania organizacyjne i wykorzystywanie technologii informacyjnych .  Z uwagi na fakt, że „zachodnie” instytucje kultury cechuje  ukierunkowanie na klienta  i jego potrzeby zajęcia realizowane w ramach tej specjalizacji zwracają uwagę na formy pracy z czytelnikiem i  działalność animatorską. Uwrażliwiają także na właściwy kontakt z użytkownikami, poprzez ukazywanie psychologii zachowań społecznych, przybliżają działania proklienckie i projakościowe prowadzone w instytucjach biblioteczno-informacyjnych.